RDW

Argument – „Climate”

“Climate”, ca noţiune deschisă semantic, reprezintă o temă ofertantă. Tocmai de aceea, apropierea de un astfel de subiect determină ezitări. Sperăm ca prin articolele acestui număr să depăşim ezitările din faţa unui teritoriu vast, în mod creativ şi constructiv. Asemănător unui caleidoscop – care reuneşte fragmente de consecvenţă într-un tot de atmosferă unitară – acest număr din revista “Arhitectura” pune împreună în paginile sale diferite climate ale căror chei de lectură se găsesc în registre varii: continuitate şi schimbare, încredere în arhitectură, reacţia la catastrofă, substanţialitate în intervenţie sau amintiri revizitate.

Întâiul este unul celebrativ şi care obligă la un anumit tip de asumare, nu doar de lectură în continuitate. Aniversarea a 120 de ani de la înfiinţarea Societăţii Arhitecţilor Români a fost un eveniment organizat de UAR în luna februarie, la Sinaia. El a generat un climat de comunicare asupra spaţiului public, momente de intensitate şi densificare consensuală a ideilor dezbă­tute, cât şi un timp autonom de reflexie.

Apoi mesajul pe care-l restituie mediateca din Sendai­, cu delicateţea unei capodopere arhitecturale şi structurale, care transcende parcă peste realitatea crudă, este emoţionant: într-un climat al construcţiilor de­vas­tate de seism, ea rezistă impecabil. Este, poate, şi un mesaj de încredere în arhitectura pe care atât clă­direa, cât şi unicitatea ei tipologică le transmit în condiţii grave.

Ne mutăm în privirea directă către un climat al neîn­ţelegerilor. Acestea se ivesc tocmai dintr-un gest pla­nificat demult, care îşi propunea să ajute oraşul cu o transversală Nord-Sud. Intervenţia recentă pentru dega­jarea terenului face subiectul unui dosar mut. Climatul neputinţei de a coordona lucrările şi componentele demne de salvare, al incapacităţii de a reacţiona la timp şi al ultrasensibilităţii noastre pentru “vocaţia la catastrofă” demonstrează reacţii care se alcătuiesc şi se manifestă doar în coduri tari. În numărul viitor vom ilustra într-un dosar detaliat comentariile de acum ale părţilor implicate.

Concursul de la Braşov pentru zona “Livada Poştei” generează un climat de visare. Un plan înclinat înverzit este tărâmul unor aminitiri, dar şi al unor aşteptări arhitecturale. Revizitarea unui spaţiu al memoriei constituie punctul de plecare într-un proiect de ame­najare peisageră.

În Iaşi, climatul unei priviri lucide în prezent inven­tariază valori patrimoniale şi repere de memorie pentru o legătură posibilă.

Un climat de substanţialitate a demersului arhitectural reuneşte trei exemple internaţionale. Chestiona­rea riguros critică a temei de proiectare este capabilă să poziţioneze o intervenţie de arhitectură în rangul exemplar. Acesta este elementul comun articolelor internaţionale. Găsim două intervenţii arhitectu­rale – o conversie în Londra şi un sediu nou al unei companii din Madrid – şi o remodelare de peisaj. În ambele­ cazuri de clădiri, demersul conceptual, strategia de intervenţie, detalii impecabile, dar mai ales consecvenţa de discurs dintre punctul critic de plecare­ şi rezultat relevă construcţii care lasă – citându-l pe Noica – un anumit fel de “umbră pe pământ”. A treia ilustrare de climat substanţial provine din parcul Alicante. Echipa de pro­iectare a reuşit să transforme un proiect câştigat la concursul european în tema de plecare pentru un parc urban care activează atât peisajul, cât şi comunitatea din Alicante.

Dezideratului comun de decongestionare a traficului urban şi de restituire, în măsura posibilului, a spaţiului urban pietonilor se manifestă simultan în intervenţia transversală Buzeşti – Berzei, în TUB-PIDU şi în tema curentă a concursului internaţional arhetipuri. Este un climat de vibraţie intensă în numele spaţiului public şi al ideii de partajare.

Ne dorim în spaţiul revistei un climat de decantare, de răgaz pentru reflexie şi bucuria de a descoperi. Aştep­tăm un climat de colaborare şi comunicare şi, astfel, în ciuda deliciilor şi supliciilor de apariţie, deschidem paginile revistei nu doar cititorilor, ci şi celor care doresc să scrie sau să fie prezenţi în spaţiul acesteia.

Comments

comments

Comments are closed.

Powered by Jasper Roberts - Blog