Bref

16000 de planșe - Arhiva de relevee a studenților arhitecți

03.09.2012

Arhiva online a UAUIM conține copiile digitale ale releveelor realizate de studenții Universității de Arhitectură și Urbanism „Ion Mincu”, documentând, chiar dacă doar parțial, activitatea lor pe parcursul întregului secol al XX-lea și, implicit, activitatea instituției. Majoritatea lucrărilor au fost redactate în cadrul practicii de releveu. Un aspect esențial al arhivei îl constituie vechimea releveelor, cel mai vechi datând din 1903. Arhiva este însoțită de inventare mai vechi, în care sunt înregistrate denumirile monumentelor relevate, autorii releveelor, anul realizării lor, numărul de planșe ale fiecărui releveu. Conform acestor documente, sunt înregistrate cca. 1.300 de relevee, iar o primă estimare a numărului de planșe indică un număr de cca. 16.000. Arhiva documentează monumente de arhitectură. O mare parte fiind realizate înaintea diferitelor operațiuni de restaurare, consolidare și, uneori, demolare a monumentelor. În alte cazuri este consemnată starea monumentelor înainte ca trecerea timpului să-și lase amprenta. Vom fi cu toții curioși și doritori, probabil, să admirăm și să comentăm releveele realizate de personalități ale arhitecturii sau istoriei arhitecturii românești, precum: Ștefan Balș, Statie Ciortan, Henriette Delavrancea-Gibory, Octav Doicescu, Grigore Ionescu, Toma Socolescu, Alexandru Petit etc., ale profesorilor, cunoscuților sau apropiaților noștri de azi ori de ieri. Arhiva digitală este coordonată de prof. dr arh. Anca Brătuleanu http://relevee.uauim.ro/