RDW

Structuri temporare la scară umană Pavilionul P3 Workshops

DSC_6476

Temporary structures
on a human scale
Pavilion P3 Workshops

Pavilionul P3 este rezultatul workshopului organizat de către Piotr Adamski, Olga Chrzanowska, Rafał Jóźwiak și Ewelina Stawowy studenți și membri ai KAT – asociația studenților Facultății de Arhitectură din Lodz – avându-i ca tutori pe M. Arch. Sebastian Białkowski, M. Arch. Tudor Eugeniu Cosmatu (AL_TU, T_A_I) și M. Arch. Alexandr Kalachev (AL_TU).Workshopul s-a desfășurat în intervalul 23.09-29.09.2013, având ca scop designul și construcția unui pavilion – unde să se poată desfășura diverse activități organizate de către membrii KAT – care să constituie atât o expresie a forțelor fizice care acționează asupra lui, cât și a criteriilor și deciziilor personale de design, fiind primul de acest tip organizat în Lodz, Polonia.În primele trei zile, participanții au asistat la o serie de tutoriale intensive, menite să prezinte principii de modelare în Rhino 5 și metode și principii de parametrizare a unui concept în Grasshopper. Participanții au fost încurajați încă de la începutul procesului de design să lucreze cu modele la scară, pentru a-și putea evalua soluțiile propuse și pentru a crea un ciclu de feedback continuu.

Designul final are la bază conceptul formal definit prin utilizarea forțelor fizice pentru a defini arcurile catenare, conceptul structural, rezultat din suprapunerea metodelor utilizate în origami pentru a alcătui un sistem de propagare a forțelor rezultate din greutatea proprie a  materialului utilizat și conceptul unor conexiuni inteligente, care să nu utilizeze lianți și să permită un număr repetat de dezasamblări și reasamblări ale pavilionului.

Structura este compusă din elemente triangulare din placaj de 15 mm și utilizează metode clasice de îmbinare a lemnului fără a fi necesară utilizarea unor lianți suplimentari. Perforațiile se propagă pe verticală, subliniind și conturând arcadele generatoare și structurale ale suprafeței pavilionului. Acestea permit, în același timp, și pătrunderea luminii naturale în interiorul structurii și creează, prin formele utilizate, un joc fascinant de umbră și lumină.

Forma simetrică se aseamănă unui trifoi, delimitând și creând trei spații. Cupolele atrag trecătorii și concentrează privirile către mediul înconjurător; arcadele creează o tranziție fluidă între exterior și interior – între spațiul public și spațiul privat; curtea interioară conturându-se într-un spațiu delimitat puternic focalizat pe centrul axelor de simetrie.

Pavilionul a fost asamblat de către participanți și expus în cadrul festivalului de design din Lodz. Datorită îmbinărilor folosite, acesta urmează să fie reasamblat în primăvară, în cadrul unor evenimente organizate de KAT.

The P3 Pavilion is the result of the workshop organized by Piotr Adamski, Olga Chrzanowska, Rafał Jóźwiak și Ewelina Stawowy, students and members of the KAT – architectural students association of Lodz faculty – and tutored by M. Arch. Sebastian Białkowski, M. Arch. Tudor Eugeniu Cosmatu (AL_TU, T_A_I) and M. Arch. Alexandr Kalachev (AL_TU).The aim of the workshop which lasted from 23.09-29.09.2013 and which was the first of its kind organized in Lodz, Poland, was to build a fully parameterized 1:1 scale Pavilion – being flexible enough to host numerous KAT events – which would be an expression of both applied physical forces and imposed design decisions acting as shape defining criteria.The participants have been tutored for the first 3 days in order for them to grasp the basic principles of nurbs modeling in Rhino 5 and some of the basic to moderate methods of concept parametrisation in Grasshopper. They have been advised and encouraged to work with scale models from the very early design stages as a method of self-evaluation of the proposed design and as a constant design feedback loop.

The final design is based on a formal concept, defined by the usage of natural forces in order to generate catenary arches, a structural concept, which is a result of the superimposition of origami logic in order to define load bearing structural elements, and an intelligent connection concept, which rely on no binder and allow the repeated assemblage and desassemblage of the structure.

The structure is composed of 15 mm plywood triangular elements which make use of classical wood joints with no need for extra binder. The perforation of the elements evolves on the vertical and emphasizes the structural catenary arches embedded in the pavilions design.

The symmetrical design resembles that of a trefoil, generating three distinctive spaces. The domes draw people in and concentrate the perspective on the surrounding environment; the arches create an intriguing fluid transition between outside and inside – between public and private space; the interior courtyard focuses on the perception of the strong symmetry of the structure.

The pavilion has been assembled by the participants and has been already part of the Lodz Design Festival. Thanks to the ingenious connecting logic, the pavilion will be reassembled in spring for diverse events organized by KAT.

1 Generarea celulelor voronoi;  2 Definirea nucleelor structurale;  3 Închiderea axelor structurale; 4 Triangularea ansamblului;  5 Stabilirea punctelor-ancoră și a direcției de îndoire a elementelor ;  6 Forma rezultată în urma simulării forțelor aplicate pe structură; / 1 Generation of voronoi cells;  2 Defining the structural nucleic;  3 Closing the structural loop;  4 Applying triangular tessellation;  5 Establishing bending rules and anchor points for simulation;  6 The result of the simulation process;

1 Generarea celulelor voronoi;
2 Definirea nucleelor structurale;
3 Închiderea axelor structurale;
4 Triangularea ansamblului;
5 Stabilirea punctelor-ancoră și a direcției de îndoire a elementelor ;
6 Forma rezultată în urma simulării forțelor aplicate pe structură; / 1 Generation of voronoi cells;
2 Defining the structural nucleic;
3 Closing the structural loop;
4 Applying triangular tessellation;
5 Establishing bending rules and anchor points for simulation;
6 The result of the simulation process;

7 Detaliu de îmbinare / 7 Joining detail

7 Detaliu de îmbinare / 7 Joining detail

Foto:

Marcin Kolczyòski

Rafa Jûüwiak

Ewelina Stawowy

Comments

comments

Comments are closed.

Powered by Jasper Roberts - Blog