Viitor pentru un peisaj scufundat

The never never Island

În cadrul Atelierelor „Water. Architecture. Venice - W.A.Ve”, organizate de Universitatea de Arhitectură din Veneția (IUAV), în anul 2021, Universitatea de Arhitectură și Urbanism „Ion Mincu” (UAUIM) a răspuns apelului lansat în cadrul rețelei UNISCAPE - Rețeaua Universităților Europene pentru Convenția Europeană a Peisajului, promovând valorile insulei dispărute, și astfel, povestea insulei cu o suprafață de 0 km2 a depășit granițele României, implicând studenți de la IUAV și UAUIM, coordonați de echipa Analogique, care au reușit, prin propunerile lor, să valorizeze potențialul peisajului dispărut al insulei aflate sub ape, demers continuat apoi cu un studiu de caz - Peninsula Pescăruș din Orșova, de studenții UAUIM, în perioada octombrie-decembrie 2021, în cadrul proiectului coordonat de lect. dr. arh. Tana Nicoleta Lascu, Strategii pentru Arhitectura peisajelor insulare - cercetarea prin proiectul de arhitectură și peisaj - STARINS la București. Pornind de la ideea valorizării peisajului riveran ca patrimoniu, considerăm acest demers un pas prin care insula își recapătă locul cultural important, prin experimentarea unor parcursuri de proiectare vizionare inedite, spre recuperarea identității unui peisaj reconstituit din sfera imaginarului, dar și a narațiunii, a fotografiilor și a documentelor de arhivă.

Expoziția, pe care o propunem, cuprinde un material inedit, constituind rezultatul cercetării desfășurate de studenții IUAV și UAUIM la atelierele W.A.Ve - 2021, IUAV și UNISCAPE, unde UAUIM a participat ca promotor al Atelierului Ada Kaleh -The Never Never Island, și în cadrul workshopului Ada Kaleh - A Waterscape for Future - Repere și conexiuni în peisajul riveran, desfășurat pe parcursul proiectului de cercetare Strategii pentru Arhitectura peisajelor insulare - cercetarea prin proiectul de arhitectură și peisaj, acronim STARINS, desfășurat la UAUIM, între 18 octombrie - 10 decembrie 2021. Expoziția include și cele 16 panouri documentare cu text și imagini de arhivă privind valorile Peisajului insulei Ada Kaleh, într-o abordare integrată din perspectiva procesualității istorice, precum și 4 proiecte de diplomă realizate de studenți ai UAUIM pentru insula Șimian, acestea fiind prezentate la IRCCU din Veneția, în perioada 3-16 iulie 2021, ca eveniment conex Atelierelor W.A.Ve. - 2021.

Astăzi, Ada Kaleh este insula care nu există. Proiectul nostru s-a constituit ca o explorare și o introspecție a peisajelor scufundate în spațiul unde geologia apei generează viziuni derutante de arheologii subacvatice; este o investigare și o recunoaștere a imaginarului, trasat de geografii strabice, care generează și fac posibilă proiecția unor inedite eșafodaje narative, configurând infrastructurile modelelor de locuire în peisaj, din perspectiva unor noi forme de viață amfibiană, chiar în momentul în care materia lichidă se amestecă cu cea aeriformă. Scenariile care rezultă ca fiind posibile sunt rezultat al interogației și al unei rețele dense de relații care întrepătrund câmpul modelării analogice și al celei tradiționale cu acela al tehnicilor digitale și virtuale. Cele două laboratoare, desfășurate la Veneția și București, au parcurs teme diferite și specificități, interceptând discipline diferite și consolidând între științe și artă, distanța între limbaje și conținuturi, care se reflectă în practica proiectului pentru arhitectură și peisaj.