Dosar tematic uauim

Despre oamenii Școlii

Dascălii

De-a lungul timpului, școala a reușit să se elibereze constant de varii tendințe amăgitoare și să lupte permanent pentru echilibru și umanism. Profesori și apropiati ai școlii care prin talentul, efortul, ambiția și entuziasmul lor au făcut posibil întruparea unor năzuințe, altfel născute și menite să rămână în eter. Dascălii și discipolii lor au pledat mereu pentru triumful rațiunii - promotor al progresului, eliberând spiritul artistic de automatisme și deschizând orizonturi noi gândirii științifice, filozofice și artistice3.