RDW

De la arhitectură la patrimoniul construit… și mai departe

Uniunea Arhitecţilor din România şi Universitatea de Arhitectură şi Urbanism Ion Mincu – Bucureşti au plăcerea să anunţe organizarea la Sinaia, între 27-29 septembrie 2013, a Congresului Naţional privind protejarea, reabilitarea şi valorificarea patrimoniului arhitectural, urban şi peisagistic cu titlul: DE LA ARHITECTURĂ LA PATRIMONIUL CONSTRUIT… ŞI MAI DEPARTE.

Instituţiile organizatoare ale acestei manifestări, ca şi partenerii – ICOMOS România și UNRMI – doresc să supună atenţiei mediului profesional, publicului interesat, precum şi administratorilor patrimoniului construit din România relaţia dintre creaţie şi moştenirea culturală a colectivităţilor, dintre conservare şi dezvoltare, într-o dezbatere asupra rolului arhitecţilor în protejarea, restaurarea şi punerea în valoare a monumentelor istorice, a patrimoniului urban şi peisager.

„Chiar dacă epoca noastră nu ar avea nimic altceva de transmis generaţiilor viitoare decât metoda de studiu a monumentelor trecutului – fie cele din domeniul material sau din cel moral – şi ea îşi va fi meritat gratitudinea posterităţii. Dar ştim că epoca noastră nu se mulţumeşte cu aruncarea unei priviri scrutătoare trecutului; această operă de retrospecţie nu poate să scape a dezvolta problemele puse de către viitor şi să nu urmărească a facilita soluţionarea lor.”   (E. E. Viollet-le-Duc , Sur la Restauration)

Stuctura congresului are două plenuri cu secțiuni specializate.

Domeniul Plenului 1 este comunicarea osmotică dintre actul creaţiei şi cel al valorizării sale, inclusiv prin protecţie şi conservare. Aceasta străbate de 150 de ani filosofia protecţiei patrimoniului cultural, de la Ruskin la Convenţia Patrimoniului Mondial. Prezentările selectate pentru Plenul 1 au misiunea de a propune spre dezbatere, prin abordări critice, excursuri teoretice şi experienţe practice revelatoare, relaţia actuală dintre protejare, conservare şi creaţie în contextul schimbărilor de la manifestările clasice ale arhitecturii şi patrimoniului arhitectural către noile lor expresii. Plenul 1 are titlul Arhitectură, patrimoniu arhitectural şi din nou arhitectură și conține patru secțiuni organizate pe următoarele teme: 1. Patrimoniul și durabilitatea dezvoltării; 2. Conservarea integrată a patrimoniului; 3. Tehnici noi, tehnici tradiţionale, abordări interdisciplinare ; 4. (Re)cunoaşterea patrimoniului.

Plenul 2 se intitulează Exemple, modele, excepţii. Rolul acestei componente de congres este acela de a reliefa experienţele deosebite sau, dimpotrivă, crizele şi eşecurile intervenţiilor contemporane asupra patrimoniului arhitectural, urbanistic sau peisager.

Printre arhitecții și specialiștii din domeniului restaurării care vor prezenta, interveni și modera lucrările congresului național îi numim pe Aurel Botez, Mircea Crișan, Rodica Crișan, Mihaela Criticos, Stefano D’Avino, Hanna Derer, Călin Hoinărescu, Liviu Ianași, Kazmer Kovacs, Ștefan Mănciulescu, Benjamin Mouton, Dan Mohanu, Sergiu Nistor, Françoise Pamfil, Aurelian Trișcu.

Comments

comments

Comments are closed.

Powered by Jasper Roberts - Blog