Promisiuni

In Between City

IBC_7

YAHIA DARDARI CĂTĂLINA POPOVICI MILJANA RADOVIC DAVID BILOBRK ALEKSANDAR SUHANOV BOJANA BATAVELJIC TATJANA LEMEGA ANNE-LISA CROUCHE KOULA IOANNIDOU
Obiectele participanților echipei noastre au fost reprezentate grafic într-o formă care să includă spațial și temporal traseul fiecărui obiect. Din această reprezentare a rezultat o cutie poștală, fiecare fantă a acestei cutii oferind posibilitatea celui care dorește să descopere povestea obiectelor, reprezentată asemenea unor benzi desenate. Evenimentele principale care descriu traseul acestora se desfășoară în ordine cronologică revelând firul poveștii.Algoritmul creat de echipa noastră a reunit planurile parțiale pentru trei orașe - București, Londra și Belgrad - la diferite scări și timpuri, în care s-a ținut cont de principalul râu sau fluviu care le traversează (Dâmbovița, Tamisa și Sava), de poziția muzeului unde fiecare obiect este expus și de principalele artere de circulație. A rezultat, astfel, un nou oraș alcătuit din fâșii ale planurilor celor trei orașe-suport. Varianta acestuia simplificată a servit ca suport pentru ceea ce va fi construit pe apă. Proiectul nostru a păstrat însă urme de uscat sub forma unor coline ale căror vârfuri au rămas deasupra apei. Proiectul final a fost reprezentat în straturi suprapuse, fiecare având un rol în generarea stratului superior și în susținerea la nivel simbolic a acestuia. Pătura naturală de la bază, acoperită acum de apă, a generat un strat al naturii antropizate, o imitare a naturii pe care o putem, de fapt, găsi în orice aglomerare urbană, natura în forma ei pură nemaiputând susține dezvoltarea urbană și nevoile tot mai mari ale omului modern. Citiți textul integral în numărul 3/2013 al revistei Arhitectura
Our team participants made a graphic representation of the spatial and temporal path of each object. It resulted a mailbox, every slot of the box allowing those who seek the objects story to discover it through a comics. By pulling out the threads, the story reveals itself in chronological order through the drawings of the main events. The algorithm our team developed put together the partial plans of the three cities, London, Bucharest and Belgrade, at different scales and timelines. It also took into account the main stream of river which crosses each city (Thames, Dâmbovița and Sava), the position of the museums where each object is displayed and the main urban texture. The new city so created, out of stripes put together, would serve as support for what will be built on water. The final draft was represented in layers, each layer having a role in generating its superior one and sustaining its symbolism. The base, the natural blanket, now covered by water, generated a layer of anthropogenic nature, an imitation of nature that we can actually find in any urban congestion, nature in its pure form, unable to support the urban development and the growing need of modern man. Read the full text in the print magazine.
[gallery link="file" ids="8406,8405,8403,8402,8401,8400,8399,8398,8397,8396,8395,8389,8390,8391,8392,8393,8394,8388,8387,8386,8385"]