Dosar tematic

HerculaneProject. Povestea noastră

text: Oana CHIRILĂ

Implicarea unor tineri talentați și poate puțin idealiști, cadrul natural fascinant, dacă nu chiar magic, și un patrimoniu de o valoare inestimabilă se unesc într-o inițiativă ce promite o schimbare de mult timp așteptată în Băile Herculane.

Ceea ce urmează este povestea noastră, povestea locului de care ne-am îndrăgostit și planurile noastre, poate un pic cam prea ambițioase, pentru revenirea lui la viață.

Ape tămăduitoare sub semnul forței lui Hercules

Stațiunea Băile Herculane face parte din Parcul Național Domogled - Valea Cernei, fiind definită de prezența a două elemente esențiale: munții calcaroși cu pante abrupte și coridorul tectonic al Cernei. Acest complex a condus la modelarea unui reper și la definirea unui peisaj natural unic, impunător și spectaculos. Cu o poziție geografică strategică datorată Dunării, de punte spre Serbia, Ungaria, Austria sau Germania, Băile Herculane este una dintre cele mai vechi stațiuni balneoclimaterice din România și una dintre cele mai vechi din lume. Activitatea balneară începe în această zonă odată cu descoperirea izvoarelor minerale termale de către romani, în timpul lucrărilor la construcția Ad Mediam (azi Mehadia), parte a Via Traiana. Stațiunea a fost fondată în anul 102 d.H., când la conducerea Imperiului Roman se afla împăratul Traian, și atestată documentar în anul 153 d.H., astfel încât putem afirma că romanii au pus bazele tratamentului balnear în Dacia. Numele stațiunii, Therme Herculi/Băile Herculane, stă sub semnul eroului din mitologia greacă Heracle, fiul lui Zeus și al Alcmenei, neîntrecut în forță și vitejie, care după moarte a fost primit în rândul zeilor devenind nemuritor, consemnat de mitologia romană ca Hercules, patron al izvoarelor termale.

Perioada de apogeu a stațiunii a început în 1718, când Băile Herculane au devenit parte a Imperiului Habsburgic. În prima fază, stațiunea balneară s-a dezvoltat printr-o directivă clară privind sectorul medical, ca bază principală de tratament pentru soldați, accesul publicului larg fiind limitat. În prima jumătate a secolului al XIX-lea, când teritoriul pe care îl ocupă intră sub jurisdicția părții maghiare a Imperiului Austro-Ungar, stațiunea începe să fie vizitată de personalitățile vremii, centrului de tratament medical al stațiunii asociindu-i-se funcții culturale și de loisir proprii unei stațiuni balneare emancipate. Deschiderea stațiunii către publicul larg se bazează pe conceptul arhitectural al lui Wilhelm Doderer, arhitect și urbanist recunoscut al acelor vremuri. Astfel, Băile Herculane au fost recunoscute pe plan european, iar pentru cei care au vizitat-o​ a devenit un loc de neuitat. Pentru Împăratul Franz Josef, Băile Herculane erau „cea mai frumoasă stațiune de pe continent”, iar pentru soția sa, împărăteasa Elisabeta a Austriei (cunoscută și sub numele de Sissi), „o prezență distinctă și încântătoare”, după cum notează în jurnalul său intim.

Pe lângă resursele naturale subterane și peisajul montan de valoare inestimabilă cărora le datorează existența și care i-au condiționat dezvoltarea, un pilon important și definitoriu al stațiunii Băile Herculane este patrimoniul construit, compus din 74 de obiective prezente în „Lista Monumentelor Istorice 2010”, din care 14 situri arheologice, 10 monumente și 45 ansambluri de arhitectură, 5 monumente publice - statui.

Pentru un turism de calitate la nivel național și internațional, brandul este extrem de important. În cazul Băilor Herculane, istoria, mitologia, tratamentele balneare, moștenirea naturală și construită formează un stoc de informații care alcătuiesc un reper identitar. În memoria comunității, trecutul istoric al locului numit Herculane este marcat de două perioade importante: Imperiul Roman și Imperiul Habsburgic. Sentimentul de apartenență la un mare imperiu este înrădăcinat în mentalul identitar colectiv.

