Dosar tematic

Parcurs în timp

Viorica CUREA, președinte UAR (2012-2016) Timpul Trecerea anilor nu a șters cu nimic mesajul transmis de înaintașii noștri. Pe data de 26 februarie 2016 am sărbătorit 125 de ani de la constituirea Societății Arhitecților Români, fondată în 1891. Prin Decretul-lege nr. 127, din 27 aprilie 1990, Uniunea Arhitecților din România este urmașa de drept, moștenitoarea morală, patrimonială și continuatoarea acesteia. A fost un drum lung, cu o istorie tulbure și împletire de destine diferite, în care însă munca de creație în arhitectură a constituit o salvare, un suport moral și spiritual. Cultura, orizontul larg și pasiunea profesională au fost o cale de ieșire din cenușiul cotidian și din nesfârșitele tranziții pe care a trebuit și încă trebuie să le depășim. A fost un parcurs în timp pe căi deseori diferite între trăirile fizice și cele interioare, care nu rareori deveneau poetice, libere, transformându-se adeseori într-un frumos voiaj al ideilor. Devenind membră a Uniunii Arhitecților din România puțin după terminarea facultății am simțit mândria de a mă încadra într-o deosebită comunitate de breaslă, dar și răspunderea de a fi la înălțimea acestei profesii. Această răspundere a crescut în ultimele legislaturi, fiind membră a Senatului UAR și, cu atât mai mult, în ultima legislatură, când am devenit președintele UAR. Echilibrul Pot spune că a fost firul roșu pe care l-am căutat, între a asculta și a fi ascultată, între obligațiile oficiale și cele colegiale, între cerințele profesionale și înțelegerea unor dificultăți umane, între cerințele colegilor seniori și ale celor foarte tineri și, nu în ultimul rând, echilibru în chibzuirea resurselor financiare și cerințele profesionale, culturale și sociale prevăzute în Statut. La sfârșit de mandat este foarte greu de apreciat în ce măsură acest echilibru a fost realizat. Privind în urmă, un raport de activitate pe patru ani poate oglindește mai bine realizările și lipsurile avute. Activitatea pe perioada 2012-2016 a fost orientată asupra Strategiei și prevederilor Statutului UAR, aprobate în Conferința Națională din 5 mai 2012, ținându-se seama că UAR este o asociație profesională de creatori, apolitică, independentă, cu personalitate juridică, de drept privat fără scop lucrativ, care desfășoară o activitate de utilitate publică pe durată nelimitată. Principalele obiective fiind de promovarea arhitecturii și urbanismului ca domenii ale culturii, inclusiv protejarea patrimoniului construit și al peisajului, s-a acordat o atenție deosebită proiectelor culturale desfășurate în mod curent și în mod special, organizarea evenimentelor profesional-culturale de importanță deosebită, așa cum sunt Bienala Națională de Arhitectură, Bienala Internațională de Arhitectură de la Veneția, Congresul Național de Patrimoniu, organizarea simpozioanelor, vernisajelor de arhitectură și de arte vizuale etc. Faptele Prin publicațiile UAR, așa cum sunt revista ,,Arhitectura”, „Observatorul Urban” și „Buletinul Informativ al UAR” (BIUAR), s-a asigurat difuzarea informației de arhitectură, urbanism, restaurare și protecția patrimoniului arhitectural în toate mediile și s-a sprijinit formarea profesională, așa cum a fost în mod special programul ,,De-a Arhitectura”, adresat direct elevilor și cadrelor didactice din școli. În această perioadă, prin grija comisiei culturale și a aparatului administrativ, s-au organizat condiții de lucru la arhivă și la Biblioteca UAR, pentru înregistrare digitalizată, depozitare adecvată și săli de lectură. Susținerea acestor programe nu ar fi fost posibilă fără aportul financiar constituit prin Fondul Timbrul de Arhitectură. Fondurile care revin au, conform normelor de aplicare, stricta folosire numai pentru programe culturale și sociale. Beneficiind de o susținere specială, fiind membră a Alianței Naționale a Uniunilor de Creatori (ANUC), membrii UAR beneficiază de prevederile Legii nr. 8 din 11.01.2006 privind instituirea indemnizației de 50% din pensie pentru pensionarii sistemului public de pensii, membri ai uniunilor de creatori legal constituite și recunoscute ca persoane juridice de utilitate publică și ale Legii nr. 118 din 15 martie 2002 pentru instituirea indemnizației de merit, într-un număr fix de 110 arhitecți cu o activitate deosebit de valoroasă. Datorită acestor beneficii, în perioada mai 2012-mai 2016, numărul membrilor UAR a crescut de la 1.600 la 2.133 în prezent, din care 1.600 arhitecți beneficiază de indemnizații conform Legii nr. 8/2006. Menționăm însă că sunt membri ai UAR și arhitecți aflați încă în activitate, și arhitecți