RDW

Lipscani 55 – Povestea unei renașteri

_DSC7296

În data de 12 februarie 2015, în imobilul din strada Lipscani nr. 55, s-a deschis publicului larg o nouă Librărie Cărturești, în clădirea proprietate a familiei Chrissoveloni. Familia a redobândit proprietatea abia în 2007, în urma unor ani lungi de așteptare. În anul 2010, a luat legătura cu un prestigios birou de proiectare specializat în structuri pentru realizarea unei expertize. În anul 2011, am fost invitați să facem o ofertă de proiectare privind restaurarea și reabilitarea clădirii, în colaborare cu Popp și Asociații, care urma să realizeze proiectul de structură pentru consolidarea clădirii.

Drumul parcurs de acest proiect, începând de la prima expertiză și până la rezultatul de astăzi, a fost unul lung, plin de surprize și probleme de rezolvat, atât din punct de vedere tehnic, cât și din punct de vedere al avizelor și documentelor necesare realizării proiectului. Povestea acestui proiect, împletită cu istoria clădirii, a familiei Chrissoveloni împreună cu secvențe dintr-un jurnal de șantier se regăsesc într-o carte care este acum în curs de apariție – FAMILIA / LIPSCANI 55. O parte din informațiile din acest text se regăsesc și în această carte.

Aș dori să spun de la bun început că realizarea proiectului, în forma în care este astăzi, se datorează, în primul rând, mentalității deschise a proprietarului și sprijinului acestuia, apoi și faptului că pe întreg parcursul derulării proiectului, atât a activității de proiectare, cât și a celei de execuție, echipa de proiect a fost de la început foarte unită. Apoi, în timpul dezvoltării și înaintării proiectului, pe măsură ce ea s-a lărgit, fiecare nou membru a fost bine primit și a fost considerat coleg și prieten.

Imobilul se găseşte pe Lista Monumentelor Istorice 2010 la poziţia 1313, cod LMI 2010 B-II-m-B-19040, sub denumirea „Casă cu prăvălie”, datat la sfârșitul secolului al XIX-lea. În conformitate cu studiul istoric realizat, istoria caselor din strada Lipscani, anul construcţiei, vechile lor funcţiuni, precum şi succesiunea proprietarilor şi chiriaşilor care le-au folosit sunt destul de dificil de aflat. Multe dintre case au fost de-a lungul timpului demolate, iar parcelele au fost reconstruite, astfel că astăzi cea mai mare parte a caselor vechi de pe stradă datează de la mijlocul secolului al XIX-lea.

Şi clădirea de la numărul 55 a fost construită tot în acea perioadă. Nu cunoaştem proprietarul iniţial. Am găsit o Autorizație de Construire din anul 1891 (Autorizațiunea nr. 140 din 13 iulie 1891, eliberată domnului Jean Eleutheriade, prin domnul Chiril Elefterescu, 41, str. Lipscani), în care se menționează că la imobilul din strada Lipscani 41 se vor face reparații la acoperiș și fațadă, ceea ce presupune existența unei clădiri cam de prin 1860. La începutul secolului al XX-lea, respectiv în 1903, imobilul a ajuns în proprietatea familiei Chrissoveloni. Pe planul cadastral din 1911 găsim numele lui N. Chrissoveloni trecut pe parcela pe care este construită clădirea, aflată atunci tot la numărul 41.

Aici a fost primul sediu al Societății de Creditare Chrissoveloni, până s-a construit sediul băncii din strada Lipscani nr. 17. Deși adresa oficială a familiei era în strada Lipscani nr. 17, aici, în corpul C2, deci corpul din strada Blănari nr. 15 (fost 21), erau birourile, precum și o locuință a familiei. Acest corp de clădire nu a făcut obiectul vreunui proiect până în acest moment.

În 1937 şi în anul următor, conform listei abonaţilor la serviciul de telefonie, la numărul 55 exista Bazarul Popular. Magazinul este înscris la secţiunea „Manufactură en-gros”. O fotografie de epocă surprinde perioada în care Bazarul Popular funcţiona în această clădire. Se vede mulţimea de oameni care circulă printre maşinile parcate în lungul străzii. Se cunoaște faptul că în 1930 circulaţia maşinilor a fost interzisă pe strada Lipscani. Putem trage concluzia că Bazarul Popular a început să funcţioneze în acest loc de la sfârşitul anilor ’20. Tot de la acea dată, probabil, faţada a fost modificată în forma în care am cunoscut-o până de curând, cu vitrine perfect rectangulare, fără decoraţii de faţadă. De fapt, există o imagine din 1938 a străzii în care se vede clădirea, pe care exista firma „Bazarul Popular” și care avea conformarea fațadei pe care o cunoaștem de la magazinul „Familia”.

Deși construcția este datată la începutul secolului al XX-lea (1904 pe plăcuța existentă pe clădire) – Casă cu prăvălie, din cercetările întreprinse în vederea realizării studiului istoric și găsirea autorizației de construire, rezultă că imobilul inițial este anterior anului 1860. La începutul secolului al XX-lea, clădirea veche, existentă, a fost demolată în întregime, iar în locul ei a fost construită cea existentă în acest moment și care a făcut obiectul studiului nostru. Autorizația de Construire din 1904, pentru proiectul lui Nicolae Cuțarida, am găsit-o mult după elaborarea studiului istoric, în 2011. Nici familia Chrissoveloni nu o avea, iar în acel moment, la Arhivele Naționale, nu am găsit-o, în cercetările întreprinse pe toată perioada în care există documentațiile de autorizare dintre 1860 și 1912. Am găsit alte autorizații pentru imobile care au aparținut familiei Chrissoveloni, inclusiv imobilul din Calea Victoriei 162 (1905, arh. Joseph Schiffeleers), precum și documente cuprinse în fondul Chrissoveloni.

Citiți textul integral în numărul 1 / 2015 al Revistei Arhitectura

foto: Alexandru ȘERBAN

 

LIPSCANI 55

Project management – Front Group: director de proiect Cosmin Coriciuc, ing. Bogdan Măcrineanu, Raluca Nicolaescu;

Arhitectură – restaurare și reabilitare – Capitel Avangarde srl: șef de proiect arh. Georgeta Gabrea și echipa formată din arh. Maria-Cristina Răchitan-Gabrea, arh. Cristina Sîrbu, arh. Ioana Popovici, arh. Claudiu Vârlan, arh. Simona Dimitriu, arh. Cristina Sternatis, arh. Dragoș Milotin, arh. Venera Trișnevschi, tehnician arh. Simionescu Mihai, stud.-arh. Hamoș Emeric;

Structură – Popp & Asociații: dr. ing. Traian Popp, ing. Mădălin Coman, ing. Nelu Badea, ing. Mihaela Ivănuș (Dumitriu), ing. Irina Radu, ing. Dan Sinu;

Instalații interioare – proiectant și executant Loial srl: inginer coordonator ing. Dăscălescu Iulian;

Constructori: Reton srl, Donau Therm (structură), BTM Proconstruct srl (refacere ornamente și fațadă);

Amenajări interioare – project management: Cristian Mureanu;

Arhitectură, design: șef de proiect arh. Sabin Dumitriu;

Structură – Popp & Asociații: ing. Irina Radu;

Instalații – proiectare și execuție – Vest Grup Instal srl: ing. Narcis Fierbințeanu;

Constructor – MCR Construct srl: ing. Cristian Gheorghiu;

Diriginte de șantier: ing. Dan Constantin Lăcătuș.

Comments are closed.

Powered by Jasper Roberts - Blog