Restaurantul «Pescarul»

Revista ARHITECTURA NR. 5, 1968

Autori proiect:

arhitecții Maria Cocioabă și Ștefan Cocioabă

D.S.A.P.C. – Galați

Amplasat pe platforma superioară a falezei către Dunăre a orașului Galați – zona Mazepa – restaurantul «Pescarul» a fost conceput ca o dotare menită să completeze silueta urbanistică a orașului către fluviu, avînd ca efect imediat mărirea și diversificarea rețelei de alimentație publică. Beneficiind de un splendid amplasament, construcția oferă consumatorilor perspective interesante și variate către faleză, Dunăre și zona îndepărtată a munților Măcinului.

Ținînd seamă de peisajul înconjurător, de teren, precum și de drumurile existente din zonă – autostrada de pe faleză și arterele principale din cartierul Mazepa – construcția a fost concepută pe două niveluri.

Capacitatea este de 80 locuri în sala restaurantului, 20 locuri în bar și circa 200 locuri pe cele două terase exterioare orientate către Dunăre.

Partiul de arhitectură a fost rezolvat în forme libere, adecvate construcțiilor cu acest specific. Pentru sala restaurantului și o parte din anexe s-a adoptat o soluție pe plan circular, soluție ce prezintă avantaje, atît pentru funcționalitate, cît și pentru plastica arhitecturală.

Barul, garderoba, holul principal, grupurile sanitare pentru consumatori, centrala de ventilație și punctul termic au fost rezolvate sub forme de plan libere, în cadrul primului nivel (subsol).

Terasele de vară ale restaurantului și barul au fost și ele distribuite pe două niveluri, contribuind fiecare la mărirea capacității dotării pe timpul verii; astfel, terasa de la primul nivel, construită în taluz, are o capacitate de 40 locuri și deservește barul, iar terasa superioară, de formă circulară, înconjură sala restaurantului și are o capacitate de 150 locuri.

Structura de rezistență a construcției, concepută ca o componentă a gîndirii plastico-arhitecturale, a contribuit creator la întregirea aspectului construcției. Acoperișul sălii este format dintr-o serie de pînze subțiri, cutate, dispuse pe plan circular; formînd un interesant coronament decorativ, el este bine văzut, atît de pe promenada falezei, cît și de pe fluviu. Proiectate sub formă curbă, atît ca elemente verticale, cît și ca proiecție în plan ortogonal, elementele de structură creează un interesant ritm arhitectural, dînd construcției o deosebită suplețe.

Instalațiile electrice interioare au fost concepute pentru a da intimitate interiorului.

Pentru finisajele exterioare s-au întrebuințat materiale durabile. Astfel, zidurile curbe, care limitează terasa inferioară și zidurile de sprijin au fost placate cu ștraifuri de marmură și piatră de râu. Scările de acces de la autostrada de pe faleză la terasa barului au fost finisate cu marmură și travertin. Elementele exterioare ale sălii restaurantului și jardinierele au fost finisate cu marmoroc. În interiorul sălii s-au întrebuințat ștraifuri de marmură, lemn și marmoroc.

Pereții barului de la subsol au fost finisați cu mozaic de marmură șpițuit și terasit; aceste materiale compun un panou decorativ curb, pe toată suprafața peretelui, panou ce reprezintă plante acvatice.

Pardoseala barului a fost executată din mochetă verde-biliard. Pardoselile teraselor au fost realizate cu mozaicuri diverse.

Pardoseala sălii restaurantului se înscrie în desenul simplu al unei plante acvatice, iar amplasarea mobilierului în separeuri permite vederea ei în totalitate.

Prin realizarea construcției restaurantului «Pescarul» pe faleza orașului Galați au început să se profileze posibilități de dotare a falezei cu construcții de agrement, deservire, social-culturale etc., construcții ce oferă crearea unei mobilări judicioase a falezei orașului către Dunăre, oferindu-i un interesant profil urbanistic din și spre fluviu.

FOTO:

Fațada principală

Vedere de pe terasă spre Dunăre

Fațada principală – Detaliu

1 – Secțiune

2 – Plan etaj

3 – Plan parter

4 5 6 7 – Vederi de detaliu interioare și exterioare