Identitatea creată în jurul patrimoniului a plasat pe harta mentală a locului clădiri extraordinare sau evenimente legate de personaje mitologice sau istorice. Astfel, legendele avându-l ca protagonist pe Hercule sau poveștile despre sosirea reginei Elisabeta a Austriei în stațiune devin laitmotiv când vine vorba de identitate culturală și patrimonială.

Din păcate, astăzi, Băile Herculane sunt exponentul degradării patrimoniului balnear românesc. Deși în ultimii 10-15 ani au existat inițiative și încercări de revigorare a patrimoniului, acestea nu au avut rezultatul pozitiv așteptat. Această situație se datorează modului defectuos de privatizare a stațiunii și intereselor minore ale așa-numiților „investitori”, care se regăsesc în numeroasele probleme juridice ale patrimoniului balnear de astăzi. Toți acești factori au condus la stoparea progresului unei activități normale de dezvoltare a stațiunii, adică la incapacitatea de a accesa fonduri naționale sau internaționale și practic, la degradarea stațiunii.

HerculaneProject. Cum a început totul

În timpul unei scurte vizite la Herculane, impresionați de starea actuală de degradare accentuată a patrimoniului construit de mare valoare arhitecturală, am decis că trebuie să ne implicăm cumva, să facem ceva pentru ca istoria, cultura, miturile și tradiția acestui loc să nu se piardă pentru totdeauna. Fascinați de frumusețea acestui loc și de puterea sa de a renaște de-a lungul secolelor, am vrut să facem cunoscut și altora acest patrimoniu, expunându-l și punându-l în valoare.

Se poate spune, deci, că proiectul nostru pentru Herculane s-a născut în mod spontan, din dorința de a schimba destinul compromis al locului.

Inițial, nu am planificat să începem un proiect de reactivare, pentru că era greu de crezut că un grup de tineri și foarte tineri, încă, studenți poate avea impact asupra unui întreg oraș și, cel mai important, asupra comunității orașului.

Primul pas a fost acela de a atrage atenția asupra frumuseții orașului prin intermediul unui articol. Reacția pozitivă care a urmat ne-a încurajat să facem mai mult decât atât și să inițiem o operațiune de salvare pentru Băile Neptun, prima clădire în care am intrat.

La câteva săptămâni după articol, când au avut loc primele discuții cu autoritățile locale, ne-am reunit și am inițiat HerculaneProject, care are ca obiective principale reabilitarea arhitecturală și socială a centrului istoric, restaurarea și conservarea Băilor Herculane. Considerăm că această reabilitare este posibilă doar prin utilizarea unor instrumente arhitecturale, educaționale și culturale și, bineînțeles, printr-o colaborare transparentă între autorități, investitori, comunitate și noi, inițiatorii.

Obiectivul nostru este de a acționa atât punctual asupra monumentelor istorice și a spațiului public, cât și într-o manieră de ansamblu, prin evenimente educative și culturale.

Asociația Locus. Cine suntem, ce dorim, cine ne susține

De la stadiul inițial de grup de tineri studenți la Arhitectură, în câteva săptămâni am crescut ca o echipă multidisciplinară, unită de ideea că numai prin acțiune comună pot fi reactivate moștenirea culturală și viața comunității. Pentru ca toate activitățile și acțiunile noastre în Herculane să se înscrie într-un cadru legal de intervenție, am hotărât să înființăm o asociație având ca scop salvarea și promovarea patrimoniului, Asociația Locus.

În doar câteva săptămâni după lansarea articolului online, am primit sprijinul Platformei România100, IdeiLaGram, The Light Design, MakeBetter și al multor altor asociații și persoane care au cunoștințe în acest domeniu, precum dr. arh. Bogdan Demetrescu, arh. Oana Bogdan, dr. arh. Anca Majaru, ing. Cornel Farcaș, dr. arh. Liliana Roșiu. Bineînțeles că numărul celor care ne ajută în prezent este mult mai mare, echipa îmbogățindu-se cu arheologi, IT-iști, birouri de arhitectură.

Băile Neptun, motorul unei strategii pentru centrul orașului

Clădirea - construită între 1883 și 1886 de către Alpar Ignat la comanda împăratului austriac Franz Josef - face parte dintr-un ansamblu de arhitectură mai mare, denumit Ansamblul Cazinou, format din Băile Neptun, Cazinou și hotelurile Traian și Decebal. Între Băile Neptun și Cazinou există o conexiune vizuală și formală directă. Adăpostea băi termale și sulfuroase care ofereau o gamă largă de tratamente.

