RDW

Pensiune pe malul Lacului Mostiștea

» student-arhitect Mihaela-Andra VELICU

» colectiv îndrumător: prof. dr. arh. Cristina Olga GOCIMAN

» lect. dr. arh. Elena-Codina DUŞOIU

» asist. drd. Ana-Maria DOBRE

 

Situl

Amplasată pe malul Lacului Mostiştea, în satul Gostilele, judeţul Călăraşi, pensiunea dezvoltată pe cca. 500 m2 propune o întoarcere la tradiţie şi restabilirea conexiunii om-natură. Pentru că arhitectura nu trebuie să domine natura, ci să comunice cu ea, proiectul încearcă să se integreze cât mai armonios în peisaj.

Declivitatea terenului spre apă de aproximativ 10 m permite o perspectivă amplă pe direcţia V-N-E spre lac. Accesul spre amplasament se face din drumul judeţean Fundulea-Măriuţa, care leagă DN3 de DN2.

Concepţia formală

Compoziţional, proiectul constituie atât o interpretare a situaţiei particulare a amplasamentului, din care rezultă orientările şi deschiderile privilegiate, cât şi o interpretare plastică a unor motive precum căpiţa de fân, element natural local. Astfel, s-a urmărit rememorarea locuinţelor neevoluate de tip colibă, folosind o abordare contemporană. Principiul constructiv are la bază materiale ecologice, lemn şi pământ, elementele structurale fiind realizate din lemn, finisajul, atât la exterior, cât şi la interior, este realizat din împletitură de nuiele, iar spaţiul interstiţial este umplut cu pământ.

Concepţia spaţio-funcţională

Privitor la conformarea volumetrică, s-a optat pentru dispunerea în sistem pavilionar a unităţilor de cazare, fapt ce conferă totodată un plus de intimitate. Raportându-ne la contextul satului, ansamblul poate fi perceput ca desprinzându-se organic din peisaj, existând continuitate între cadrul construit şi cel natural.

Ansamblul propus se bucură de avantajele unui sit liber de constrângerile inerente existenţei altor clădiri, dar, în acelaşi timp, respectă tradiţia locuirii în zona de câmpie.

Compoziţia finală este alcatuită din mono-volumul în care se desfăşoară recepţia şi restaurantul şi unităţile de cazare, interconectate printr-o amenajare pietonală ce deserveşte şi restaurantul, funcţionând ca terasă. Accesul către zona de recepţie şi bar este puternic marcat şi are rolul de a dinamiza compoziţia. Plasat deasupra restaurantului, acest paralelipiped dreptunghic este volumul ce se distinge clar de restul compoziţiei.

În ceea ce priveşte componentele funcţionale, unităţile de cazare prezintă două tipologii: unităţi familiale, cu module duble de cazare, şi unităţi simple. Iluminarea naturală se face majoritar zenital, prin intermediul luminatoarelor de la baza superioară a modulelor de cazare. Pentru ambele tipologii s-a urmărit dispunerea zonei de noapte astfel încât să beneficieze la maximum de aceste luminatoare.

De remarcat este relaţia ce se stabileşte între masa construită şi natură prin faptul că oferă experienţe diferite faţă de construcţiile obişnuite, cu pereţi şi unghiuri drepte. Ȋmprejurimile sunt folosite în avantajul spaţiului construit; mediul înconjurător nu este adaptat clădirii, ea fiind cea modelată pentru a conserva mediul natural. Scopul acestei construcţii, tectonice în fond, nu este acela de a trăi sub, în sau deasupra pământului, ci împreună cu el. Ȋn acest fel, beneficiază şi de temperaturi echilibrate, fiind mai rece vara şi mai cald iarna.

Ȋncadrarea în sit, orientarea spre peisaj, accesele carosabile şi pietonale, conformarea spaţială impun pensiunea ca o prezenţă polarizatoare pentru bucureştenii dornici de a practica pescuitul sportiv sau de a se destinde.

Comments are closed.

Powered by Jasper Roberts - Blog