Promisiuni

Pensiune pe malul Lacului Mostiștea

[gallery link="file" include="3536, 3535, 3534"]

» student-arhitect Mihaela-Andra VELICU

» colectiv îndrumător: prof. dr. arh. Cristina Olga GOCIMAN

» lect. dr. arh. Elena-Codina DUȘOIU

» asist. drd. Ana-Maria DOBRE

Situl Amplasată pe malul Lacului Mostiștea, în satul Gostilele, județul Călărași, pensiunea dezvoltată pe cca. 500 m2 propune o întoarcere la tradiție și restabilirea conexiunii om-natură. Pentru că arhitectura nu trebuie să domine natura, ci să comunice cu ea, proiectul încearcă să se integreze cât mai armonios în peisaj. Declivitatea terenului spre apă de aproximativ 10 m permite o perspectivă amplă pe direcția V-N-E spre lac. Accesul spre amplasament se face din drumul județean Fundulea-Măriuța, care leagă DN3 de DN2. Concepția formală Compozițional, proiectul constituie atât o interpretare a situației particulare a amplasamentului, din care rezultă orientările și deschiderile privilegiate, cât și o interpretare plastică a unor motive precum căpița de fân, element natural local. Astfel, s-a urmărit rememorarea locuințelor neevoluate de tip colibă, folosind o abordare contemporană. Principiul constructiv are la bază materiale ecologice, lemn și pământ, elementele structurale fiind realizate din lemn, finisajul, atât la exterior, cât și la interior, este realizat din împletitură de nuiele, iar spațiul interstițial este umplut cu pământ. Concepția spațio-funcțională Privitor la conformarea volumetrică, s-a optat pentru dispunerea în sistem pavilionar a unităților de cazare, fapt ce conferă totodată un plus de intimitate. Raportându-ne la contextul satului, ansamblul poate fi perceput ca desprinzându-se organic din peisaj, existând continuitate între cadrul construit și cel natural. Ansamblul propus se bucură de avantajele unui sit liber de constrângerile inerente existenței altor clădiri, dar, în același timp, respectă tradiția locuirii în zona de câmpie. Compoziția finală este alcatuită din mono-volumul în care se desfășoară recepția și restaurantul și unitățile de cazare, interconectate printr-o amenajare pietonală ce deservește și restaurantul, funcționând ca terasă. Accesul către zona de recepție și bar este puternic marcat și are rolul de a dinamiza compoziția. Plasat deasupra restaurantului, acest paralelipiped dreptunghic este volumul ce se distinge clar de restul compoziției. În ceea ce privește componentele funcționale, unitățile de cazare prezintă două tipologii: unități familiale, cu module duble de cazare, și unități simple. Iluminarea naturală se face majoritar zenital, prin intermediul luminatoarelor de la baza superioară a modulelor de cazare. Pentru ambele tipologii s-a urmărit dispunerea zonei de noapte astfel încât să beneficieze la maximum de aceste luminatoare. De remarcat este relația ce se stabilește între masa construită și natură prin faptul că oferă experiențe diferite față de construcțiile obișnuite, cu pereți și unghiuri drepte. Ȋmprejurimile sunt folosite în avantajul spațiului construit; mediul înconjurător nu este adaptat clădirii, ea fiind cea modelată pentru a conserva mediul natural. Scopul acestei construcții, tectonice în fond, nu este acela de a trăi sub, în sau deasupra pământului, ci împreună cu el. Ȋn acest fel, beneficiază și de temperaturi echilibrate, fiind mai rece vara și mai cald iarna. Ȋncadrarea în sit, orientarea spre peisaj, accesele carosabile și pietonale, conformarea spațială impun pensiunea ca o prezență polarizatoare pentru bucureștenii dornici de a practica pescuitul sportiv sau de a se destinde.