Un prim pas al demersului nostru a fost dezvoltarea unui proiect de intervenție de urgență pentru stoparea stării avansate de degradare a clădirii. În paralel, am început să construim o relație cu localnicii pentru a-i educa în privința protecției acestui patrimoniu local și pentru a-i integra în cadrul proiectului, organizând inițial un eveniment în cadrul căruia ne-am prezentat pe noi și obiectivele noastre. I-am invitat în multe dezbateri deschise și am ascultat dorințele lor, încercând să expunem rezultatele pozitive ale tuturor celor implicați.

Proiectul tehnic pentru această intervenție de urgență a fost dezvoltat alături de ingineri și arhitecți cu experiență în domeniu și a fost avizat cu succes de Direcția Județeană de Cultură și de Consiliul Local Băile Herculane, cu care am încheiat și un contract de colaborare. Între timp, am inițiat și o campanie de strângere de fonduri, deoarece costul final al lucrării ajungea la 100.000 de euro. În final, Primăria Băile Herculane a luat decizia de a efectua un împrumut bancar pentru această lucrare. Dorim să le mulțumim pe această cale pentru efortul depus și pentru colaborare.

Ce ne împiedică astăzi să acționăm?

După cum am menționat și mai sus, Băile Herculane suferă de o boală aproape incurabilă - regimul de proprietate încurcat și pe alocuri incert. În cazul Băilor Neptun, clădirea aparține primăriei, dar terenul se află în proprietatea a doi investitori privați care deși, inițial, își dăduseră acordul pentru intervenția noastră, între timp, din diverse motive, s-au răzgândit.

Bineînțeles că noi ne dorim să colaborăm cu toate entitățile implicate și încercăm să fim canalul de mediere și legătură pentru aceste probleme. Sperăm ca în curând să ajungem din nou la un consens.

Având Băile Neptun ca punct de reper și motor de reactivare și stimulare a culturii în Herculane, am început să construim o strategie graduală la scara întregului centru al orașului.

Scara micro sau macro? Turism balnear sau cultură?

Propunerea noastră se dezvoltă în jurul ideii de a revigora un loc uitat prin cultură, educație și resurse. Studiind contextul actual, mediul social și natural, am ajuns la concluzia că pentru o revigorare activă este nevoie de o strategie graduală, care se aplică nu doar mediului construit, ci și societății locale.

Pornind de la ideea că Herculane este un spațiu multipolar, compus din locuri definite prin calități, istorie și identități diferite, trebuie observate relațiile care le leagă în cadrul ansamblului și schimbul permanent de informații. Nu trebuie neglijată nici ierarhia care se creează între aceste locuri, marcate de suprapunerea straturilor temporale și istorice (perioada romană, perioada turcă etc.), a căror analiză dezvăluie perioadele de progres și regres ale stațiunii. Herculane este un loc cu o viață proprie. Pendulând între cele două caracteristici care îi sunt esențiale, balneare și culturale, orașul și-a folosit resursele pentru a rezista. Statutul său de localitate balneoclimaterică, datorat legăturii permanente cu resursele naturale, a constituit unica soluție de supraviețuire a stațiunii de-a lungul timpului. Dar nu a fost îndeajuns. Lipsa investițiilor a dus, încet, dar sigur, la degradarea calității serviciilor oferite și, implicit, la scăderea turismului balnear. De aici, necesitatea unei strategii macro-economice cu o componentă educațională marcată, pentru că este esențial ca oamenii să înțeleagă ce verigă importantă sunt ei în cadrul acestui proces de revigorare a orașului.

Din punct de vedere al identității culturale a orașului, marcată de tradiții și arhitectură, extrem de importante în dezvoltarea Băilor Herculane, marca „Hercule” este în prezent în declin. Centrul istoric este practic mort, iar reactivarea acestuia este împiedicată nu doar de probleme juridice, ci și de nivelul ridicat de calitate vizat, de referința permanentă la trecutul stațiunii. Centrul istoric a devenit practic un cadru scenografic tragic al unei glorii apuse, aflat sub semnul decăderii. Herculane oferă o călătorie în timp și spațiu prin diferitele mesaje pe care le transmit relațiile dintre principalele componente ale centrului istoric și din afara lui. Prin parcurgerea acestei scene, omul decodifică toate aceste mesaje conform propriei sensibilități și pregătiri culturale, creează legături și relații noi, în permanentă schimbare.

