Articole tematice

Șapte petale pentru Paris

În cadrul conferinței „Living Future ’11”, care a avut loc la Vancouver pe 29 Aprilie 2011, am fost desemnați câștigătorii concursul de idei Living City Design Competition și al marelui premiu în valoare de 75.000 de dolari. Concursul a fost organizat de International Living Future Institute în parteneriat cu The National Trust for Historic Preservation. Organizatorii au invitat competitori din toată lumea să vizualizeze transformarea orașelor existente în orașe ale viitorului prin transpunerea celor mai stricte norme de ecologie pentru fondul construit cuprinse in Living Building Challenge 2.0. Dorite erau soluții posibile cu tehnologii existente care ar putea fi aplicate în viitorul apropiat. Fiind o competiție deschisă tuturor, mai mult de 80 de colective adresând 69 orașe din 21 de țări s-au prezentat la concurs. În urma unei jurizări amănunțite care a durat mai mult de două luni, proiectul propus de noi pentru modernizarea Parisului a fost desemnat câștigător. Citiți textul integral în 3 / 2011 al Revistei Arhitectura.
At the „Living Future ’11” conference that took place in Vancouver on 29 April 2011 we were designated the winners of the idea contest Living City Design Competition and were awarded the great prize in amount of 75,000 dollars. The contest was organized by International Living Future Institute in partnership with The National Trust for Historic Preservation. The organizers invited competitors from all over the world to visualize the transformation of the existing cities into cities of the future through the transposition of the strictest norms of ecology for the built fund comprised in the Living Building Challenge 2.0. The solutions sought after should have been possible with the existing technologies and applicable in the near future. Being a competition open to everybody, more than 80 collectives representing 69 cities from 21 countries appeared at the contest. Following a thorough examination by the jury which took more than two months, the project proposed by us for the modernization of Paris was designated the winning project. Read the full text in the print magazine.