Dosar tematic uauim

Proiecte și competiții

Universitatea de Arhitectură și Urbanism „Ion Mincu” are o bogată activitate de cercetare și proiectare care se desfășoară în cadrul Departamentului pentru Managementul Cercetării, Centrului de cercetare, proiectare, expertiză și consulting, Centrului de Studii de Arhitectură Vernaculară - Dealu Frumos, Centrului de Studii Arhitecturale și Urbane și Centrului de Excelență în Studiul Imaginii. De-a lungul timpului, numeroase proiecte au fost elaborate, în așa fel încât să creeze un spațiu de dialog și negociere în care toți cei interesați pot interacționa și colabora pentru crearea unor documente de interes strategic pentru societatea românească. Universitatea a contribuit la realizarea a numeroase proiecte de cercetare finanțate de UEFISCDI, granturi CNCSIS, precum și alte granturi și finanțări, proiecte Erasmus+, programe complexe, documentații (proiecte, studii, lucrări de cercetare etc.), expertize și consultanță în urbanism și amenajarea teritoriului, proiecte strategice pentru învățământul superior etc. Iată două exemple dintre nenumăratele activități desfășurate în cadrul universității8.