RDW

Piețele volante. Arhitectura unei viziuni

„Visaţi într-un mod pragmatic!”  (Aldous Huxley)

ARHITECTURA unei VIZIUNI = construcţie riguroasă a unui ideal realizabil, bazată pe o atitudine pragmatică referitoare la informaţiile ce stau la baza acelui ideal. Workshop-ul desfășurat la Cluj, între 20-26 mai 2012, a avut ca scop principal transmiterea unui mod de lucru bazat pe urmărirea unui proces complex de cercetare ca mijloc de generare și argumentare a soluției propuse. Construirea imaginii de ansamblu, generarea de soluţii calibrate pe informaţiile şi abilităţile (sau afinităţile) deţinute de fiecare membru al echipei, colaborarea, precum şi implicarea activă în viaţa oraşului sunt o parte din mijloacele de cercetare folosite. Motivul „Pieţe volante” a apărut în urma iniţiativei Planwerk, din anul 2009, care a avut ca rezultat o serie de evenimente de acest tip în Cluj, în 2010. Astfel, workshop-ul, precum şi materialul rezultat îşi propun să ofere suport şi continuitate unui fenomen ce s-a dovedit a fi unul pozitiv pentru oraş.

Workshop-ul a fost organizat de Asociația Studenților Arhitecți din Cluj, fiind coordonat de birourile FOR din Timișoara (Oana Simionescu, Alex Cozma) și Planwerk din Cluj (Eugen Pănescu, Benjamin Kohl, Vlad Creoşteanu, Iulia Hurducaş, Endre Ványolos). Participanții au aparținut Facultății de Arhitectură și Urbanism din Cluj-Napoca și au reprezentat toți anii de studiu. O vastă bază de informații s-a datorat colectivului condus de Norbert Petrovici, de la Facultatea de Sociologie a Universităţii „Babeş-Bolyai”. În prima zi au fost prezentate modul de lucru și situația curentă a piețelor itinerante. S-a generat, împreună cu studenții, o diagramă de tip rețea, prin intermediul căreia a fost definită masa subiectelor de interes, precum și conexiunile dintre acestea. În baza acestei diagrame s-au stabilit cinci direcții principale de studiu, iar studenții s-au organizat, în funcție de aria de interes a fiecăruia, în cinci echipe de cercetare. Cele cinci categorii de studiu au fost următoarele: piața în oraș, piața în societate, piața ca fenomen economic, piața ca mobilare urbană, piața ca brand.

Analiza a fost completată de o prezentare susținută de sociologul Norbert Petrovici, care a efectuat, împreună cu o echipă de studenți ai Facultății de Sociologie și Asistență Socială, UBB Cluj-Napoca, un studiu asupra acestui tip de eveniment urban. Rezultatele obținute în urma analizei au fost prezentate tuturor și dezbătute împreună. Concluziile acestor dezbateri au dus la formarea a cinci tipuri de răspuns și la reformularea echipelor de lucru. Abordările celor cinci echipe, deși diferite, se completează într-o viziune de ansamblu, fiecare aspect atins neputând fi omis într-o implementare ulterioară a soluțiilor pe acest subiect.

Vom prezenta, în continuare, rezultatele și câteva observații ale îndrumătorilor, privind desfășurarea și lucrul împreună cu studenții implicați.

Citiți textul integral în numărul 6/2012 al revistei Arhitectura.  


Comments are closed.

Powered by Jasper Roberts - Blog