RDW

Economii. Pentru o expunere a frescelor de la Argeș

Studiu de lumină şi atmosferă în machetă. Sala mare şi schela

Studiu de lumină şi atmosferă în machetă. Sala mare şi schela

Economie provine din grecescul oikonomia, de la oikos (casă) şi nemein (a gestiona), purtând sensul de „administrarea casei, conducerea gospodăriei”, este strămoşul economiei de astăzi, dar şi al iconomiei în sens teologic. Aşa cum economia se îngrijeşte, la origine, de buna chivernisire a casei, a unei lumi imediate cu toate ale sale, iconomia desemnează felul în care Dumnezeu poartă grijă de lumea creată, felul în care se manifestă iubirea dumnezeiască în planul de mântuire a omului. A se vedea, pentru o frumoasă explicaţie în acest sens, Giorgio Agamben, Prietenul şi alte eseuri. Trei fulgerătoare incursiuni în universul unor concepte fundamentale, Humanitas, Bucureşti, 2012.

CURATORI:

EMANUELA CERNEA, LUCREŢIA PĂTRĂŞCANU; 

COORDONARE PROIECT AFCN:

CRISTINA TOMA, CODRUŢA CRUCEANU; 

SCENOGRAFIE EXPOZIŢIONALĂ:

ABRUPTARHITECTURA – CRISTINA CONSTANTIN, MIRELA VLĂDUŢĂ, COSMIN PAVEL;

MATERIALE MULTIMEDIA:

KOTKI VISUALS, DILMANA YORDANOVA, MIHAELA KAVDANSKA, LARISA CRUNŢEANU, ŞTEFAN ŢENOVICI, VLAD ŢELEA; 

ASISTENŢĂ TEHNICĂ:

LIVIU CONSTANTINESCU; 

TÂMPLĂRIE:

COSTICĂ STOICA, AEDIFICIA CARPAŢI – TEODOR IOAN OPREAN.

 

 

MATERIALE DIFERITE, ZILE, OAMENI, ZIDURI, AUR, POVEŞTI, FRESCE ŞI ALTELE, ÎN CANTITĂŢI DIFERITE, UNELE ADUSE DE NOI, ALTELE DOAR PUSE LAOLALTĂ, LĂSATE SĂ VORBEASCĂ DESPRE O FACERE NEÎNCETATĂ, DESPRE RISIPA DE ENERGIE A LUMII DE AICI. PENTRU CĂ FRESCELE EXPUN ELE ÎNSELE O LUME1. LUMEA LUI NEAGOE.

29

Într-o zi de vineri, 29 iunie, de Sfinţii Apostoli, a ajuns la noi vestea expoziţiei. Am primit câteva rânduri pe o foaie, în care se vorbea despre mai multe, foarte multe mesaje de integrat în „conceptul expoziţional”: unicitatea monumentului, figura sfântului voievod Neagoe Basarab, 500 de ani de la urcarea pe tron, pictura de secol al XVI-lea, un tezaur cultural naţional, procesul de restaurare, elemente documentare, proiecţii, animaţii etc. Dincolo de frumuseţea temei în sine, ne-a impresionat pasiunea oamenilor din muzeu care plănuiau de ceva vreme expunerea. Cum ar fi mai potrivit să ajungă în faţa publicului frescele de la Argeş?

2

Cam două luni a ocupat macheta în lucru masa din bucătăria unui apartament de la etajul patru, de pe strada Neagoe Vodă (sic!). Am început cu frescele caşerate pe cartonaşe la măsură şi prăfuite cu tempera, caftanul croit din gulerul unei cămăşi albastre, înnobilat pe cât se poate cu vopsea aurie pentru textil, pereţii acoperiţi cu glet, cărămizile din pastă de modelaj terracotta. Au urmat apoi mai multe variante de schelă şi, în final, piesele de mobilier, mese, bănci, vitrine, şi marile „jilţuri” pentru aşezarea frescelor.

8

Mai tot timpul opt – sau cel puţin opt – participanţi la întâlnirile noastre de lucru de la muzeu. Negocieri drastice sau puneri de acord ca prin minune, îndulcite cu ceai şi biscuiţi, în jurul unei mese joase, cu scaune şi fotolii diferite, specialişti în artă medievală, educaţie muzeală, artişti vizuali, arhitecţi, tineri voluntari etc.

Citiți textul integral în numărul 2/2013 al revistei Arhitectura

Notă:

1. Pentru Martin Heidegger, dincolo de a fi „expusă”, opera de artă „ex-pune o lume”. „Opera menţine deschis deschisul lumii (…) Prin faptul că o lume se deschide, toate lucrurile îşi capătă răgazul şi graba lor, depărtarea şi apropierea, amploarea şi puţinătatea lor”, Martin Heidegger, Originea operei de artă, Univers, Bucureşti, 1982, p. 59-60.

FOTOGRAFII:

ABRUPTARHITECTURA – CRISTINA CONSTANTIN, COSMIN PAVEL

*Sub numele

ABRUPTARHITECTURA, arhitecţii Cristina Constantin, Cosmin Pavel şi Mirela Vlăduţă încep să lucreze împreună din 2007. ABRUPTARHITECTURA propune un discurs centrat pe tema regăsirii toposului domestic, a familiarului în spaţiul construit. Locurile lui „acasă” devin subiecte ale unei căutări, mai degrabă, intuitive decât programate, căutând recuperarea actului zidirii ca întemeiere, ca stăruinţa într-un loc.

Comments

comments

Comments are closed.

Powered by Jasper Roberts - Blog