Dosar tematic

Ipostaze reprezentative ale vieții de student

Admiterea la UAUIM este un eveniment cu tradiție, un prim pas și un moment de încercare pentru orice elev care își dorește să urmeze o carieră în arhitectură, urbanism, peisagistică, design de interior. Activitățile didactice includ atât o componentă teoretică (cursurile), cât și una practică (atelierele), experiențe complementare, prin care studenții descoperă domeniile în care vor activa ca viitori profesioniști

„A fi student la «Ion Mincu» este acum și a fost dintotdeauna un motiv de mândrie pentru cei care dobândesc acest statut și admirație pentru cei din exterior. Este un statut pe care îl dobândești în principal prin muncă, determinare și seriozitate. Desigur, aici intră și o doză considerabilă de talent, dar care, în absența calităților menționate anterior, își pierde forța. «Mincu» este mai mult decât o instituție de învățământ superior. Aici se constituie o echipă. Legăturile sunt cu atât mai puternice cu cât membrii acestei echipe sunt legați prin scopuri și obiective puternice - acelea de a contribui activ la creionarea unui cadru de viață de o calitate superioară, de a schimba mediul construit în mai bine și de a educa generațiile actuale și viitoare în spiritul democratic al apartenenței și contribuției individuale la bunăstarea spațiului construit.”

asist. dr. urb. soc. Andreea Acasandre

Admiterea

Admiterea la universitate este un moment deosebit de important în viața oricărui licean. Concursul de admitere la „Mincu” reprezintă o probă care testează calitățile și aptitudinile specifice ale candidatului, precum: vederea în spațiu, creativitatea, imaginația, cultura generală de specialitate, capacitatea de reprezentare grafică în plan și în spațiu etc. Acest moment reprezintă o probă practică venită după un antrenament de pregătire, pentru a face față provocărilor unui examen exigent. Admiterea rămâne un reper în viața oricărui student care, alături de experiențele pline de emoție, de pasiune și determinare din timpul studenției, întregesc începutul drumului spre o profesie aparte.

Balul Bobocilor

Încă din anul 1959, studenții universității noastre sărbătoresc ceea ce odată s-a numit „Carnavalul anului 5”, dar acum îi spunem Balul Arhitecturii. Evenimentul a devenit unul de amploare atât pentru noi, cât și pentru studenții altor universități.

În fiecare an, Asociația studenților de la „Mincu” încearcă printr-o tematică diferită și un concept unic, atât prin locația neconvențională, cât și prin amenajarea a 7 spații ce cuprind holul principal de la parter, cele 5 ateliere de la etajul 1 precum și terasa universității, să promoveze o imagine de ansamblu a ceea ce înseamnă viața studenților-arhitecți.

O parte importantă a evenimentului constă în pregătirea acestuia, moment în care se coagulează o echipă, se dezvoltă spiritul antreprenorial și organizatoric, este pusă la încercare creativitatea, dar și în concursurile organizate, precum cel de amenajare a atelierelor. Echipe de studenți pot să înscrie un proiect prin care să își exprime viziunea proprie asupra temei abordate, cele mai bune 5 propuneri fiind realizate pentru seara evenimentului.

Astfel, în fiecare an organizăm un eveniment cu ajutorul studenților, pentru studenți, cu scopul de a încuraja spiritul cultural și social prin muzică live, concept și atmosferă.

stud.-arh. an IV Andreea Diana Roman

Schița de schiță

Schița de schiță sau proiectele de o zi reprezintă un moment important în viața studenților la școala de arhitectură. Obiectivele acesteia sunt verificarea cunoștințelor acumulate pe parcursul semestrului, stimularea studiul individual și dezvoltarea capacității de autoevaluare a viitorilor arhitecți. Studiu individual, cu o durată de 8 ore, pe o temă aflată în ziua respectivă. În fiecare semestru sunt trei schițe, iar juriul este format din minimum trei cadre didactice care evaluează proiectele predate.

Atelierele și sălile de curs sunt spații ale comunicării și ale creativității, în care studenții noștri sunt îndrumați de dascăli spre a deveni specialiști în domeniile pentru care se pregătesc.

Atelierul

Ateliere de proiectare sunt însoțite de prelegeri de atelier și de dezbateri. Activitatea de proiectare reprezintă principala activitate formativă în domeniul de studii „arhitectură”, având o pondere de cca 50% din totalul activităţilor didactice; în cadrul activităţii de proiectare se realizează sinteza şi exerciţiul aplicării practice a competenţelor dobândite la alte discipline.

Obiectivele activităţii de proiectare trebuie înţelese ca seturi de competenţe profesionale ce urmează a fi conferite viitorului absolvent în diverse etape ale procesului de învăţare, având ca ţintă finalităţile formative specifice programelor de studii oferite de UAUIM.

În cadrul fiecărui modul semestrial se pot desfășura mai multe tipuri de exerciţii - proiecte de arhitectură generală, urbanism, arhitectură de interior, proiecte integrate, proiecte de specialitate - menite să asigure însuşirea de către student a seturilor de competenţe stabilite ca ţintă formativă pentru fiecare semestru şi an de studiu în parte. Proiectele de arhitectură generală pot fi proiecte de atelier şi proiecte de an, proiecte lungi, proiecte scurte şi proiecte de o zi (schiţă de schiţă). De asemenea, în cadrul anului I, activitatea de proiectare include şi proiecte de verificare programate în sesiunile de evaluare de la finalul semestrelor.

Nelipsite din experiențele studenției sunt: activitățile practice, excursiile de studiu, workshopurile, participarea la concursuri sau activitățile recreative
Activitatea de proiectare surprinsă în diferite momente, de la lucrul în echipă și desenul de mână, până la exprimarea grafică pe computer

Cursurile

Cursurile au drept scop deprinderea unor cunoștințe teoretice privind principiile și metodologia disciplinelor, pentru a pune în practică noțiunile dobândite, în cadrul atelierelor. Cursurile abordează aspecte variate, menite să facă studenții să descopere problematica critică a domeniului, să explice modul în care își construiesc ideile, să identifice problemele specifice etc.

Practica

Practica profesională joacă un rol important în formarea viitorilor specialiști în arhitectură, urbanism, peisagistică sau design de interior. În acest fel, se urmărește aplicarea cunoștinƫelor teoretice și a abilităƫilor profesionale dobândite în cadrul activităƫilor de atelier din curricula școlară, în practica de specialitate. Stagiile de practică se efectuează în birouri de proiectare, în departamente de planificare și proiectare, în departamente de specialitate ale administraƫiei locale sau centrale etc.

De asemenea, prin Biroul pentru practică profesională internațională, se desfășoară activități aferente schimburilor internaționale de studenți în scopul desfășurării unor stagii de practică profesională în domeniul de studiu, considerate activitate integrată educației universitare.

SUMARUL REVISTEI ARHITECTURA, NR.3 / 2020