RDW

Sesiunea de comunicări publice a proiectelor culturale finanțate din Fondul „Timbrul Arhitecturii”

În data de 20 noiembrie a avut loc, la Centrul de Cultură Arhitecturală al Uniunii Arhitecților din România, din str. J. L. Calderon, nr. 48, Sector 2, București, sesiunea de comunicări a rezultatelor proiectelor culturale cu finanțare anuală din Fondul „Timbrul Arhitecturii” al UAR.

S-au discutat și au fost făcute recomandări următoarelor proiecte:

 

Proiect: Publicare carte/volum de cercetare „Proiectul feroviar românesc (1842-1916)”, autor dr. arh. Toader Popescu 

Operator cultural: Fundația pentru arhitectură și urbanism „Simetria”

Gara din Brusturoasa, jud. Bacău, arh. Giulio Magni, 1899. S-a numit și halta Elie Radu. A fost dinamitată în al Doilea Război Mondial.

Gara din Brusturoasa, jud. Bacău, arh. Giulio Magni, 1899. S-a numit și halta Elie Radu. A fost dinamitată în al Doilea Război Mondial.

Proiectul constă în editarea şi tipărirea în 1.000 de exemplare a  cărţii Proiectul feroviar românesc (1842-1916), o versiune restructurată a tezei de doctorat, susținută de autor în anul 2012 la Universitatea de Arhitectură și Urbanism „Ion Mincu”, sub conducerea științifică a prof. dr. arh. Ana Maria Zahariade. Volumul stabilește locul pe care calea ferată îl ocupă în tabloul vast și extrem de eterogen al modernizării autohtone. În cadrul proiectului finanțat de UAR în 2014 au fost descoperite și puse în valoare inedite informații cu privire la unele serii tipologice de gări. Proiectul acoperă o „pată albă” din peisajul istoriografiei și al teoriei arhitecturii românești.

Comisia de Selecție și Evaluare a Proiectelor a UAR a apreciat în mod deosebit rezultatele proiectului.

 

Proiect: Curs de specializare în reabilitarea patrimoniului construit

Operator cultural: Fundația Transilvania Trust”

DSC_0793

Programul de formare profesională în meseriile tradiționale din domeniul construcției (dulgherie, zidărie și pietrărie) s-a desfășurat în perioada 2-16 august. Alături de partea teoretică, programul a avut și o parte practică, constând în lucrări de reabilitare efectuate direct pe clădirile Castelului Banffy de la Bonțida. Din cei 36 cursanți,  21 sunt studenți ai universităților de profil, iar restul din mediul antreprizelor de construcții și muzeal. Cursurile promovează principiile intervenției minimale, compatibilității materialelor și utilizării resurselor locale în intervențiile efectuate pe clădirile istorice.

 

Proiect: Cartea „Regionalismul în arhitectura secolului XX”  – autor arh. Adrian Mahu

Operator cultural: Centrul european de studii Covasna-Harghita

2-1

Lucrarea prezintă regionalismul în arhitectură la nivel teoretic și prin intermediul a patru studii de caz, arhitecturile create de Hassan Fathy, Luis Barragan, Reima Pietilä și Constantin Joja. Cartea este rodul cercetărilor autorului întreprinse începând din anii ‘70 și prezintă o corespondență a acestuia pe subiecte din domeniul arhitecturii cu unii dintre arhitecții prezentați.

 

Proiect: Editarea și tipărirea monografiei „Ştirbey – reședințe, moșii, ctitorii”, autor drd. Oana Marinache

Operator cultural: Asociația „Art Conservation Support” 

Conacul Știrbey din Dărmănești, județul Bacău

Conacul Știrbey din Dărmănești, județul Bacău

Cel de-al doilea volum dedicat ctitoriilor Ştirbey al autoarei, după „Reşedinţele Ştirbey din Bucureşti şi Buftea. Arhitec-tura şi decoraţia interioară” (2013), prezintă reședințele Știrbey din Braşov, Bucureşti, Craiova, Dărmăneşti, Voila-Câmpina, Sinaia, Pietroşani, Mamaia, Buzău, Drugănescu, Storojineţ, Paris și Nisa.  În acest sens au fost consultate Arhivele Naționale ale României, arhivele Ministerului Afacerilor Externe, Bibliotecii Naționale a României, Bibliotecii Academiei Române și Arhiva Notarială din Nisa. De asemenea, lucrarea se bazează pe o cercetare amplă pe teren, pe discuții cu moștenitorii și proprietarii. Prefaţa este semnată de prof. dr. Ruxandra Demetrescu, iar cuvântul înainte de dr. Ruxandra Nemţeanu.

