RDW

TEKTUM Arhitectură & Artă

Fără îndoială, cei de la Tektum au inventat, precaut și temerar, în locul latitudinii perceptive a mediocrității resemnate, dar și a concupiscenței sufocante de o agilitate aproape animalică a acestor claustrați, orizonturile raționale ale meșteșugului isprăvit și ale organicității plenare (…) Impasibilitatea, aproape apatică, se schimbă astfel într-un renăscut retour en arrière, într-o reîntoarcere la obârșia lucrurilor celor mai simple, dar și a celor mai de preț, iar trista ariergardă a zilelor noastre se transformă în viitoarele familii a acelora care deja simt dignitatea sortită avangardelor.

A spune «gândesc» corespunde cu a spune «exist». Certitudinea de a gândi pe care o am și cea a existenței mele sunt simultane, indisociabile – scria pe vremuri Descartes. Oferta celor de la Tektum este următoarea: «Locuiesc, deci exist». Din această rigurozitate ontologico-moralistă a spațialității, mai ales spirituale, a existenței se degajă o artă poetică arhitecturală realistă și principială. Astfel, tinerii arhitecți clujeni devin acei creatori a căror operă vizează dezlegarea enigmei eterne legate de mizeria și măreția concomitentă, simultană a omului”.

Sándor Kereskényi, muzeograf, Muzeul Județean Satu Mare, fragmente din Anamorfozele pripășirii

 

Firma Tektum a luat fiinţă în toamna lui 2005 din dorința fondatorilor (TÓTHFALUSI Gábor şi TULOGDY László György) de a aduce o abordare nouă pe piața proiectării.

Patrimoniul construit al orașelor şi satelor din Transilvania (şi nu numai) este pentru noi model de inspirație când concepem clădiri, alegem materialele şi tehnicile de construire, dar prin limbajul arhitectural creăm obiecte de arhitectură contemporane şi durabile în timp.

Punem mare accent pe personalizarea arhitecturii, pe crearea unor soluții (concept, detalii, abordare) care să ofere, în final, o clădire unicat. Conceptele noastre se bazează întotdeauna pe adaptarea soluțiilor la situațiile caracteristice fiecărui proiect. Prin proiectele realizate încercăm să revitalizăm anumite tehnici și materiale pe cale de dispariție sau cel puțin care nu sunt abordate pe scară largă.

În biroul TEKTUM lucrăm şapte arhitecţi licenţiaţi. Suntem o echipă tânără, dar experienţa noastră se bazează pe colaborarea cu arhitecţi de renume, cum ar fi Makovecz Imre sau Sáros László şi pe studii postuniversitare în reabilitarea monumentelor istorice. În timpul celor zece ani de activitate ne-am mărit paleta de servicii oferite astfel încât oferim servicii de arhitectură, design interior, urbanism, project management.

Ne axăm cu prioritate pe funcţiuni de rezidenţiat, comercial, public şi restaurare, dar acoperim întreaga paletă de programe.

 

CASA S

CASA S - Perspectivă dinspre stradă

CASA S – Perspectivă dinspre stradă

În 2009, o familie tânără ne-a cerut sprijinul să le proiectăm casa familială. Nu aveau încă teren. În 2010, după multe căutări, au reuşit să achiziţioneze un teren cu o casă în stadiu avansat de degradare, aflate într-o zonă rezidenţială tradiţională din Cluj-Napoca, în zona de protecţie a valorilor arhitecturale.

Clădirea existentă se afla într-o stare atât de degradată încât am fost nevoiți, în mare parte, s-o demolăm, menținând numai o mică parte din pereți. După câteva schițe preliminare, am convenit asupra temei şi am început demersul de autorizare. Lucrările de construcție au demarat în primăvara anului 2011 şi s-au finalizat în vara anului 2012, familia mutându-se în casa nouă în toamna anului 2012.

De la primele schiţe am dorit şi urmărit să creăm o clădire care, deşi are o notă contemporană, se integrează în specificul de case interbelice. Totodată credem că o casă familială trebuie să aibă un puternic caracter personal. Din acest punct de vedere am proiectat clădirea ca şi un sincretism de meşteşuguri şi detalii personalizate.

Planimetric, soluţia adoptată este una clasică. Clădirea are trei niveluri. Subsolul adăpostește centrala termică, depozit, baie şi o mică cramă boltită, parterul, accesul, livingul cu sufrageria, bucătăria, birou şi o baie, iar la etaj se găsesc trei dormitoare, garderobe, două băi.

Din punct de vedere structural, imobilul este din zidărie de cărămidă, planşeu din plăci ceramice, şarpantă din lemn.

Volumetric, clădirea a fost concepută ca un paralelipiped care are învelitoarea rotită pe diagonală. Din acest paralelipiped s-a extras volumul de acces care se dezvoltă numai pe nivelul parterului. Volumul util al imobilului are forma literei L, cu latura lungă perpendiculară pe stradă şi se dezvoltă pe direcţia est-vest.

