RDW

Dosar Mut – Buzeşti Uranus

 

Fişa tehnică

Comanditar şi beneficiar:

Primăria Municipiului Bucureşti
Proiectant general drumuri: Via Proiect srl
Proiectant specialitate linii tramvai: Urban Grup Proiect srl
Antrepriză Tehnologica Radion srl, Euroconstruct 98 srl, Apolodor SA (1)
Proiectare urbanism
Proiectant PUZ aprobat cu HCGMB151/2006 Urbis 90 srl
Proiectant PUZ aprobat cu HCGMB 255/2010 Baumarc Proiect srl
Proiectant general, PUZ-uri detaliere în elaborare 2010 -2011: CCPEC (UAUIM) CCPEC (UAUIM)
Proiectant specialitate urbanism, PUZ-uri detaliere în elaborare 2010-2011: Urbis 90 srl Urbis 90 srl
Costuri
cost estimat străpungere în Master Plan-ul General pentru Transport Urban – Bucureşti 2008: 51.995.766 Euro (inclusiv TVA)
cost străpungere: nespecificat
cost urbanism: nespecificat
cost cumpărare imobile: nespecificat
cost exproprieri: 61.184.559 lei
exproprieri prin HG 590/2010: 1.062.500.000 lei
cost proiectare stradă: nespecificat
cost construcţie şi montaj: 130.698.505 lei
cost estimat construcţii în Master Plan-ul General pentru Transport Urban – Bucureşti 2008: 39.893.461 Euro
durată estimată iniţial a lucrărilor: cca. 7 luni
Suprafeţe
studiu PUZ aprobat cu HCGMB151/2006: 61,58ha (2)
reglementată PUZ aprobat cu HCGMB151/2006: nespecificată
studiu/ reglementată PUZ aprobat cu HCGMB 255/2010: 4,06ha
reglementată PUZ-uri în elaborare 2010 -2011: 11,2 ha (2)
Număr parcele
afectate direct: cca 92 (3)
din care:
în zona de protecţie a cel puţin unui monument istoric : toate
într-o zonă construită protejată: 8(2)
parte dintr-un obiectiv clasat în Lista Monumentelor Istorice la momentul aprobării HCGMB 151/2006: 13 (4)
număr parcele expropriate: 83
număr parcele cumpărate: nespecificat
număr persoane evacuate: cca. 1000 (5)
suprafaţă estimată a fi necesară de achiziţionat prin Master Plan-ul General pentru Transport Urban – Bucureşti 2008: 43.347 m2
suprafaţă expropriată: nespecificată
suprafaţă carosabil existent: 8.800m2
suprafaţă carosabil propus: 53.000m2
suprafaţă trotuare şi spaţii verzi existente: 8.400m2
suprafaţă trotuare şi spaţii verzi propuse: 16.300m2
lăţime profil transversal existent str. Buzeşti, segment str. Berzei de la inters. cu Cl. Griviţei la inters. cu str. Ştirbei Vodă cca. 12 – 16,5 m (2)
lăţime profil transversal propus idem: cca. 30,2-31,5m
lăţime profil transversal existent/ propus segment str. Berzei de la inters. cu str. Ştirbei Vodă la inters. cu Cl. Plevnei: cca. 25m
capacitate circulaţie existent: 600-700 veh./oră
capacitate circulaţie proiectat: min. 2.500 veh./oră
viteza medie circulaţie existent: 20 – 25 km/h
viteza medie circulaţie proiectat: cca. 35 – 50 km/h

Proiectul va fi continuat cu etapa II Vasile Pârvan – Uranus, pentru care se analizează ipoteza ca un segment de 37 m din traseu să fie un pasaj subteran în spatele Palatului Parlamentului.
Sursa informaţiilor:Lipsa informaţiilor făcute publice de PMB a fost completată astfel: (1) constatare pe şantier, pentru implicarea firmei Apolodor SA(2) planuri topo, fotografii planşe(3) alte surse reconstituite(4) până în 2005, când a intervenit o declasare, numărul monumentelor era 14. Din cele 13 existente în 2006, unul (Casa G. Coşbuc) pare să fi fost “uitat” în documentele recente privind diametrala, deşi, iniţial, în locul unei părţi a acestuia era desenată o porţiune de trotuar.

Alte 3 monumente, între timp demolate, au avut ordine de declasare acordate fără respectarea procedurii, deşi pentru două cazuri s-a cerut şi obţinut în justiţie prelungirea statutului de monument, dar au fost demolate. Alte 2 obiec­tive nu sunt clasate individual, ci ca parte dintr-un ansamblu, dintre acestea unul a fost demolat.(5) estimare Asociaţia Salvaţi Bucureştiul
Notă: Spre deosebire de Pasajul Basarab, pentru proiectul Buzeşti – Berzei – Uranus nu există o pagină web dedicată investiţiei, pe adresa PMB.

Comments

comments

Comments are closed.

Powered by Jasper Roberts - Blog