 

Proiect: Adoptă o Casă la Roșia Montană‚ campania 2014 

Operator cultural: Asociația Aurarilor „Alburnus Maior”

Casa parohială greco-catolică, Roşia Montană, nr. 137

Casa parohială greco-catolică, Roşia Montană, nr. 137

 

Adoptă o Casă la Roșia Montană este un program de salvare a patrimoniului cultural şi a comunităţii tradiţionale de la Roşia Montană şi din satele învecinate, iniţiat în 2012 de Asociaţia „Alburnus Maior” în parteneriat cu Asociaţia ARA, cu sprijinul financiar oferit de UAR.

În cadrul programului din 2014 au fost finanțate realizarea de studii istorice și documentații necesare intervențiilor de restaurare. Au fost organizate ateliere de restaurare pentru șase clădiri, pe durata a 8 săptămâni, cu implicarea a 50 de voluntari și a 4 meșteri locali, coordonați de 4 arhitecți. Prin intermediul platformei www.adoptaocasa.ro s-au putut strânge și gestiona resurse obținute prin voluntariat.

 

Proiect: Dicționar al arhitecturii românești moderne (sec. XIX, XX, XXI), literele D-H

Operator cultural: Asociația „Bucureștiul meu Drag”

fisa-fackelmann3

Proiectul, o bază de date despre arhitecții români și operele acestora, continuă demersul început în anul 2012, cu sprijinul finanţării UAR, respectiv, proiectul cultural referitor la literele A-C. Sunt aduse laolaltă informaţii din arhiva UAR, alte arhive și colecţii particulare, publicaţii de specialitate, de epocă și recente, obținute direct de la arhitecții prezentați sau de la urmașii acestora. Cercetarea a fost publicată pe http://issuu.com/dictionaruar.

 

Proiect: Restauratori români: Arhitectul Horia Teodoru – 120 de ani de la naștere 

Operator cultural: Institutul Național al Patrimoniului

Arh. Horia Teodoru, Proiect turn clopotniță și casă parohială biserica ”Curtea Veche” din București, arhiva I.N.P., fond C.M.I. - Planșe, nr. inv. 2798

Arh. Horia Teodoru, Proiect turn clopotniță și casă parohială biserica ”Curtea Veche” din București, arhiva I.N.P., fond C.M.I. – Planșe, nr. inv. 2798

Difuzarea și omagierea bogatei activități în domeniul protecției și restaurării monumentelor istorice desfășurate de arhitectul Horia Teodoru, de la a cărui naștere se împlinesc 120 de ani, s-a făcut prin cercetarea, digitizarea și repertorierea documentelor semnate de acesta aflate în arhiva I.N.P. (peste 450 de planșe și tot atâtea fotografii etc.) și activitatea publicistică a acestuia. Horia Teodoru a fost un important promotor, în România, al principiilor moderne de restaurare ce vizează păstrarea stratului cu valoare istorică, fără interpretări modificatoare de ordin estetic. Fondul documentar digitizat a fost difuzat și promovat prin realizarea paginii web http://horia-teodoru.ro/, a unui DVD interactiv, a unei mese rotunde, a unei expoziții itinerante și a mai multor prezentări la conferințe de specialitate.

 

Proiect: Arhiva de relevee a studenților-arhitecți

Operator cultural: Universitatea de Arhitectură și Urbanism „Ion Mincu” 

Releveul Casei Cerkez – perspectivă

Releveul Casei Cerkez – perspectivă

Arhiva de relevee a studenților-arhitecți este una dintre componentele arhivei Departamentului de Istoria Artei & Teoria Arhitecturii și Patrimoniului Construit al UAUIM. Transpunerea în format digital a planșelor a demarat în 2006. Scopul acțiunii este salvgardarea arhivei și deschiderea accesului publicului la aceasta. În acest sens, în 2014, au fost scanate cca. 450 de planșe a aproximativ 50 de relevee. Materialul documentar digitalizat rezultat a fost publicat pe http://relevee.uauim.ro/. În cadrul finanțării din Fondul „Timbrul Arhitecturii” a fost realizat și catalogul „Documente de arhitectură românească”, serie nouă, vol. 1, care continuă cele 15 caiete coordonate de Grigore Ionescu în perioada 1952-1972. Volumul prezintă nouă relevee ale unor clădiri demolate din București, locuințe burgheze construite la sfârșitul sec. al XIX-lea sau începutul sec. al XX-lea ce oglindesc procesul de modernizare al societății românești. Proiectul a implicat și organizarea unei expoziţii care a expus documentele originale.

