Promisiuni

Proiect de Diplomă: Conversia Garajului Ciclop

Promisiuni

Proiect de diplomă

CONVERSIA GARAJULUI CICLOP

stud.-arh. Diana POPESCU (TRIF)

coordonator: lect. dr. arh. Andrei Eugen LAKATOS

Universitatea de Arhitectură și Urbanism „Ion Mincu”, București

Garajul Ciclop, deși are statutul de monument istoric, se află în prezent într-o stare avansată de degradare. Potențialul uriaș al acestui spațiu este atestat prin desfășurarea, în trecutul apropiat, a unor evenimente cultural-artistice. Problema centrală a proiectului nu o constituie strict conversia funcțională a imobilului, ci necesitatea de a oferi o nouă interpretare a relației dintre om și automobil, și implicit a locului pe care ar trebui să îl aibă garajul Ciclop în spațiul urban contemporan al orașului București.

Conceptul proiectului s-a conturat în jurul ideii de spațiu care funcționează ca o mașină a timpului, pentru că, pe de o parte, face o incursiune în trecutul automobilului și funcțiunii de garaj și, pe de altă parte, experimentează o viziune asupra viitorului acestora.

Garajul Ciclop este situat în Zona Construită protejată „Bulevardul modernist Magheru”, în zona zero a Capitalei, amplasat între două clădiri clasate ca monumente istorice, Hotelul Ambasador, respectiv Cinematograful Scala. Spațiul interior dezvăluie o concepție structurală remarcabil de modernă pentru al doilea deceniu al secolului trecut, organizat în jurul unui atrium ce se ridică pe înălțimea a patru etaje, pe lateralele căruia sunt amplasate două rampe pentru accesul auto, structura de rezistență fiind realizată integral din beton armat.

Proiectul de conversie propune un hibrid funcțional ce reunește o serie de funcțiuni aparent incompatibile, dar a căror alăturare are sens în lumina conceptului de mașină a timpului. Pentru a păstra autenticitatea și mărturia istorică, accesul automobilelor până la etajul 4 este păstrat, dedicând una dintre rampe circulației auto; în schimb, a doua rampă devine exclusiv pietonală. Considerând acest spațiu central o coloană vertebrală ce structurează funcțional restul spațiilor din jurul său, s-a optat pentru înlocuirea pereților existenți de cărămidă cu închideri transparente ce permit un contact vizual permanent cu atriumul și o iluminare spectaculoasă a spațiilor interioare.

Din punct de vedere funcțional, se disting trei categorii mari de funcțiuni ce se succed pe verticală, creând o gradare a spațiului de la primele niveluri cu funcțiuni publice, la birourile pentru industrii creative semi-publice, ajungând, în final, la locuințele private de standard înalt, amplasate la ultimele niveluri.

Porțiunea dinspre stradă a parterului este dedicată, în spiritul caracterului bulevardului, spațiilor comerciale, cum ar fi un restaurant, o librărie, o cafenea. Etajele de la 1 la 4 sunt amenajate flexibil,

ca niște spații cu destinație publică, cu funcțiuni precum showroom-uri auto, magazine, ateliere și spații expoziționale diverse, utilizatorul fiind astfel obligat să parcurgă atriumul central și să conștientizeze faptul că se află într-un altfel de spațiu, cu o poveste. La etajele 5 și 6 se găsesc birourile pentru industriile creative și o sală de consiliu, rămânând ca nivelurile superioare, constituite prin supraînălțarea clădirii, care rezolvă discontinuitatea frontului, să conțină locuințe colective.

Supraetajarea imobilului Ciclop se naște din masa acestuia, realizându-se o întrepătrundere între vechi și nou, vizibilă în tratarea spațiului interior al apartamentelor. Pentru realizarea acestora, autorul a acordat o atenție deosebită găsirii unei soluții care să nu umbrească luminatorul central existent. Necesitatea separării funcționale între zonă de zi, orientată către bulevard, și zonă de noapte, orientată către latura opusă, a condus la soluția realizării unor apartamente tip triplex către stradă și a unora tip duplex în adâncimea lotului.

La nivelul fațadei, alterările sunt minime, decorația inițială fiind păstrată, intervenția contemporană fiind tratată astfel încât să fie percepută ca un strat nou distinct, diferențiat în mod explicit de componenta de patrimoniu.

Sumarul Revistei ARHITECTURA, NR 4-5/2017

Arhitectura Industriala