RDW

Keep the message, Pass the frame on to a child.

Sâmbătă dimineaţa, în birou, mici treburi administrative. Sună telefonul. Cine sună pe fix sâmbătă dimineaţa?„Aţi câştigat premiul întâi şi veţi reprezenta România la Tokyo” – suna vocea neaşteptată şi divină de la capătul celălalt al firului. Poftim?Îmi vin în fire, închid telefonul şi îmi dau seama că nu poate fi o glumă. Noi chiar am participat la concurs, iar datele de control erau exacte. Telefoane la colegi. Entuziasm. Bucurie. Chiar fericire. Este posibil? Am câştigat concursul, reprezentăm România la Congresul UIA, avem un contract asigurat şi mergem în Japonia – la Tokyo. Acolo îi vom asculta live şi nemijlocit pe SANAA şi Tadao Ando. Ne vom plimba de la Capsule Tower – Kurokawa la Mikimoto – Toyo Ito, de la Prada – Herzog&Meuron la Christian Dior Omotesando – SANAA.

Ai putea cere mai mult?

Citiți textul integral în nr 6 / 2011 al Revistei Arhitectura.
Saturday morning in the office encountering small organasing matters. The phone rings. Who’s calling the on fix telephone number Saturday morning?„You won the first prize and youshall reprezent Romania at Tokyo” – sounded the unexpected and divine voice from the other end of the wire. Sorry?I came back into my senses quickly , hand the telephone and realize that it cannot be a joke. We`really participated into the competition, the control data were accurate. Call to colleagues. Enthusiasm. Joy. Even hapyness. It is posible? We won the competition and we reprezent Romania au the IUA Congress, we have a secured contract and we go in Japan – at Tokyo. There we shall listen live and directly SANNA and Tadao Ando. We shall walk at Capsule Tower – Kurokawa, at Mikimoto – Toyo Ito, from Prada – Herzog&Meuron to Christian Dior Omotesando – SANAA.

Could you possibly ask for more?

Read the full text in the print magazine.

Decalog 2050 – ilustrare grafică Daniel Bălănescu – visual artist

Comments are closed.

Powered by Jasper Roberts - Blog