Actualitate civis

Peisaj cultural amenințat Roșia Montană

Pe creste - ⓒJohannes Kruse

Fortificații, morminte tumulare și urme de locuire preistorice; urme ale unor exploatări aurifere de suprafață din Epoca Bronzului, dar și din Antichitatea daco-romană; sisteme de exploatare subterană a aurului și argintului din epocă romană și, după cum se presupune, chiar de dinainte de cucerirea romană; vaste rețele de explorare și exploatare alcătuite din galerii și camere de extracție, mereu amplificate până în perioada modernă și contemporană; o plasă densă de poteci și drumuri pentru transportul minereului; tăuri1 - peste 100 - răspândite pe coastele din jur, legate cu canale de aducțiune și dirijare a apei de morile pentru măcinarea minereului, șteampuri de-a lungul văilor Roșiei și Cornei. Târgul minier cu palatul administrativ de pe vremea lui Franz Joseph, cluburi, prăvălii, ateliere, școli de meserii, bisericile celor cinci confesiuni cu școlile lor; casele tradiționale cu târnaț ascunse în spatele fațadelor pieței centrale și ale străzilor din jurul ei, desenate după modele din orașele imperiului, toate legate în rețeaua maurilor2. Pădurile și pâlcurile de brazi, șirurile de arbuști care delimitează parcelele, pajiștile bogate în varii specii de plante, vegetația lacustră din jurul tăurilor, conul vulcanic al Cârnicului, cu Piatra Corbului și Piatra Despicată declarate monumente ale naturii, colțurile stâncoase ale versanților. Acestea sunt părțile, de neatins, ale unui peisaj cultural - secvență esențială a mediului istoric românesc. Distrugerea care ar fi adusă de un proiect minier în carieră deschisă nu poate fi recuperată. Nu poate fi compensată prin construirea de replici, nu poate fi ascunsă prin reconstrucții de peisaj sau prin conservarea fragmentară aleatorie. NOTE: 1 Tău = lac (după. magh. ); în cazul Roșiei Montane desemnează un lac de acumulare amenajat pentru a asigura debitul de apă necesar funcționării instalațiilor de măcinat minereul aurifer. 2 Maur, pl. mauri = zid (după germ. Mauer), în particular zid din piatră fără liant.

FOTO:

Johannes Kruse

Petru Mortu

Radu Sălcudean

Sebastian Florian

Ștefan Bâlici

Ivan Rous

[gallery link="file" columns="2" ids="9632,9633,9634,9635,9636,9637,9638,9639,9640,9641,9642,9643,9644,9645,9646,9647,9648,9649,9650,9651,9652"]