Experiența, element strategic cheie

Ajungem astfel la premisa extrem de importantă pentru strategia de intervenție asupra Băilor Neptun și a zonei mai largi definite ca Ansamblul Cazinou: experiența, element-cheie în strategia noastră.

Am considerat că în cadrul procesului larg de revigorare a orașului, pentru a contribui la creșterea nivelului turismului spa și cultural, este eminamente necesară o reabilitare socială de anvergura celei arhitecturale a patrimoniului balnear. De aceea, am propus înființarea unor centre de training în cadrul Ansamblului Cazinou. Reabilitare socială nu înseamnă doar formare profesională, ci și activarea spiritului civic, prin acceptarea și dezvoltarea identității orașului.

Dar, alături de reabilitarea patrimoniului și cea socială, este importantă și reactivarea economică și financiară a centrului istoric, auto-susținută la nivelul orașului și la nivel individual. Cum putem integra cultura în obiecte de patrimoniu care nu au fost create în acest scop? După îndelungi frământări, am ajuns la concluzia că este posibil acest lucru prin intermediul industriilor creative care implică deopotrivă individul și orașul.

În ceea ce privește identitatea, istoria, contextele și problemele actuale ale patrimoniului în general, industriile creative pot fi definite ca o varietate de activități economice care au rădăcini în marketingul creativității, ideilor, cunoștințelor și informațiilor. Industriile creative includ design, arhitectură, arte vizuale, film și video, muzică, publicitate, arte interpretative (teatru, dans, teatru experimental), jocuri IT și video, arte și meserii.

Propunem deci un set de funcții care să răspundă atât nevoilor comunității, cât și nevoilor sectorului turistic prin experiență.

Dispozitivul cultural

Având în vedere toate cele menționate mai sus, precum și premisele strategiei dezvoltate în întreg centrul istoric, Ansamblul Băile Neptun va încorpora funcții creative diverse, devenind un DISPOZITIV CULTURAL capabil să susțină experiențe culturale, sociale și educaționale.

Băile Neptun reprezintă un volum dreptunghiular alungit amplasat de-a lungul râului Cerna, cu regim de înălțime parter + etaj, compus dintr-un corp central care constituie axa majoră de simetrie față de care sunt dispuse alte 6 corpuri detașate la nivelul etajului, cu acoperișuri individuale în 4 ape și unite prin galerii la nivelul etajului. Compoziția casei susține ideea funcțiilor creative multiple, accentuând astfel caracterul heterotopic pe care îl propunem. Multifuncționalitatea clădirii s-a pliat pe nevoile și deficiențele majore în diferite domenii ale comunității locale, semnalate de analiza SWOT premergătoare studiului. Totodată, propunerea noastră are în vedere și faptul că reactivarea centrului istoric într-o manieră progresivă și dezvoltată în jurul unor elemente principale poate fi realizată cel mai bine prin intervenții alternative de restaurare.

În perioada lor de glorie, Băile Neptun, numite și „Băile Imperiale”, erau un loc privilegiat, bază de tratament balnear pentru familia regală austriacă, care funcționa în regim închis.

Propunem renunțarea la acest caracter elitist și deschiderea Băilor Neptun către publicul larg. Folosind povestea locului, identitatea și brandul sub care s-au dezvoltat ansamblul și centrul istoric, precum și premisele strategiei, funcțiile integrate propuse sunt:

Muzeu contemporan, alcătuit din două zone expoziționale, una permanentă și una temporară cu caracter experimental (zona centrală a clădirii);

- Spații creative pentru design, fabricare, artă, inginerie sau educație creativă;

- Mediateca / Biblioteca, legată de spațiile creative și folosită ca platformă de studiu care sprijină dezvoltarea celor două componente majore ale centrului istoric: balneară și culturală;

- Spații comerciale corelate cu muzeul contemporan și cu spațiile creative;

- Spații administrative;

- Spații tehnice.

