RDW

REZULTATELE Concursului naţional pentru selectarea proiectelor care vor reprezenta România la cea de-a 13-a ediţie a Expoziţiei Internaţionale de Arhitectură – la Biennale di Venezia

În perioada 24-26 aprilie 2012, la sediul Uniunii Arhitecţilor din România, din str. Jean Louis Calderon, nr. 48, Bucureşti, a avut loc procedura de selecţie a proiectelor înscrise în cadrul Concursului naţional pentru selectarea proiectelor care vor reprezenta România la cea de-a 13-a ediţie a Expoziţiei Internaţionale de Arhitectură – la Biennale di Venezia, denumit în continuare Concursul.

În urma evaluării celor 57 de proiecte înscrise în Concurs, având în vedere cri-teriile prevăzute în Regulamentul de Organizare al Concursului şi publicate pe paginile de internet ale Ministerului Culturii şi Patrimoniului Naţional, Ministerului Afacerilor Externe, Institutului Cultural Român şi a Uniunii Arhitecţilor din România,

 

Comisia de selecţie a Concursului, în următoarea componenţă:

1. arh Francesco CAPPELLARI – preşedinte

2. arh. Borys CZARAKCZIEW – membru

3. arh. Constantin Gorcea – membru

4. arh. Mathe Zoltan – membru

5. Monica MORARIU, comisar – membru

6. Alexandru Damian, vicecomisar – membru

7. arh. Bogdan Tofan, vicecomisar – membru

a desemnat drept câştigătoare următoarele proiecte:

 

1. Pentru Pavilionul României din Giardini della Biennale a fost desemnat câştigător, cu un punctaj de 95,02, proiectul având codul de identificare EM12345:

Titlu: PLAY MINCU: Timbrul de arhitectură

Autori: Emil Ivănescu, Laura Iosub, Irina Bogdan, Paul Popescu,

Ana Constantinescu

 

2. Pentru Noua Galerie a I.R.C.C.U. Veneţia a fost desemnat câştigător, cu un punctaj de 81,74, proiectul având codul de identificare K059586:

Titlu: HEAD UP

Autori: Silviu Aldea, Marius Moga, Sisak Camelia, Sisak Tamás

 

Câştigătorii vor negocia cu Ministerul Culturii şi Patrimoniului Naţional

(pentru proiectul PLAY MINCU: Timbrul de arhitectură), respectiv Institutul Cultural Român (pentru proiectul Head Up) condiţiile de realizare a proiectelor.

 

Potrivit Regulamentului de organizare a Concursului naţional pentru selectarea proiectelor care vor reprezenta România la cea de-a 13-a ediţie a Expoziţiei Internaţionale de Arhitectură – la Biennale di Venezia, Uniunea Arhitecţilor din România va acorda, în baza deciziei Comisiei de selecţie, următoarele premii:

 

Premiul I – 2.000 euro

PLAY MINCU: Timbrul de arhitectură

Emil Ivănescu, Laura Iosub, Irina Bogdan, Paul Popescu, Ana Constantinescu

Un spaţiu dinamic care încurajează mişcarea individuală şi colectivă, precum şi descoperirea unor imagini întreţesute ale arhitecturii româneşti, proiectate aleator. Centenarul Ion Mincu devine un mijloc de comunicare şi de schimb informaţional pe mai multe niveluri, accentuat de pre-zenţa simbolică a timbrului, ca artefact cultural şi funcţional specific românesc, o amintire pe care o poţi lua cu tine după încheierea vizitei. Un loc al acţiunilor şi interacţiunilor umane în care curiozitatea face ca spaţiul să devină un forum de dezbatere şi dialog intelectual.
A dynamic space that encourages individual and collective movement and discoveries of randomly projected interwoven images of Romanian archi-tecture. Ion Mincu’s 100th anniversary becomes the vehicle of communication and informational multi-layered exchange enhanced by the symbolic presence of the stamp as cultural and utilitarian Romanian artifact, a memory which can be taken away at the end of the visit. A place for human actions and inter-actions where human curiosity makes the space become a forum of exchange and intellectual consumption.

Premiul II – 1.500 euro

Co-labor 

Constantin Ciunguleț, George Bîrsan, Cristina Dumitrache

Un spaţiu raţional şi în acelaşi timp maleabil, reprezentând în mod simbolic oraşul, în care geometria se extinde şi se contractă ca un rezul-tat al acţiunilor umane continue. Spiritul arhitectural românesc şi sensul eticii profesionale este puternic revelat şi surprins în cadrul acestui proiect, în special datorită plasticităţii sale inerente.
A rational yet malleable space, symbolicaly representing the city, where geometry expand and contracts as a result of human continuos action. The Romanian architectural spirit and sense of professional ethics is strongly revealed and captured in this project especially because of its inherent plasticity.

Premiul III – 1.000 euro

Back Ground 

Enclava de Arhitectură – Iulian Ungureanu, Radu Ursoiu, Marius Neagoie, Răzvan Mărgarit

Utilizarea şiţei, ca element tradiţional al arhitecturii rurale, dă naştere unui ansamblu extins ce tinde spre sublim. Pământul se ridică şi pluteşte lin dea-supra spaţiului marcându-şi prezenţa sub forma unei umbre ce defineşte şi transformă spaţiul pe măsură ce lumina zilei se schimbă. Reprezentarea unui peisaj aflat în pericol este exprimată în mod elocvent în această soluţie tectonică care proiectează o prezenţă mnemonică şi fizică peste terenul comun al dezbaterii locale.
The utilization of simple and concrete wood shingles, traditionally used in Romania rural landscape, gives rise to an extended assembly that tends to the sublime. The ground is lifted up and gently hovers over the space below leaving its presence in the form of a shadow that characterizes and changes the space as the sun moves around the sky and penetrates through the existing skylight. The representation of a disappearing landscape is eloquently expressed in this tectonic solution which casts its mnemonic and physical presence into the (common) ground of local debate.

Mențiuni – 750 euro

Untitled 09

Dan Felix Paraschiv, Emanuela Bozin, Matei Bogoescu, Ana-Maria Labo, Adina Socol, Szekely Csaba, Vlad Slavic

Calitatea ce diferenţiază acest proiect de cele-lalte constă în faptul că susţine o separare clară între cotidian şi simbol prin intermediul tranziţiilor instantanee bidirecţionale.
The differential quality evidenced by this project sustains a clear separation between the quoti-dian and the symbolic via instantaneous two-directional transitions.

HEAD UP

Silviu Aldea, Marius Moga, Sisak Camelia, Sisak Tamás

Percepţia inversă a realităţii, aşa cum este exprimată în acest proiect, creează un efect antigra-vitaţional, care distorsionează percepţia noastră asupra spaţiului.
The reversed perception of reality, as expressed in this project, creates an antigravitational effect that aberreates our perception of space.

* Premiile se vor acorda în lei, la cursul B.N.R. din data atribuirii.

Comments

comments

Comments are closed.

Powered by Jasper Roberts - Blog