tineri, chiar stagiari, implicați în special în proiecte culturale. Manifestările culturale de la Centrul de Cultură Arhitecturală, din str. J. L. Calderon, desfășurate cu regularitate, au confirmat locul din ce în ce mai important al CCA în viața Uniunii și, în general, în viața culturală a Bucureștiului. Începând cu luna mai 2012, au avut loc circa 47 de expoziții (30 de pictură, 10 de fotografii, 2 ale UNRMI, una de tapiserie și una de sticlărie, 2 expoziții ale studenților de la UAUIM și Universitatea „Spiru Haret”); 10 lansări de carte și ale unor numere ale revistei „Arhitectura”; mese rotunde, conferințe și dezbateri pe teme de arhitectură etc., iar în anul 2015, CCA s-a înscris printre participanții foarte apreciați ai Nopții Galeriilor. Totodată, în sediul din str. J. L. Calderon a avut loc jurizarea și expunerea proiectelor unor concursuri organizate de UAR, precum cel pentru pavilioanelor României de la Bienala de la Veneția din 2016, extinderea Centrului de Cultură Arhitecturală (corp bibliotecă și arhive), concursul pentru identitatea vizuală a publicațiilor UAR. În vederea consolidării statutului social al arhitectului s-au promovat acțiuni de susținere financiară pentru arhitecții aflați în dificultate, acordându-se ajutoare ocazionale sau în cazuri grave ajutoare trimestriale, pe perioada 2012-2016, pentru 253 de membri, în valoare totală de 731.200 lei. În această perioadă au fost 106 decese pentru care s-a acordat ajutor de înmormântare de câte 2.500 lei, inclusiv pentru tinerii arhitecți decedați la Clubul Colectiv. De cardul de sănătate stabilit cu Centrul medical ,,Regina Maria” beneficiază un număr de 818 arhitecți, pentru care se plătește anual o sumă de 396.000 lei, respectiv pe această perioadă de patru ani circa 1.500.000 lei (în funcție de cursul euro). În vederea creării unei posibilități de socializare, s-au organizat excursii, aniversări, acțiuni culturale și profesionale. Pentru sectorul social s-au consumat fonduri în valoare totală de 3.089.236 lei pe acești 4 ani (conform raportului financiar). Pentru o mai bună cunoaștere și colaborare între filialele UAR s-au organizat întâlniri anuale între președinții filialelor din țară și București, împreună cu conducerea administrativă și cu arhitecții implicați în activitatea UAR. În anul 2013, arh. Mircea Țibuleac a organizat primirea la Sibiu în cadrul unui program cultural deosebit de interesant, în anul 2014, întâlnirea președinților a fost organizată la București, în timpul Bienalei Naționale de Arhitectură, și în anul 2015, arh. Stelian Fleschin, președintele filialei Alba, a organizat întâlnirea președinților filialelor din toată țara la Alba Iulia, într-un cadru istoric și cultural de înaltă valoare. Cu această ocazie s-a vizitat spațiul atribuit în folosință gratuită Uniunii Arhitecților din România, în suprafață de 800.00 mp, în zona reprezentativă a Palatului Principilor, printr-un document încheiat cu conducerea Primăriei orașului Alba Iulia. Obiectivul devine deosebit de interesant pentru organizarea Centrului de Cultură Arhitecturală Transilvania, inclusiv pentru organizarea evenimentelor istorice din 2018. Prin politica UAR de a încheia parteneriate cu instituții importante din țară și străinătate s-au organizat evenimente de înaltă ținută academică, așa cum au fost: - Parteneriatul cu Ministerul Culturii, Ministerul de Externe și Institutul Cultural Român cu implicarea UAR în organizarea concursului pentru proiectele de reprezentare a României la Bienala Internațională de Arhitectură de la Veneția în anii 2012, 2014 și 2016. - Parteneriatul cu UAUIM în calitate de coorganizator a făcut posibilă organizarea și desfășurarea Bienalei Naționale de Arhitectură, atât ca prezentări de proiecte, jurizare, dar și ca expoziții și conferințe ținute timp de 20 de zile, într-o suită de evenimente, cooptând și alți parteneri de prestigiu și sponsori. - Prin parteneriat cu UAUIM și cu Uniunea Națională a Restauratorilor s-a inițiat și organizat Congresul Național de Patrimoniu, prezentându-se comunicări științifice de înalt nivel academic și expoziții cu cele mai valoroase restaurări, în anul 2013 la Sinaia și în anul 2015 în București, la Palatul prezidențial Cotroceni. - Printr-o bună colaborare UAR, UAUIM și ICR s-a elaborat un studiu privind ,,Arhitecții Români Creatori de Patrimoniu Cultural”, care prin expoziții itinerante a fost prezentat la Londra, Budapesta, Roma, Madrid etc. și în țară. În final, aș aminti vorba că ,,Timpul trece, timpul alege” și poate, cu trecerea anilor, timpul va developa mai clar adevăratul echilibru pe care l-am îndeplinit.