Dosar tematic uauim

Muzeul Școlii de Arhitectură

Spațiile interioare ale universității: muzeul reflectă istoria arhitecturii pe teritoriul României, fiind singurul de acest gen din țară. La ora actuală, muzeul poartă titulatura de Centru Expoziţional Documentar şi înglobează o galerie de pictură; Gliptoteca; o sală dedicată istoriei Şcolii - Camera-muzeu; o galerie de busturi ale foştilor profesori şi conducători ai Şcolii - sala Arhivei şi o expoziţie dedicată clădirilor reprezentative realizate de arhitecţi români în perioada 1869-1986 - Galeria Arhitecţilor Români Creatori de Patrimoniu. Spaţiile expoziționale ale școlii găzduiesc proiecte realizate de studenţi şi importante expoziții de arhitectură şi artă

Cunoașterea arhitecturii, ca parte a istoriei și culturii naționale, are încă destule neclarități, fapt cauzat de existența unor lacune ale arhivelor, de distrugerile fondului construit, dar și de lipsa unui muzeu dedicat arhitecturii.

Arhitecții români, cu excepția lui Ion Mincu, sunt destul de puțin cunoscuți, iar rolul lor în cadrul culturii române nu este foarte bine evidențiat. Expresie a identității naționale, arhitectura - inspirată la început de cea franceză, apoi în căutarea originalității - a mers în pas cu vremurile.