Dosar tematic

Influența uneltelor digitale asupra arhitecturii

2_2014_CercetareIDZ comp_build_07 wfl tri

The Influence of Digital Tools on Architecture

Noi suntem: idz arhitectură este un studio de arhitectură și design emergent, a cărui cercetare și proiectare se concentrează pe implicarea computației în procesul creativ și utilizarea uneltelor avansate de fabricație digitală în materializarea artefactelor arhitecturale. Dezvoltarea cercetării în domeniul computației și fabricației digitale este alimentată de o pasiune comună a celor doi membri ai studioului, Ionuț Anton și Dana Tănase, și este dublată de cercetarea doctorală.Căutările noastre trec mai departe de o nouă expresie a arhitecturii și de dependența de unelte digitale, și merg în substanță, cercetând modul în care gândim și producem arhitectura și designul, folosind tehnologiile digitale.
Noi credem: Din perspectiva proiectanților, tehnologia a fost percepută ca inflexibilă, ei fiind constrânși să lucreze cu ce era disponibil. Până recent, arhitecții așteptau ca alte discipline să dezvolte unelte și să selecteze dintr-un catalog de ​​posibilități. Procedând astfel, ei nu mai sunt direct implicați, iar cunoștințele și experiența lor profesională nu influențează cercetarea și dezvoltarea practicii de arhitectură.Acest lucru a făcut ca arhitectul să piardă legătura cu procesul de producție și să-și asume un statut mai abstract. Prin intermediul tehnologiei digitale, arhitecții au oportunitatea de a proiecta și adapta unelte extrem de personalizabile, ce pot fi utilizate în ​​proiectarea și fabricația digitală. Proiectantul digital trebuie să își asume faptul că va pierde puterea de control în unele aspecte ale procesului de proiectare, pentru a obține o mai mare implicare în proiect. Tehnologia digitală oferă un teren comun unde creativitatea este pusă împreună cu uneltele conceptuale digitale și cu uneltele de fabricație digitală, într-o relație de feedback foarte flexibilă. În mod ironic, propunând o negociere între proiectare, fabricație și computație, prin intermediul tehnologiei digitale, aspectul autocratic al tehnologiei este dizolvat. Astfel, prin utilizarea tehnologiei digitale în practica arhitecturii de la concept la fabricație, apare oportunitatea de a obține un răspuns specific unic, mai informat, un obiect de arhitectură adaptat local. Această unicitate a produsului de arhitectură a fost realizată, până acum, folosind, într-un mod diferit, o serie de componente standard, eventual prefabricate, și cât mai puține elemente diferite. Această abordare indică lipsa de creativitate și flexibilitate adusă de procesele de materializare în proiectare. [...]
Citiți textul integral în numărul 2 / 2014 al Revistei Arhitectura
Who we are: idz arhitectură is an emergent architecture and design studio, who’s research and design focuses on the involvement of computation in the creative process and on the use of advanced digital fabrication tools in the making of architectural artifacts. The development of research in the field of computation and digital fabrication is fueled by a united passion of the two studio members, Ionuț Anton and Dana Tănase, and is also doubled by doctoral research. Our research transcends a new expression of architecture and its dependence on digital tools, and goes further into substance, developing new ways in which we think and make architecture and design using digital tools.
What we believe in: From a designer point of view, technology was inflexible; one had to work with what one was provided with. Until recently the architects were waiting for other disciplines to develop tools and select from a catalogue of possibilities. By doing so, they are not active individuals and their professional experience and knowledge will not influence the future development of the architecture practice. This led the architect to lose touch with the production process and to assume a more abstract status. Through the digital technology the architect is provided with an opportunity in designing and adapting highly customizable tools, used in both digital design and fabrication. The digital designer must assume the fact that he has to lose the power of control in some aspects of the design process, to gain a higher involvement into the project. Digital technology provides a common ground were the designer creativity is put together with digital conceptual tools and digital fabrication tools, in a very flexible feedback relationship. Ironically, by proposing a negotiation between design, fabrication and computation, through digital technology, the autocratic aspect on technology is dissolved. Thus, by using digital technology in the architecture practice from concept to the fabrication, one has the opportunity to obtain a unique specific response, more informed, local adapted architectural object. This uniqueness of the final architecture product was achieved, using, in a different way, a range of prefabricate standard components and as few as possible custom elements. This approach indicates the lack of creativity and flexibility brought by the materialization processes into the project design. [...]
Read the full text in the print magazine
[gallery link="file" ids="12210,12209,12208,12207,12206,12204,12203,12202,12201,12200,12199"]