RDW

Profil: conf. dr. arh. Vasile MITREA

Citiţi în ediţia tipărită a revistei Arhitectura, nr 1/2011 interviul cu conf.dr.arh. Vasile Mitrea, premiat al Academiei Române în 2010 pentru întreaga activitate cu Premiul Duiliu Marcu

Interviul a fost realizat de arh. Eugen Pănescu, la Cluj, în aprilie 2011, pentru revista Arhitectura a Uniunii Arhitecţilor din România

 

Vasile Mitrea, conferenţiar doctor arhitect:

– Data naşterii: 16.XII.1935

– Anul absolvirii la “Ion Mincu”:1960

– Proiectant în arhitectură şi urbanism la Institutul Judeţean de proiectare Cluj: 1960-1970

-Decan/prodecan şi şef de catedră la secţia de arhitectură (cu statut de facultate) din Universitatea Tehnică din Cluj Napoca: 1970-1983

– Revenire în proiectare după desfiinţarea secţiilor de la Cluj, Iaşi şi Timişoara: 1983

– Acordarea titlului de de doctor în arhitectură: 1999

– Decan al Facultăţii de Arhitectură şi construcţii din Universitatea din Oradea: 2002-2004

– Cadru didactic asociat/cursuri postuniversitare: 2001-2011

– Membru în diverse comisii profesionale naţionale: 1990-2011

– Membru în foruri de conducere ale profesiei (UAR, OAR, RUR): 1965-2011

Comments

comments

Comments are closed.

Powered by Jasper Roberts - Blog