Eveniment

Conferința națională UAR

02.03.2012

Stimați membri ai Uniunii Arhitecților, La ședința din 23 septembrie 2011, Senatul U.A.R a hotărât ca viitoarea Conferință Națională să aibă loc sâmbătă, 5 mai 2012, la București. Ordinea de zi va cuprinde alegerea membrilor Senatului, a președintelui și a vicepreședinților, a comisiilor de cenzori și de arbitraj. De asemenea, sunt prevăzute prezentarea rapoartelor Senatului și președintelui, a comisiilor de specialitate ale Senatului, a comisiilor de cenzori și arbitraj. Totodată, vor fi însușite strategiile organizatorică, economică, culturală și socială a UAR. Nu în ultimul rând, se are în vedere completarea Statutului precum și modificarea unor articole din acesta. Modul de participare și implicare la lucrările Conferinței Naționale, condițiile privind depunerea candidaturilor etc. vor fi detaliate prin Regulamentul de Organizare și Funcționare stabilit de către Senat, în baza Statutului UAR aprobat la Conferința Extraordinară din 2009. Regulamentul de Organizare și Funcționare va fi făcut public în timp util prin site-ul UAR și prin Buletinul Informativ. Odată cu ROF se vor publica și propunerile de completare și modificare ale Statutului UAR. Detalii și explicații la zi se vor putea obține de la Secretariatul UAR, de la filialele teritoriale atestate ori recunoscute sau, înaintea Conferinței Naționale, de la Comitetul de Organizare. Președinte, dr. arh. Peter Derer Extrase din Statut DREPTUL DE A ALEGE Potrivit art. 6.1.1. din Statutul UAR/2009 – membrii UAR au dreptul de a alege candidații pentru organele de conducere ale UAR dacă îndeplinesc obligațiile prevăzute de art. 6.2.: au achitat cotizația inclusiv pe primul semestru din 2012 (până la data de 30 martie a.c.), au respectat Statutul și hotărârile conducerii UAR, au avut o atitudine loială față de uniune și s-au implicat în manifestările organizate de aceasta. Conform art. 9.2. și 9.7. membrii pot vota în nume propriu ori pot adăuga la acesta dreptul de vot al altor maximum 9 colege/colegi, care i-au delegat prin procură. (Formula votului prin delegați poate fi preferată în cazul filialelor și membrilor din țară). DREPTUL DE A FI ALEASĂ/ALES. Potrivit aceluiași art. 6.1.1. din Statutul UAR/2009 orice membru UAR are dreptul să fie ales în conducerea UAR dacă se înscrie în prevederile art. 8.2.: are cetățenie română și domiciliul în România, nu a suferit condamnări pentru infracțiuni sancționate de lege, nu a desfășurat activități care contravin Statutului UAR și este atașat idealurilor acesteia, coroborate cu cele ale art. 5.5.1.: nu a afectat coeziunea UAR și nu a comis abateri de la etica colegială și profesională. Calendarul acțiunilor 10 nov. 2011 Anunțarea pe site-ul UAR a evenimentului 25 nov. 2011 Prezentarea în Senat a programului de pregătire a Conferinței Naționale 2012 Numirea Comisiei de organizare a Conferinței Naționale Listarea posibilelor locații, corespondența 25 feb. 2012 Pregătirea rapoartelor:

președintelui vicepreședinților (șefilor comisiilor Senatului) comisiei de cenzori comisiei de arbitraj

Schițarea proiectelor:

privind condiții de participare de desfășurare a CN pentru derularea votării formulare (delegare, candidatură, buletine de vot etc.) Stabilirea locației pentru Conferința Naționale: Colectarea candidaturilor, listarea delegaților

10 mar. 2012 Încheierea dezbaterii rapoartelor și proiectelor Difuzarea materialelor pe site și prin BIUAR Prelucrarea reacțiilor receptate 5 apr. 2012 Definitivarea materialelor pentru CN 20 apr. 2012 Tipărirea, colaționarea și pregătirea mapelor 5 mai 2012 Pregătirea sălii CN, afișarea candidaturilor, protocolul