În centrul istoric al orașului, aproape toate clădirile sunt monumente, unele de importanță locală și de interes, dar și unele de valoare națională. Strategia noastră este structurată în două etape: (1) reabilitarea nucleului - vechiul cazinou, care comunică pe o axă perpendiculară cu clădirea Băilor Neptun, două clădiri mari cu funcția de hotel și două vile mici. Conversia acestor șase clădiri presupune integrarea de funcții culturale, educaționale și turistice. Astfel, Cazinoul se va deschide către public prin cafenele, biblioteci și săli de ceremonii; funcțiunile Băilor Neptun ca dispozitiv cultural au fost descrise anterior; cele două hoteluri vor constitui un centru de educație în domeniul turismului balnear, un hotel-școală acoperind toate componentele domeniului turismului balnear: tratamente, cazare, servicii hoteliere și industria gastronomică, care asigură și o practică în corelare cu studiile. Una din cele două clădiri mai mici își va păstra funcția curentă de hotel, cea de-a doua fiind transformată în punct de informare și studiu pentru turiști și localnici deopotrivă, în ceea ce privește modul în care trebuie întreținut un monument; (2) punctul focal este piața denumită după protectorul orașului, Piața Hercules. Dacă în prima etapă vom reuși să formăm personalul și să generăm forța de muncă necesară pentru corecta funcționare a unui mediu turistic viabil, în această a doua etapă vom furniza infrastructura necesară. Astfel, parterul celor mai multe dintre clădiri va îndeplini funcții publice - restaurante și cafenele, iar nivelurile superioare vor fi dedicate funcțiunilor hoteliere.

Odată parcurse aceste două etape, se presupune că am organizat un centru turistic funcțional care va trebui reintegrat în rețeaua de stațiuni balneare, la nivel național și european, alături de alte stațiuni similare din Ungaria, Austria și Marea Britanie.

Demersuri actuale și planuri de viitor

Baia de Arhitectură

Pentru noi, ca studenți, este foarte important să implicăm în proiect alți studenți, nu doar arhitecți, ci și din alte domenii. În acest sens, am organizat recent școala de vară denumită Baia de Arhitectură, pe care sperăm să o dezvoltăm într-un hub complex de reactivare, unde tinerii, comunitatea și know how-ul unor specialiști să se reunească.

Scopul școlii este acela de a conștientiza importanța patrimoniului în societatea actuală, dar și de a crea o legătură a proiectului HerculaneProject cu mediile universitare din România. Practica are o componentă educativă, prin faptul că toate activitățile se vor desfășura sub îndrumarea unor profesioniști și a unor invitați din domeniul culturii, arhitecturii, urbanismului, turismului, managementului de proiecte și din domeniul economic. Astfel, studenții sunt expuși într-o manieră directă la complexitatea unui proiect de reactivare și implicit de restaurare.

Baza de date colectată pe perioada practicii va fi mai apoi utilizată de către HerculaneProject pentru elaborarea unui îndrumar de intervenție pe centrul istoric al Băilor Herculane, cât și pentru elaborarea unei baze de date online.

Ghidul de intervenție

Elaborarea unui ghid de intervenție pe monumentele istorice din Herculane este o acțiune susținută de Primăria Băile Herculane și de mai mulți arhitecți, urbaniști și istorici cu care colaborăm. Având în vedere că orașul nu are un PUG actualizat în vigoare, iar PUZ-urile absolut necesare abia acum încep să fie dezvoltate, considerăm că un astfel de proiect este extrem de important ca instrument de educare a comunității, investitorilor și studenților arhitecți care vor participa activ la elaborarea lui.

Ghidul de intervenție devine și startul unui studiu complex al centrului istoric, care va sta la baza elaborării unui PUZ pe această zonă, pentru care au fost deja demarate discuțiile cu primăria și acțiunile de coagulare a unei echipe multidisciplinare.

