Bref

Tendinte și direcții în arhitectura locuinței - Timișoara

24.05.2013

Facultatea de Arhitectură, din Timișoara, împreună cu Academia Română - filiala Timișoara, Universitatea Politehnica Timișoara, Ordinul Arhitecților din România - filiala teritorială Timiș și Registrul Urbaniștilor din România, biroul teritorial al regiunii de Dezvoltare Vest au organizat simpozionul Tendințe și Direcții în Arhitectura Locuinței în cadrul Zilelor Academice Timișene.

Conf. dr. arh. Ioan Andreescu a deschis simpozionul desfășurat în Spațiul Adetim - Centru pentru Arhitectură din Bastionul Teresia. În prima sesiune Locuință și Societate, moderată de conf. dr. arh. Vlad Gaivoronschi, au prezentat: Maja Bâldea și Răzvan Oprița: LOCUIREA 2.0 - mutații în peisajul social. Implicații în transferul didactic; Cătălina Bocan: Locuirea la „bloc” - creșterea confortului personal în detrimentul imaginii urbane. Studiu de caz: Timișoara; Claudiu Toma: MEDIAARHITECTURA - imagin(ați)e în arhitectura locuinței contemporane; Smaranda Bica și Sevastean Ianca: Calitatea construcțiilor cu locuințe colective din Calea Girocului; Codruța Negrulescu și Cristian Dumitrescu: Feluri și moduri de percepere și imaginare a locuinței și influența lor asupra mediului construit; Mirela Szitar, Smaranda Bica și Otilia Tudoran: Principii ecologice utilizate în renovarea blocurilor de locuit construite din panouri prefabricate; Mircea Sămânță, Mirela Szitar și Miodrag Popov: Studiu privind aspecte ale pilonului social al dezvoltării durabile în cartierele de blocuri din Timișoara. La a doua sesiune - Locuința și Spațiul urban, moderată de conf. dr. arh. Radu Radoslav, au vorbit: Ștefan Dună: Definirea conceptului de Inginerie Urbană și necesitatea introducerii lui la nivelurile educaționale, legislative și administrative urbane; Marius Găman, Smaranda Bica și Ana-Maria Branea: Evoluția tipologiilor de dezvoltare în teritoriu a programului de locuire; Ștefana Bădescu, Radu Radoslav, Iasmina Nicolau: Strategii urbane pentru ridicarea calității vieții comunităților umane; Radu Radoslav, Ștefana Bădescu, Lidia Păcurar și Luiza Spiridon: Adaptabilitatea locuinței colective vs. Cea a locuinței individuale (studiu de caz Timișoara); Monica Izvercianu, Maarten van Ham și Ana-Maria Branea: Importanța formării comunităților în dezvoltarea programului de locuire; Diana Belci și Sorin Ciurariu: Densitate urbană și locuire colectivă în Timișoara; Otilia Tudoran și Mirela Szitar: Posibilități de reconstrucție a zonelor rurale din România afectate de calamități; Vladimir Obradovici: Studiu comparativ între sat și cimitir în peisajul cultural al Banatului.