Ex libris

Repertoriul desenelor de arhitectură. Ioan Mincu

Repertoriu-Ioan-Mincu-cover Autori: Elena Olariu, Ioana Maria Petrescu, Andreea Pop Cuvânt-înainte: Roxana Theodorescu Editura Square Media, București, 2015 Venind în întâmpinarea dorinței specialiștilor de a avea la îndemână reproduceri de calitate după desenele marilor arhitecți, Muzeul Național de Artă a României a început publicarea colecțiilor din patrimoniul Cabinetului de Desene și Gravuri, o serie dedicată repertoriilor desenelor de arhitectură, cu albumul lui Ioan Mincu. Conținutul și structurarea lucrării, prin părțile sale scrise, dar și prin ilustrații, vin în completarea informațiilor cunoscute sau publicate anterior despre creațiile marelui arhitect. Introducerea este realizată cu ajutorul a două studii. Primul este dedicat contextului național și european în care se dezvoltă arhitectul, iar cel de-al doilea se concentrează asupra fondului desenelor de arhitectură publicate. Sunt evidențiate lucrările considerate inedite, deloc sau mai puțin cunoscute cercetătorilor, cum ar fi variante ale casei Robescu din București, schițele pentru sediul Societății Române de Construcții sau unele proiecte de arhitectură funerară. Au fost repertoriate 77 de planșe, fiecare însoțită de o fișă tehnică, iar lucrările au fost ordonate atât tematic, cât și cronologic. Precizăm că modul de prezentare și grafica de calitate permit cercetarea amănunțită a acestor piese de valoare. De asemenea, documentarul fotografic – actual și de arhivă – susține și completează reproducerile desenelor, concentrându-se pe edificiile ale căror proiecte există în patrimoniul MNAR, dar nu numai. Pe lângă imaginile cuprinse în documentarul fotografic, volumul conține și alte fotografii de epocă, foarte valoroase, dar și reproduceri după alte documente de arhivă. Un gest firesc datorat naturii studiului realizat este întocmirea unei cronologii detaliate ce reunește informații culese dintr-o bibliografie variată. Cercetările pentru identificarea anumitor lucrări sau doar a unor piese au condus la ideea reactualizării listei de lucrări a arhitectului. Mărturiile desenate, semnate și datate au ajutat la corectarea erorilor sau a lacunelor studiilor anterioare dedicate lui Mincu. Existența sa se desfășoară în contextul istoric al schimbărilor și modernizării României de la Unirea Principatelor și până în preajma Primului Război Mondial, făcându-l, chiar și fără voie, martor al evenimentelor. Parcursul profesional, inginer – arhitect – profesor, se intersectează cu personalități ale vremii sale. Aceste două aspecte, istorice și profesionale, au fost consemnate în desfășurare cronologică, facilitând atât autorilor, cât și cititorului reconstituirea spiritului epocii. Menționarea contemporanilor săi de aceeași profesie – concurenți, prieteni, parteneri sau ucenici – precum și a principalelor realizări ale momentului are menirea prezentării ansamblului de conjuncturi și personalități care au sădit semințele breslei arhitecților și a școlii naționale de arhitectură. Departe de a fi exhaustive, nominalizările făcute pentru aceste împletiri cronologice s-au conturat pe baza unor criterii bine definite – arhitecți care de-a lungul existenței s-au intersectat cu Mincu (colegi sau studenți), dar și personalități cu alte profesii, contemporane cu el. Privind marcarea realizării unor edificii de importanță majoră pentru arhitectura din România, a fost surprinsă activitatea constructivă intensă din București, acesta fiind locul unde Mincu și-a exercitat profesia și unde se găsesc principalele sale opere. Dintre edificiile ridicate în acea epocă în Capitală au fost amintite cele care au schimbat imaginea orașului și, evident, numele arhitecților care le-au conceput. Acest fond de desene, reprodus în paginile repertoriului publicat, este cel mai consistent cunoscut până acum, iar cercetarea a scos la iveală și alte documente răspândite și publicate spre completare. Un număr mare de instituții și persoane particulare au susținut studiul și au contribuit la obținerea informațiilor și a imaginilor. Numărul redus de lucrări realizate de Mincu pus în balanță cu impactul pe care l-a avut opera sa asupra unei generații de arhitecți întemeietori de școală se dovedește, în continuare, un subiect inepuizabil. Ne dorim ca albumul rezultat să fie un instrument pe cât de așteptat, pe atât de util cercetărilor viitoare.