HerculTURĂ

Din dorința de a promova patrimoniul Băilor Herculane și de a atrage atenția asupra importanței sale la nivel regional și european, am inițiat tot în această vară tururile de arhitectură și cultură intitulate „HerculTURĂ”. Dorim să îi implicăm activ pe oamenii locului în organizarea și desfășurarea acestor tururi. Trebuie să recunoaștem că interesul crescând al românilor și, în ultimul timp, al străinilor pentru Herculane ne-a motivat să contribuim la creșterea accesibilității orașului și a clădirilor istorice pentru publicul larg. În colaborare cu investitorii privați și cu MApN, care deține una din clădirile emblematice din centrul vechi, am început să organizăm vizite ale clădirilor pentru grupuri mici, pentru ture foto și pentru a face cunoscut contextul balnear fascinant al locului.

#IgotMarked

Cel mai important obiectiv al nostru este acela de a include Ansamblul Arhitectural din Băile Herculane în patrimoniul UNESCO, pentru a pune în valoare și proteja frumusețea patrimoniului arhitectural local și pentru a extinde impactul local la nivel regional. Acest demers a fost inițiat prin organizarea unei campanii și a unui dialog cu Ministerul Culturii și membri ai unor comitete UNESCO din străinătate.

Patrimoniul arhitectural din Herculane este o resursă de dezvoltare durabilă locală, dar are și o valoare universală ce transcende limitele orașului și ale țării. Vorbim despre un patrimoniu bimilenar dedicat sănătății oamenilor, care a marcat viețile mai multor generații. Prin demersul #IgotMarked ne manifestăm convingerea că este momentul acum ca oamenii să se lase din nou marcați de acest patrimoniu în suferință și să îl recupereze. Un gest de recunoștință? De reparație? Procedura și demersul sunt complicate și extrem de lungi, de aceea este foarte importantă susținerea comunității.

Ne propunem să atragem profesioniști cu viziune și bunăvoință, care să ne ajute să schimbăm direcțiile de dezvoltare în Herculane, astfel încât orașul să-și regăsească identitatea, să se dezvolte prin cultură și prin punerea în valoare a patrimoniului său arhitectural deosebit de valoros.

Sperăm să intervenim și pe alte clădiri de patrimoniu cu proprietarii cărora am angajat deja discuții în acest sens, dar și asupra spațiului public, prin intervenții punctuale și la scară mai largă. Ne dorim să ajutăm primăria să reactiveze vechile promenade, vechile foișoare și chiar malurile Cernei.

Singurul nostru scop este acela de a reactiva nu numai mediul construit, ci și cel social, oamenii, care sunt nucleul acestui proiect. Sperăm să educăm și să creștem împreună.

Băile Culturale Herculane

Am încercat să susținem dezvoltarea HerculaneProject și prin evenimente sportive și sociale, am organizat dezbateri la Timișoara și Arad. Totodată, în această iarnă, împreună cu Asociația Culturală pentru Intervenție Artistică, Cinemobilul, Asociația Launloc, Primăria Băile Herculane, am luat decizia de a organiza un eveniment cultural. Astfel, „Băile Culturale Herculane”, proiect cofinanțat de Administrația Fondului Cultural Național, a adus laolaltă artiști vizuali și arhitecți - ca Dan Perjovschi, Oana Bogdan, Anca Majaru și Ovidiu Hrin - și muzicieni. Pe lângă picturile murale create de Ion Barbu, IRLO, Obie Platon, Kero & Ocu au animat atmosfera și recitaluri în jam session cu A-C Leonte, Albert Tajti, Dan Mitrofan și Tavi Scurtu. Au fost proiectate filme în aer liber cu Cinemobilul, au fost organizate tururi ghidate, băi termale și alte evenimente.

„Punem un picior în pragul degradării culturale și sociale, atragem atenția asupra situației dezolante a patrimoniului milenar din Băile Herculane, reactivăm spații publice în așteptare cu picturi murale și intervenții care vor repune Băile Herculane pe hărțile culturale de azi și hrănim un optimism civic vital pentru a produce o schimbare atât de necesară într-un sit istoric și într-un spațiu mitic precum Băile Herculane.”

HerculaneProject dorește să unească, să susțină restabilirea continuității, a identității, dar mai ales să ofere o nouă șansă Ansamblului Istoric Băile Herculane. O șansă către vindecare. O șansă pentru comunitate de a contribui alături de noi la revitalizarea orașului.

SUMARUL REVISTEI ARHITECTURA, NR.4-5/2018

DE PATRIMONIO