RDW

Clădind pentru comunitate. Şcolile de vară de arhitectură experimentală PAO

Din 2005, un grup de arhitecţi, artişti şi artizani din diferite ţări, majoritatea constituind-o profesionişti şi studenţi din domenii conexe cu arhitectura, se întâlnesc anual în cadrul şcolii de vară de arhitectură – PAO. Intenţia acestor manifestări este să imagineze şi să realizeze o gamă cât mai variată de proiecte experimentale, de la intervenţii artistice mici plasate deasupra pavilioanelor de arhitectură până la Land Art. În ultimii şapte ani, în jur de 200 de studenţi şi profesionişti au participat la workshopurile organizate în Germania, Italia şi România.

Combinaţia între teorie şi practică, între reflecţie şi creaţie, între contemplaţie şi producţie este ideea-nucleu a proiectuluI. Meşteşugul este privit şi din perspectiva pragmatică, dar este perceput în cadrul PAO mai ales în calitate de concept. Marele atu este împletirea dintre practică şi intelect. Un aspect esenţial îl constituie, de asemenea, înţelegerea spiritului locului, manifestat prin cultura şi mentalitatea locale.

Proiectele PAO nu sunt impuse de dinainte, ci sunt găsite pe loc şi realizate în condiţii care cer ingeniozitate şi spirit de improvizaţie. Modelele arhitecturale apar in situ, în condiţii naturale, la scala unu pe unu. Acest mod de lucru nu duce neapărat la o arhitectură ieşită din comun, însă este baza unei munci făcute cu multă bucurie şi aducătoare de o mare satisfacţie personală. La urma urmei, o asemenea perspectivă asupra arhitecturii este bine-venită şi necesară oriunde şi oricând.

Înţelegerea culturii prin creaţia colectivă

Pe lângă experienţa practică, programul PAO cuprinde conferinţe şi seminarii, fiind menit să completeze actuala educaţie universitară de arhitectură. A fost dezvoltată o metodologie deschisă care utilizează intervenţiile architectonice şi artistice ca instrumente pentru sit-anchetă, studiu cultural şi analize de teren. Procesul de creaţie şi cel de producţie pot fi privite ca un instrument analitic sau ca un agent de contrast care implică observarea şi investigaţia complexă. Deoarece aceste procese se bazează pe o multitudine de materiale şi de resurse, cunoaşterea acestora face posibilă perceperea unei amprente specifice culturii şi atmosferei dintr-un anumit loc, lăsând să se întrevadă şi aspectele sale sociale, precum şi mijloacele tehnologice.

Învăţarea teoretică este mai eficientă dacă se combină cu practica. PAO dezvoltă un sistem operaţional care reuneşte atelierele de construcţie şi de artă, predarea academică, editarea de carte şi realizarea de expoziţii, precum şi educaţia profesională şi cursurile creative pentru copii. De-a lungul ultimilor ani, PAO a făcut experimente cu forme alternative de creaţie în artă şi design. Workshopurile se bazează pe doi factori principali: 1) Gândirea colectivă, pe baza dinamicii de grup, a spiritului de echipă şi de colaborare; 2) Sit-specificarea, dat fiind că toate activităţile îşi au baza în specificul unui anumit loc, definit atât în funcţie de condiţiile fizice, cât şi de mentalitatea locuitorilor.

În acest mod, arhitectura este considerată un proces al gândirii, al practicii şi al învăţării. Cu alte cuvinte, PAO pune mai puţin accentul pe arhitectura văzută ca o activitate desfăşurată în vederea obţinerii unui anumit rezultat, privilegiind în schimb procesul de desfăşurare a actului arhitectonic. În acest fel, arhitectura nu mai este un design finit, un obiect sau o clădire, ci o forţă intelectuală capabilă să stârnească şi să împingă mai departe ideile, o formă de experienţă, de imaginaţie şi de memorie. Convingerea mea este că architectura privită în acest fel dă naştere înţelegerii şi inteligenţei practice pentru cei interesaţi de astfel de experimente. Astfel, taberele PAO au devenit laboratoare pentru experienţe care rezultă din provocările create de mediu şi persoane, dar în acelaşi timp ele au fost surse ale cunoaşterii. Este vorba de cunoaşterea unui loc, dar şi de cunoaşterea capacităţii de a-l schimba, în bine sau în rău, printr-o intervenţie arhitectonică sau artistică.

Citiți textul integral în numărul 1/2013 al revistei Arhitectura – Număr special Timișoara

Mai multe informaţii despre programul PAO:

www.pao-project.org, www.facebook.com/pao.potoc

Comments

comments

Comments are closed.

Powered by Jasper Roberts - Blog