Estetic, clădirea a primit o anvelopă din cărămidă aparentă ventilată, tablă fălţuită din titan-zinc, glafuri plăci andezit, placări din lemn.

La interior s-a urmărit crearea unei imagini unitare şi a unui dialog cu exteriorul, inclusiv prin folosirea anumitor materiale.

Pentru gard şi amenajarea curţii s-au reluat materialele folosite la realizarea casei, cărămidă, lemn, piatră andezit, toate executate amănunțit şi minuţios după indicaţiile noastre.

Deşi în timpul proiectării am avut multe discuții, corelări, în final, putem spune că rezultatul obținut este în concordanță cu criteriile noastre şi considerăm că execuția s-a realizat datorită dorinței beneficiarului, a încrederii sale în ideile noastre.

CASA S – Plan parter

 

CASA C

CASA C – Perspectivă exterioară

Situată în Cluj-Napoca, cartierul Andrei Mureşanu, casa prezentată aparține unei tinere familii pentru care apropierea de centrul istoric, dar totodată și poziționarea într-o zonă rezidențială deosebită au fost criteriile primordiale în alegerea amplasamentului.

Cartierul Andrei Mureșanu s-a format la începutul secolului al XX-lea prin parcelarea zonei și prin trasarea străzilor, cu scopul creării unei suburbii noi. Zona este cunoscută mai ales pentru vilele elegante, reprezentative, având o rețea regulată de străzi și loturi de mărime și formă asemănătoare. Mai multe clădiri ale acestui cartier select figurează și pe lista monumentelor istorice.

Imobilul studiat se situează pe strada Zrinyi Miklós, nr. 1-3, pe un teren de circa 1.000 mp, cu un front generos la stradă. Pe amplasament a existat o casă compusă din două unități locative şi o fațadă simetrică decorată cu elemente eclectice. Dorința proprietarilor a fost de a păstra caracterul istoric al imobilului, de a regândi funcțional şi de a extinde casa cu noi spații de locuit.

Conceptul volumetric şi funcțional a prevăzut păstrarea nucleului de bază compus din 4 încăperi poziționate spre stradă şi extinderea casei cu un volum nou, care să poată îngloba în subsol şi un garaj generos. Intenția a fost de a diferenția aceste două elemente distincte. Componenta veche a fost regândită funcțional, dar s-au păstrat şi s-au accentuat detaliile decorative ale fațadei (decorații din ipsos turnate după negativele elementelor existente, soclu din piatră de calcar, ornamente din zinc) şi forma acoperișului (învelită cu țiglă solzi). Extinderea dinspre curte contrastează prin textura fațadelor şi prin panta mai lină a acoperișului.

Principala zonă de acces este amplasată între cele două volume şi se realizează printr-un windfang ce se inspiră din verandele din lemn ale caselor din zonă. În centrul de greutate se află holul principal cu o scară elicoidală, iar în jurul acestui hol, pe două niveluri, gravitează principalele funcțiuni. La parter se află bucătăria, biroul, sala de fitness şi pachetul compus din locul de luat masa, living şi terasă, ce formează un spațiu deschis, unitar. Etajul este rezervat în totalitate zonei de noapte şi este alcătuit din 3 dormitoare cu anexele aferente.

Interioarele se caracterizează prin linii simple, lemnul natural folosit la pardoseli şi la placările pereților (stejar albit periat) combinat cu elemente de boiserie vopsite în alb, inspirate din eclectism, întrețese modernitatea cu caracterul istoric existent şi în limbajul arhitectural exterior. Covoarele, draperiile şi tapetele colorate generează o atmosferă de confort şi relaxare, iar terasa exterioară placată cu deck de lemn şi înconjurat de peluză este refugiul ideal pentru familie.

 

Plan Cafe, Cluj-Napoca

Plan Cafe

Clădirea cafenea-bar s-a născut în 2014 la cererea unor colaboratori vechi de a pune în valoare un teren cu potențial valoros. Pe teren se afla o clădire parter în ruină.

În vecinătate se înalță o lucrare târzie al lui Makovecz Imre, Biserica Reformată. Clădirea cafenelei se leagă înspre nord de o construcție-birou existentă, în partea vestică este flancată de o parcare și clădire, iar înspre sud se află un scuar adiacent clădirii Radiodifuziunii. În partea estică este un teren liber.

Arhitectura clădirii nu trece peste tema-program, funcțiunea și arhitectura este clară, simplă. În cazul nostru ca răspuns la influențele externe: teren de construcție îngust, tema-program, rezultatul este o construcție ușor de citit cu spații transparente, deschidere maximă. Parterul este un spațiu de cafenea, peretele înspre parc este deschis, cu posibilitate de extindere cu terasă. La etaj s-a format un spațiu închis cu aptitudine de deschidere spre terasa exterioară, care prezintă un paravan-grilaj cu rol de confort și intimitate. Ca influențe externe se poate aminti clădirea ruină existentă, ale cărei cărămizi au fost refolosite la placarea clădirii noi.