 

Proiect: Regenerare rurală la Șona – atelier fierărie tradițională

Operator cultural: Fundația Culturală „Negru Vodă”

©Ioana Rizea

©Ioana Rizea

Proiectul și-a propus amenajarea unui spațiu pentru revalorificarea fierăritului ca element de patrimoniu imaterial, la nivel de meșteșug tradițional și în legătura cu revigorarea spiritului unei comunități. Pe lângă atelierul tradițional de fierărie, s-a constituit un fond de unelte folosite în mod tradițional. Proiectul a avut ca scop și amenajarea unui centru cultural destinat rezidențelor artistice, seminariilor, găzduirii de mici expoziții. Proiectul a beneficiat de parteneriatul cu Asociația Sătească Șona Noastră.

 

Proiect: Cincinat Sfințescu, întemeietor al urbanismului românesc și reputat profesor al Școlii de Arhitectură din București

Operator cultural: Asociația pentru Tranziție Urbană

Cincinat Sfintescu. --Caricatura C. Sfințescu (redesenată de Andreea Udrea după originalul publicat în revista Edilitatea I, 2 (15 martie 1928), 3)

Cincinat Sfintescu. –Caricatura C. Sfințescu (redesenată de Andreea Udrea după originalul publicat în revista Edilitatea I, 2 (15 martie 1928), 3)

Proiectul de cercetare scoate la iveală informații despre viața și activitatea lui Cincinat Sfințescu (1887-1955). Au fost cercetate Arhivele Naționale ale României, arhivele Bibliotecii Academiei Române, Bibliotecii Centrale Universitare, Muzeului Politehnicii București, Asociației Generale a Inginerilor din România și ale Universității de Arhitectură și Urbanism  „Ion Mincu”. A fost realizată fișa biografică detaliată, indexarea tematică a funcțiilor ocupate în administraţie, mediul universitar, a titlurilor obținute și a lucrărilor publicate. Cercetarea este disponibilă pe pagina http://www.sfintescu.ro/. Proiectul cultural a presupus și realizarea unei broșuri și a unui CD.

 

Proiect: Monumente Uitate 2014 – Ansambluri boierești din Oltenia, Muntenia și Dobrogea 

Operator cultural: Asociația Arché 

Conacul Rainer, Lăcieni, Teleorman©Raluca Bărbulescu

Conacul Rainer, Lăcieni, Teleorman©Raluca Bărbulescu

Proiectul răspunde nevoii de a centraliza, completa şi a aduce la zi informaţiile privind ansamblurile boiereşti din Ţara Românească şi Dobrogea (19 județe), punându-le gratuit la dispoziţia publicului prin intermediul platformei online http://monumenteuitate.org. Au fost trecute în revistă circa 250 ansambluri boierești, clasate sau nu în Lista Monumentelor Istorice. Proiectul beneficiază de materiale puse la dispoziție de către parteneri: Institutul Național al Monumentelor, Asociația 37, Asociația Istoria Artei, Fundația Pro Patrimonio. În cadrul proiectului au fost realizate rapoarte privind starea la zi a obiectivelor repertoriate și o expoziție ce a avut peste 2.000 de vizitatori. Proiectul completează baza de date dezvoltată în perioada 2008-2013 privind ansamblurile nobiliare din Transilvania, Crişana, Maramureş, Banat și Moldova.

Comisia de Selecție și Evaluare a Proiectelor a UAR a apreciat în mod deosebit rezultatele proiectului.

 

Proiect: De-a Arhitectura – Formarea îndrumătorilor 2014

Operator cultural: Asociația „De-a Arhitectura”

Untitled-1

Proiectul a implicat schimbul de experiență și evaluarea nevoilor, organizarea de ateliere pentru formatori și  îndrumători de care au beneficiat 173 de arhitecţi şi învăţători. Astfel 2.600 de copii din 101 clase a III-a şi a IV-a din şcolile din România beneficiază de cursul opţional „De-a Arhitectura în oraşul meu”, conceput de Asociaţia „De-a Arhitectura”.

Din Fondul „Timbrul Arhitecturii”, Uniunea Arhitecților din România finanțează proiecte contractate anual și proiecte perene (revista Arhitectura, Bienala Națională de Arhitectură, participarea României la Bienala de Arhitectură de la Veneția etc.). Comisia de Selecție și Evaluare a Proiectelor a UAR este organismul care urmărește implementarea proiectelor finanțate anual. În 2014, concursul pentru obținerea de finanțări s-a derulat în perioada 28 ianuarie-20 martie. Comisia a avut-o președinte pe arh. Sanda Ignat și membri pe arh. Liliana Roşiu, arh. Aurel Botez, arh. Ion Lucăcel, arh. Vasile Mitrea. Membri supleanţi au fost arh. Constatin Gorcea și arh. Radu Ionescu.

Comments

comments

Comments are closed.

Powered by Jasper Roberts - Blog