RDW

Proiect de Diplomă: Conversia Garajului Ciclop

Promisiuni

Proiect de diplomă

CONVERSIA GARAJULUI CICLOP

stud.-arh. Diana POPESCU (TRIF)
coordonator: lect. dr. arh. Andrei Eugen LAKATOS
Universitatea de Arhitectură şi Urbanism „Ion Mincu”, Bucureşti

      Garajul Ciclop, deşi are statutul de monument istoric, se află în prezent într-o stare avansată de degradare. Potenţialul uriaş al acestui spaţiu este atestat prin desfăşurarea, în trecutul apropiat, a unor evenimente cultural-artistice. Problema centrală a proiectului nu o constituie strict conversia funcţională a imobilului, ci necesitatea de a oferi o nouă interpretare a relaţiei dintre om şi automobil, şi implicit a locului pe care ar trebui să îl aibă garajul Ciclop în spaţiul urban contemporan al oraşului Bucureşti.
Conceptul proiectului s-a conturat în jurul ideii de spaţiu care funcţionează ca o maşină a timpului, pentru că, pe de o parte, face o incursiune în trecutul automobilului şi funcţiunii de garaj şi, pe de altă parte, experimentează o viziune asupra viitorului acestora.

Garajul Ciclop este situat în Zona Construită protejată „Bulevardul modernist Magheru”, în zona zero a Capitalei, amplasat între două clădiri clasate ca monumente istorice, Hotelul Ambasador, respectiv Cinematograful Scala. Spaţiul interior dezvăluie o concepţie structurală remarcabil de modernă pentru al doilea deceniu al secolului trecut, organizat în jurul unui atrium ce se ridică pe înălţimea a patru etaje, pe lateralele căruia sunt amplasate două rampe pentru accesul auto, structura de rezistenţă fiind realizată integral din beton armat.

Proiectul de conversie propune un hibrid funcţional ce reuneşte o serie de funcţiuni aparent incompatibile, dar a căror alăturare are sens în lumina conceptului de maşină a timpului. Pentru a păstra autenticitatea şi mărturia istorică, accesul automobilelor până la etajul 4 este păstrat, dedicând una dintre rampe circulaţiei auto; în schimb, a doua rampă devine exclusiv pietonală. Considerând acest spaţiu central o coloană vertebrală ce structurează funcţional restul spaţiilor din jurul său, s-a optat pentru înlocuirea pereţilor existenţi de cărămidă cu închideri transparente ce permit un contact vizual permanent cu atriumul şi o iluminare spectaculoasă a spaţiilor interioare.
Din punct de vedere funcţional, se disting trei categorii mari de funcțiuni ce se succed pe verticală, creând o gradare a spaţiului de la primele niveluri cu funcţiuni publice, la birourile pentru industrii creative semi-publice, ajungând, în final, la locuinţele private de standard înalt, amplasate la ultimele niveluri.
Porţiunea dinspre stradă a parterului este dedicată, în spiritul caracterului bulevardului, spaţiilor comerciale, cum ar fi un restaurant, o librărie, o cafenea. Etajele de la 1 la 4 sunt amenajate flexibil,

ca nişte spaţii cu destinaţie publică, cu funcţiuni precum showroom-uri auto, magazine, ateliere şi spaţii expoziţionale diverse, utilizatorul fiind astfel obligat să parcurgă atriumul central şi să conştientizeze faptul că se află într-un altfel de spaţiu, cu o poveste. La etajele 5 şi 6 se găsesc birourile pentru industriile creative şi o sală de consiliu, rămânând ca nivelurile superioare, constituite prin supraînălţarea clădirii, care rezolvă discontinuitatea frontului, să conţină locuinţe colective.
Supraetajarea imobilului Ciclop se naşte din masa acestuia, realizându-se o întrepătrundere între vechi şi nou, vizibilă în tratarea spaţiului interior al apartamentelor. Pentru realizarea acestora, autorul a acordat o atenţie deosebită găsirii unei soluţii care să nu umbrească luminatorul central existent. Necesitatea separării funcţionale între zonă de zi, orientată către bulevard, şi zonă de noapte, orientată către latura opusă, a condus la soluţia realizării unor apartamente tip triplex către stradă şi a unora tip duplex în adâncimea lotului.
La nivelul faţadei, alterările sunt minime, decoraţia iniţială fiind păstrată, intervenţia contemporană fiind tratată astfel încât să fie percepută ca un strat nou distinct, diferenţiat în mod explicit de componenta de patrimoniu.

Comments are closed.

Powered by Jasper Roberts - Blog