RDW

S-a redeschis Muzeul Colecțiilor de Artă

Muzeul Colectiilor de Arta

Muzeul Colecţiilor de Artă este găzduit în clădirea fostului Palat Romanit, de pe Calea Victoriei, nr. 111. Edificiul, a cărui construcţie a început în jurul anului 1812, după cutremurul din 1802, care a distrus mare parte din casele Capitalei, este unul dintre reperele importante ale începuturilor arhitecturii moderne din Bucureşti. Finalizat de către vistiernicul Grigore Romanit (Romanet), al cărui nume îl poartă, palatul a fost supus de-a lungul timpului unor transformări masive, rămânând însă un martor al vieţii politice, sociale şi culturale a Capitalei.

Istoria, aspectul și decorațiile sale interioare pot fi reconstituite fragmentar pe baza puținelor documente păstrate care stau mărturie despre desele intervenții la care a fost supus de-a lungul celor două secole de existență.

În 1838, palatul este preluat de Curtea Administrativă, care funcționează acolo până după 1859, apoi devine sediul Ministerului de Finanțe. Din 1881, clădirea este supusă unor transformări radicale, prin adăugarea aripilor laterale și, ulterior, supraetajarea întregului ansamblu. Aceste transformări corespund atât extinderii activității administrative în cursul procesului de modernizare a statului român, cât și noilor cerințe estetice ale neoclasicismului ce se impunea ca stil oficial, puritatea și simplitatea sa sugerând soliditatea și solemnitatea.

Dacă până în 1954 corpul central a mai păstrat încă urmele decorației inițiale, de factură constantinopolitan-balcanică, cu tavane bogat decorate și scafe pictate, ocuparea clădirii de către diverse întreprinderi a dus la pierderea acestora,. După gravele deteriorări provocate de seismul din anul 1977, clădirea trece în subordinea Ministerului Culturii, fiind destinată viitorului muzeu. Consolidată rapid în acest scop, clădirea avea însă nevoie de intervenții majore, care au fost posibile mult mai târziu, odată cu finanțarea de către Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei a restaurării obiectivelor culturale reprezentative pentru Capitală.

În prezent, în urma unei solide reconstrucții, fostul Palat Romanit dispune de spații generoase pentru valorificarea integrală, într-o viziune modernă, a patrimoniului muzeal pe care îl adăpostește.

Inaugurat oficial pe 21 august 1978 ca secţie a Muzeului Naţional de Artă al României, Muzeul Colecţiilor de Artă reuneşte donaţiile făcute de-a lungul anilor de colecţionari cu merite deosebite în păstrarea unui valoros patrimoniu artistic.

Muzeul readuce la viaţă perioada interbelică, una în care se conturează şi se impun renumite colecţii precum cele ale lui Iosif N. Dona, Garabet Avachian, Alexandra şi Barbu Slătineanu, Marcu Beza, Béatrice şi Hrandt Avakian ş.a. Selecţia pieselor stă mărturie nu doar pentru gustul diferiţilor colecţionari, ci şi pentru mijloacele materiale de care dispuneau. Atenţia multora dintre ei se orientează, în mod explicabil, spre valorile locale confirmate, clasicizate, precum Theodor Aman, Nicolae Grigorescu, Ioan Andreescu dar şi spre artiştii ajunşi acum la maturitate artistică: Nicolae Tonitza, Gheorghe Petraşcu, Theodor Pallady, Lucian Grigorescu, Iosif Iser, Camil Ressu, Francisc Şirato, Alexandru Ciucurencu, Dimitrie Ghiaţă.

Colecţionarii îşi îndreaptă atenţia şi spre lucrări de pictură, grafică, sculptură şi artă decorativă de provenienţă occidentală sau orientală. Anumite colecţii se remarcă prin tematica foarte clar definită (colecţia Simu – artă românească şi franceză, colecţia Slătineanu – artă populară, colecţia Béatrice şi Hrandt Avakian – artă decorativă şi orientală, colecţia Marcu Beza – arta Orientului Apropiat), în timp ce altele au un caracter monografic (colecţia Iosif Iser, colecţia Corneliu Baba, colecţia Lucia Demetriade Bălăcescu).

Colecțiile prezentate ocupă integral cele trei corpuri ale Palatului Romanit. Expunerea lor ține seama de specificul patrimoniului, urmărind redarea configurației originare a fiecărei colecții într-o prezentare coerentă atât sub raport cronologic, cât și sub raportul filiațiilor stilistice.

Privilegiate, colecțiile Zambaccian și Gheorghe și Serafina Răut sunt deschise în muzee de sine stătătoare.

Comments

comments

Comments are closed.

Powered by Jasper Roberts - Blog