RDW

Densificare şi de-densificare în Timişoara

Indicii de densitate
POT: 18.45-49%
CUT: 0.57-1.23

Omenirea trăieşte vremuri antagonice. După boomul economic al anilor 1990-2000 în ţările dezvoltate, o criză fundamentală ameninţă temeliile capitalismului occidental. Modelul consumist îşi dezvăluie picioarele de ceară. Este incontestabil, astăzi, faptul că oraşele şi dezvoltarea lor stau la originea atât a progresului, cât şi a ruinei mondiale. Teoriile privind drămuirea resurselor, a patrimoniului, a investiţiilor, a mediului natural etc. devin obositor de prezente în dialectica contemporană. În urbanism se pledează de multă vreme pentru limitarea excesului constructiv, pentru precauţie, pentru discernământ. Teoria oraşului compact este o umbrelă protectoare pentru această viziune a cumpătării, iar vârful său de lance, densificarea raţională, unul dintre principiile bazice.

Odată cu intrarea în Uniunea Europeană, România s-a văzut obligată să se ralieze unei gândiri fundamental diferite în urbanism. Gândirea strategică a oraşului, cu aplicare la aria mai largă, metropolitană, este încă nefamiliară administraţiilor româneşti postcomuniste. Într-un context politic urban, care nu şi-a rezolvat rivalităţile şi zonele de influenţă, unde persistă dihotomia între sistemul centralizat şi autonomia locală, este complicat să gândeşti strategic. Disputele între arhitectul-șef de la oraş şi cel de la judeţ, între oraşul care se extinde şi comunele periferice au fost inflamate de apariţia fondurilor structurale şi a polilor de creştere. Accesarea fondurilor structurale presupune nu numai gândire de viitor, ci şi punerea la masă a tuturor actorilor urbani, un exerciţiu nefamiliar pentru instituţii obişnuite timp de 45 de ani să comunice numai pe verticală. Să fie urbanismul vest-european unica sursă de inspiraţie sau putem să găsim modele autohtone demne de studiat şi de urmat?

Timişoara – oraşul densificărilor

Pentru că şi-a păstrat până în perioada contemporană o resursă preţioasă de teren liber chiar în centru şi numeroase zone densificabile, de care alte oraşe de aceeaşi talie din ţară nu dispun, Timişoara poate fi numită, fără a exagera foarte mult, un oraş al densificărilor. Poate că acesta a fost motivul pentru care, în perioada comunistă, nu au fost demolări substanţiale şi şi-a păstrat aproape nealterată schema sa de dezvoltare radial-concentrică, aşa cum a fost ea gândită acum mai bine de 100 de ani1. Pe lângă toate acestea, ar fi important de menţionat că, în ciuda unor stângăcii urbanistice postcomuniste, administraţia publică a fost realmente preocupată să găsească soluţii de densificare raţională. În acest sens merită amintite: primul PUG postcomunist din România realizat în 1991 de către IPROTIM, primul Masterplan2 de dezvoltare strategică din ţară, în 2009, precum şi un studiu consistent privind densificarea3, tot în 2009.

Citiți textul integral în numărul 1/2013 al revistei Arhitectura – Număr special Timișoara

 

Lista hărţilor prelucrate la analiza studiilor de caz

Evoluţia zonei Rozelor de la propunerea lui Ybl, din 1893, până în 1946 și din 1949 până în 2009.

Referințe bibliografice:

ALEXANDER Christopher, ISHIKAWA Sara, SILVERSTEIN Murray, A Pattern Language, Towns, Buildings, Construction, Oxford University Press, 1977.

BRĂTULEANU Anca, Timişoara în perioada dintre cele două războaie mondiale. Urbanismul sau Modernitatea între utopie şi progres, în „Oraşele, orăşenii şi banii: atitudini, activităţi, instituţii, implicaţii (sec. XVI-XX)”, editori Laurenţiu Rădvan şi Bogdan Căpraru, Iaşi, 2011, p. 316-346. 

BODASCHER Otto, Activitatea edilitară şi urbanistică a Municipiului Timişoara în ultimii 12 ani, „Urbanismul”, 1936, p.154-156.

GHEORGHIU Teodor, A historical perspective over the process of merging, planning and densification of rural settlements in the Banat-Crișana regions,  „Buletinul Științific” al Universității Politehnica din Timișoara, „Construcții și Arhitectură”, tom 54 (68), 2009, p. 5-11.

***Primăria Municipiului Timişoara 2007- HCL140/24.04.2007 privind aprobarea completării Regulamentului Local de Urbanism aferent Planului Urbanistic General al Municipiului Timişoara cu privire la realizarea de locuinţe colective în zone exclusiv rezidenţiale.

***Primăria Municipiului Timişoara 2007-HCL141/24.04.2007 privind reabilitarea termică a blocurilor de locuințe cu regim de înălțime până la P+9 E, realizate după proiecte tip, prin transformarea acoperișurilor tip terasă în acoperișuri înclinate, cu amenajarea de poduri neîncălzite sau mansardare și revocarea Hotărârii Consiliului Local nr.96/28.03.2006 privind aprobarea „Regulamentului pentru mansardarea blocurilor de locuințe colective”.

***Primăria Municipiului Timişoara 2008 – HCL300/13.05.2008 privind aprobarea construirii de locuințe colective mici pe raza municipiului Timişoara.

***Primăria Municipiului Timişoara 2009 – Studii Directoare privind densificarea ţesutului urban în Municipiul Timişoara, 25 de loturi, Timişoara 2009, lotul 23, elaborator SC D Proiect SRL, sub îndrumarea Radu Radoslav, director proiect complex, şi Universitatea Politehnica Timişoara.

***Primăria Municipiului Timişoara 2011 – HCL 208 din 31.05.2011 privind aprobarea studiului de Fundamentare Istorică „Zone Construite Protejate Timişoara”.

***Primăria Municipiului Timişoara, Eurodite, Roeleveld-Stikkes Architects 2009 – Preliminary Urban Plan, Framework for a strategic integrated urban vision for Timisoara metropolitan area, 2009.

***Opinia Timişoarei 2011 – În ultimii 20 de ani, Timişoara s-a extins cu 1.000 de hectare!,http://www.opiniatimisoarei.ro/in-ultimii-20-de-ani-timisoara-s-a-extins-cu-1-000-de-hectare-vezi-aici-in-ce-directii-si-cum-anume-a-crescut-orasul/25/11/2011, accesat la 25.11.2011

 

NOTE:

1. Principiu general al planului de dezvoltare propus de L. Ybl în 1893.

2. Primăria Municipiului Timişoara, Eurodite, Roeleveldţ Stikkes Architects, Preliminary Urban Plan, Framework for a strategic integrated urban vision for Timisoara metropolitan area, 2009.

3. Primăria Municipiului Timişoara, Studii Directoare privind densificarea ţesutului urban în Municipiul Timişoara, 25 de loturi,Timişoara 2009.

Comments

comments

Comments are closed.

Powered by Jasper Roberts - Blog