RDW

SYAA

 

Aleile parcului sunt spaţiul public precedent. Băncile de şezut sunt dispuse în dreptul fiecărui lot şi îi poartă numărul. Activităţile sunt concentrate pe spaţiul pietonal al “străzii”. Credite: Arh. Eliza Yokina, arh. Elena Dragu, arh. Sebastian Lupea

O escală la SYAA, respectiv în spaţiul de lucru al arhitecţilor Adrian Soare şi Eliza Yokina, nomadizează tema numărului “Climate” într-o zonă extrem de complexă – aceea a intervenţiei în spaţiul public. Precizare: intervenţia în spaţiul public se referă în primul rând la recunoaşterea potenţialului şi vocaţiei unui loc, eligibil să se califice la titlul de spaţiu public. Încercând o autochestionare critică faţă de noţiunea de a crea urbanitate din perspectiva unor arhitecţi, echipa Soare – Yokina face un comentariu din interior despre proiectul TUB – TRANSCENTRAL­ URBAN BUCUREŞTI. Întrebările-cheie sunt: În ce registru­ a marcat acest proiect biroul SYAA? Ce înseamnă acest proiect în aprilie 2011? Ce se întâmplă mai departe şi care sunt riscurile majore ale unei astfel­ de platforme? A stop at SYAA, in the working space of architects Adrian Soare and Eliza Yokina, unfolds nomadic meanings to the issue’s theme – climate into an extremely complex topic: the intervention in public space. This departs with the acknowledgement of a place potential and vocation that make it eligible for the title of public space. Through a critic self questioning on the notion of creating urbanity from an architect’s perspective, Soare-Yochina team makes an inside comment on TUB project – TRANSCENTRAL URBAN BUCHAREST. Key questions are: at what level this project fingerprinted SYAA office? What does this design mean in April 2011? What will happen next and what are the major risks of such platform
Pentru mai multe detalii privind TUB şi PIDU pentru zona centrală a Bucureştiului puteţi vizita www.t-u-b.ro si www.centralbucuresti.ro For more details on TUB and UDIP for the central zone of Bucharest you may access www.t-u-b.ro and www.centralbucuresti.ro

Citiţi textul integral în ediţia tipărită a revistei Arhitectura, nr 1/2011

Comments are closed.

Powered by Jasper Roberts - Blog