RDW

CONFERINŢA NAŢIONALĂ UAR

Stimați membri ai Uniunii Arhitecților,

 

La ședința din 23 septembrie 2011, Senatul U.A.R a hotărât ca viitoarea Conferință Națională să aibă loc sâmbătă, 5 mai 2012, la București.

Ordinea de zi va cuprinde alegerea membrilor Senatului, a președintelui și a vicepreședinților, a comisiilor de cenzori și de arbitraj. De asemenea, sunt prevăzute prezentarea rapoartelor Senatului și președintelui, a comisiilor de specialitate ale Senatului, a comisiilor de cenzori și arbitraj. Totodată, vor fi însușite strategiile organizatorică, economică, culturală și socială a UAR. Nu în ultimul rând, se are în vedere completarea Statutului precum și modificarea unor articole din acesta.

Modul de participare și implicare la lucrările Conferinței Naționale, condițiile privind depunerea candidaturilor etc. vor fi detaliate prin Regulamentul de Organizare și Funcționare stabilit de către Senat, în baza Statutului UAR aprobat la Conferința Extraordinară din 2009.

Regulamentul de Organizare și Funcționare va fi făcut public în timp util prin site-ul UAR și prin Buletinul Informativ. Odată cu ROF se vor publica și propunerile de completare și modificare ale Statutului UAR.

Detalii și explicații la zi se vor putea obține de la Secretariatul UAR, de la filialele teritoriale atestate ori recunoscute sau, înaintea Conferinței Naționale, de la Comitetul de Organizare.

 

Președinte, dr. arh. Peter Derer

 

Extrase din Statut

DREPTUL DE A ALEGE

Potrivit art. 6.1.1. din Statutul UAR/2009 – membrii UAR au dreptul de a alege candidații pentru organele de conducere ale UAR dacă îndeplinesc obligațiile prevăzute de art. 6.2.: au achitat cotizația inclusiv pe primul semestru din 2012 (până la data de 30 martie a.c.), au respectat Statutul și hotărârile conducerii UAR, au avut o atitudine loială față de uniune și s-au implicat în manifestările organizate de aceasta.

Conform art. 9.2. și 9.7. membrii pot vota în nume propriu ori pot adăuga la acesta dreptul de vot al altor maximum

9 colege/colegi, care i-au delegat prin procură. (Formula

votului prin delegați poate fi preferată în cazul filialelor și membrilor din țară).

 

DREPTUL DE A FI ALEASĂ/ALES.

Potrivit aceluiași art. 6.1.1. din Statutul UAR/2009 orice

membru UAR are dreptul să fie ales în conducerea UAR dacă se înscrie în prevederile art. 8.2.: are cetățenie română și domiciliul în România, nu a suferit condamnări pentru infracțiuni sancționate de lege, nu a desfășurat activități

care contravin Statutului UAR și este atașat idealurilor acesteia, coroborate cu cele ale art. 5.5.1.: nu a afectat coeziunea UAR și nu a comis abateri de la etica colegială și profesională.

 

Calendarul acţiunilor

10 nov. 2011

Anunțarea pe site-ul UAR a evenimentului
25 nov. 2011

Prezentarea în Senat a programului de pregătire a Conferinței Naționale 2012
Numirea Comisiei de organizare a Conferinței Naționale
Listarea posibilelor locații, corespondența
25 feb. 2012

Pregătirea rapoartelor:

președintelui
vicepreședinților (șefilor comisiilor Senatului)
comisiei de cenzori
comisiei de arbitraj

Schițarea proiectelor:

privind condiții de participare
de desfășurare a CN
pentru derularea votării
formulare (delegare, candidatură, buletine de vot etc.)
Stabilirea locației pentru Conferința Naționale:
Colectarea candidaturilor, listarea delegaților

10 mar. 2012

Încheierea dezbaterii rapoartelor și proiectelor
Difuzarea materialelor pe site și prin BIUAR
Prelucrarea reacțiilor receptate

 

5 apr. 2012

Definitivarea materialelor pentru CN
20 apr. 2012

Tipărirea, colaționarea și pregătirea mapelor
5 mai 2012

Pregătirea sălii CN, afișarea candidaturilor, protocolul

Comments

comments

Comments are closed.

Powered by Jasper Roberts - Blog