Clădirea cu compoziție suprarealistă a lui Makovecz nu poate oferi un sol fertil, numai un accent cu influențe puternic asimetrice, ea își cere spațiul propriu, universul său privat într-un sit existent trist. Din această cauză limbajul arhitectural folosit la cafenea este neutru, se renunță la citate. Are o compoziție mai degrabă geometrică, arată cărămida, betonul aparent, lemnul. Culorile sunt bine alese, culoarea roșiatică a cărămizii este contrastată de accente de betoane aparente brute și cu grilaje de lemn vopsite într-o culoare gri-verzui.

Spațiul clădirii este o prismă construită între doi stâlpi masivi de cărămidă. Fațada laterală este parțial tencuită cu un grilaj de lemn care intră în relație cu fațada de la stradă și cu interioarele.

 

Birouri Huning, Cluj-Napoca

Birouri Huning

Imobilul prezentat este poziționat într-o zonă cu tendință de dezvoltare pe segmentul de birouri și depozite. Pe terenurile adiacente deja au apărut mai multe clădiri de birouri și depozite. Zona este formată din terenuri înguste, lungi, cu așezarea clădirilor pe o latură a parcelei. Terenul studiat are aproximativ 1.400 mp.

Dorința beneficiarului a fost de a avea o clădire care, în față, spre stradă, are un mic birou, iar în spate își poate desfășura activitatea curentă. Totodată cererea majoră era ca imobilul să oglindească atenția la detaliu și calitatea pe care și le impune firma Huning.

Arhitectura clădirii este simplă, sinceră. Clădirea are o compoziție liniară și este concepută ca un monovolum cu un accent vertical (etajul) în partea din față a imobilului, iar în spate se dezvoltă zona de depozite.

În spațiul de birouri se accede printr-un portic format dintr-un șir de cadre de lemn, care se continuă în volumul depozitului.

În zona de birouri, la parter se află antreul, zonă de show-room, birou, grupuri sanitare și scara. La etaj sunt poziționate birourile, bucătăria și grup sanitar. Spațiul de depozitare este unic.

Estetic, s-au propus materialele care caracterizează limbajul firmei de arhitectură – cărămidă, lemn încleiat, beton aparent.

 

Pensiune Agroturistică Ordona, Stana

Stana este unul din satele zonei etnografice Călata, cu dealuri însorite şi o puternică tradiţie în prelucrarea lemnului, al tradițiilor vernaculare.

Satul este totodată cunoscut și datorită arhitectului Kós Károly, care s-a stabilit acolo în perioada interbelică și și-a construit casa intrată în cărțile de istoria arhitecturii sub numele de Varjúvár (Castelul Ciorilor).

Pensiunea, deși mult retrasă de la drum, este un omagiu adus maestrului. Respectă toate caracteristicile constructive: este o casă modernă, cu un spațiu interior reformulat, care însă se folosește de elementele tradiționale și detalii folosite la multe clădiri proiectate de arhitect.

Terenul are o declivitate mică, clădirea fiind stabil ancorată prin intermediul unui soclu de piatră gălbuie tăiată.

Volumetria este simplă, între două frontoane masive de culoare albă este amplasat un volum de clădire cu acoperiș și streașină pronunțată, care se sprijină pe niște stâlpi de piatră. Poezia casei constă în jocul şi ritmul de alternare ale elementelor constructive tradiționale și contemporane, în modul de alegere al materialelor și texturilor.

Materialele folosite dau clădirii un aspect domestic şi cald. Pensiunea este finisată cu tencuială albă alternând elemente de placaj și piatră. Țigla este de factură tradițională, de culoare naturală. Culorile dominante sunt gri-verzui la placările din lemn, alb la pereți, lemn deschis la tâmplărie, piatră gălbuie la placarea soclului.

Clădirea s-a realizat cu o finanțare europeană, încadrându-se în cererea organelor privind dezvoltarea turismului rural autohton (restricții privind volumetria, paramentul, raportul plin-gol, forma acoperișului, materiale folosite etc.). Astfel, la parter se găsesc spațiile publice – loc de luat masa, living, săli de sport, grupuri sanitare, mică bucătărie, iar la etajele superioare s-au amplasat opt camere cu anexe (șase la etaj/ mansardă și două în zona podului).

Structura planșeului și a șarpantei este vizibilă din interior.

O parte a mobilierului a fost conceput odată cu casa. Interiorul se află în concordanță cu imaginea din exterior: este un spațiu sincer, curat, care nu iese din tema-program. Se regăsesc, însă, aceleași materiale calde, naturale.

Clădirea este un exemplu fericit, care demonstrează o înțelegere meșteșugărească a materialelor, având imaginea unei case confortabile şi primitoare, perfect integrată în context.

Comments are closed.

Powered by Jasper Roberts - Blog