Dosar tematic uauim

Un concept unitar de dezvoltare a Studiilor Doctorale de Arhitectură și Urbanism

În perioada următoare - 2020-2024 - ca parte a unei strategii de dezvoltare asumate prin noul plan managerial, programul de studii doctorale din Universitatea de Arhitectură și Urbanism „Ion Mincu” va asigura un nivel calitativ superior, prin racordare la proiecte de cercetare științifică europeană și internațională, vizând recunoaștere și integrare academică la cel mai înalt nivel.

Totodată, acest program va asigura în continuare un mediu responsabil și stimulativ din punct de vedere profesional, orientat către creativitate și spirit inovativ, formând specialiști cu o înțelegere complexă a arhitecturii și fenomenului urban. În conexiune cu provocările societății actuale, vizând o contribuție particulară la sustenabilitatea mediului construit, sub îndrumarea profesorilor abilitați, dedicați cunoașterii științifice, studenții celor două programe de studii doctorale din UAUIM își vor testa permanent capacitatea de a cerceta, de a crede în ei înșiși, de a se dezvolta și integra în mediul socio-profesional și de a fi cei mai buni în practicarea meseriei.