Din atelier

FRANK GEHRY - Bijuterii pentru Tiffany & Co.

„Pentru mine, proiectarea ține de proces. Schițarea și modelarea tridimensională și conceptualizarea diferitelor posibilități - aceasta este esența creației, fie de arhitectură sau de bijuterii sau orice altă formă de artă.” Frank Gehry
„For me, design is about the process. Sketching and shaping three-dimensional models and conceptuali­zing different possibilities - this is the essence of creating, whether in architecture or jewelry or any other art form.” Frank Gehry
După ce a redefinit silueta orașelor cu clădirile sale care promovează formele organice, asimetria și curbele, celebrul arhitect Frank Gehry și-a redus scara intervențiilor către cea a corpului uman, în încercarea unui nou mod de exprimare materializat într-o colecție exclusivă de bijuterii pentru recunoscuta firmă americană Tiffany & Co. Designerul folosește ca inspirație două tipologii de forme diferite prezente în clădirile sale și anume: motivul peștelui deja celebru, pe care îl stilizează și îl adaptează noilor dimensiuni și funcțiuni; la capătul opus se găsește motivul geometric cu forme pure și simple, pe care le transformă în stilul său caracteristic prin torsiune, realizând planuri interesante, dinamice și suprafețe fluide. Capturând vitalitatea schițelor sale spontane, fiecare piesă devine o operă de artă ritmată de jocul între umbre și lumini, un obiect ușor de purtat, sculptat din materiale deosebite și rare ca aurul negru, lemnul pernambuco, piatra cocholong și mergând până la materiale uzuale în construcții, ca betonul. Colecția Torque (momentul forței), prezentată în imaginile următoare, ilustrează formele fluide, geometrice, dar mai ales diferite de ceea ce este comun în materie de bijuterii. Este vorba de o interpretare nouă a accesoriilor care sunt adaptate societății contemporane cu linii pure, forme organice și materiale neconvenționale. Pe scurt, este o viziune îndrăzneață și caracteristică principală a stilului lui Gehry. Colecția pornește, asemeni clădirilor arhitectului, de la schițe de concept care sunt puse apoi în practică de spe­cialiști. Astfel, bijutierii de la Tiffany descriu majoritatea pieselor lui Gehry ca având o energie interioară și în orice caz diferită de ceea ce s-ar întâlni de obicei într-un magazin de bijuterii. Forma generală a brățărilor torque (momentul forței) este simplă: un cub care este ușor rotit în jurul axei centrale. Mișcarea conferă dinamism și permite captarea luminii într-un joc de străluciri pe fiecare din cele patru fețe ale brățării. Marginile sunt formate din linii drepte cu unghiuri ascuțite, dar elegante și rafinate.
After redefining the skylines with his building which promote organic shapes, asymmetry and curves, renowned architect Frank Gehry has reduced the scale of his designs to fit the human proportions, in an attempt to find a new way of expressing himself which becomes an exclusive line of jewelry designed for the famous American jewelers Tiffany&Co. The designer’s inspiration comes from two types of forms: the fish, already famous in his designs, which he transforms and adapts to the new function and dimensions; on the other hand the is the geometrical shape with pure and simple lines which he transforms in his characteristic way using torsion that creates interesting and dynamic plans and also flowing surfaces. Capturing the spontaneous vitality of his drawings, each item becomes a rhythmic masterpiece illustrating the play of light and shadows, a wearable object, carved from rare and special materials like black gold, pernambuco wood, cocholong stone and even usual building materials like concrete. The Torque collection illustrated in the following images shows the fluid forms, the geometry but mostly difference from what is common in the world of jewelry. It is an interpretation of accessories that are adapted to the contemporary society, which has pure lines, organic forms and unconventional materials. Briefly, it represents a bold vision and the main characteristic of Gehry’s style. The line starts just like his buildings with rough concept sketches that are eventually transformed into buildable mo­dels by his staff. Thus, Tiffany jewelers describe the majority of his items as containing an inner energy and in any case different that what you would normally find in a jewelry store. The general shape of the torque bracelets is simple: a cube that is slightly rotated around its central axis. The movement gives a dynamic feel and catches the light in a gleaming play on each of the four surfaces of the bracelet. The edges are crisp, the lines pure with sharp angles, yet elegant and refined.
[gallery link="file" order="DESC" columns="4" orderby="ID"]