RDW

Peisaj cultural ameninţat Roşia Montană

johannes kruse_pe creste

Pe creste – ⓒJohannes Kruse

Fortificaţii, morminte tumulare şi urme de locuire preistorice; urme ale unor exploatări aurifere de suprafaţă din Epoca Bronzului, dar şi din Antichitatea daco-romană; sisteme de exploatare subterană a aurului şi argintului din epocă romană şi, după cum se presupune, chiar de dinainte de cucerirea romană; vaste reţele de explorare şi exploatare alcătuite din galerii şi camere de extracţie, mereu amplificate până în perioada modernă şi contemporană; o plasă densă de poteci şi drumuri pentru transportul minereului; tăuri1 – peste 100 – răspândite pe coastele din jur, legate cu canale de aducţiune şi dirijare a apei de morile pentru măcinarea minereului, şteampuri de-a lungul văilor Roşiei şi Cornei.

Târgul minier cu palatul administrativ de pe vremea lui Franz Joseph, cluburi, prăvălii, ateliere, şcoli de meserii, bisericile celor cinci confesiuni cu şcolile lor; casele tradiţionale cu târnaţ ascunse în spatele faţadelor pieţei centrale şi ale străzilor din jurul ei, desenate după modele din oraşele imperiului, toate legate în reţeaua maurilor2.

Pădurile şi pâlcurile de brazi, şirurile de arbuşti care delimitează parcelele, pajiştile bogate în varii specii de plante, vegetaţia lacustră din jurul tăurilor, conul vulcanic al Cârnicului, cu Piatra Corbului şi Piatra Despicată declarate monumente ale naturii, colţurile stâncoase ale versanţilor.

Acestea sunt părţile, de neatins, ale unui peisaj cultural – secvenţă esenţială a mediului istoric românesc.

Distrugerea care ar fi adusă de un proiect minier în carieră deschisă nu poate fi recuperată. Nu poate fi compensată prin construirea de replici, nu poate fi ascunsă prin reconstrucţii de peisaj sau prin conservarea fragmentară aleatorie.

NOTE:

1 Tău = lac (după. magh. ); în cazul Roşiei Montane desemnează un lac de acumulare amenajat pentru a asigura debitul de apă necesar funcţionării instalaţiilor de măcinat minereul aurifer.

2 Maur, pl. mauri = zid (după germ. Mauer), în particular zid din piatră fără liant.

FOTO:

Johannes Kruse

Petru Mortu

Radu Sălcudean

Sebastian Florian

Ştefan Bâlici

Ivan Rous

 

 

Comments

comments

Comments are closed.

Powered by Jasper Roberts - Blog