RDW

Despre semne, povești, sens

mirabila sămânță

On Signs, Stories, Sense

Atât în arhitectură, cât şi în crearea de identitate de brand, succesul întreprinderii este dat de măsura în care acestea – arhitectura şi identitatea de brand – sunt locuite, şi această relaţie este comodă şi reprezentativă pentru locuitor. Un best practice pentru ambele domenii este melcul: vi-l puteţi imagina părăsindu-şi căsuţa, dezicându-se de cochilia sa?
Identitatea de brand trebuie locuită ca o casă, trebuie însuşită de proprietar până la identificare pentru ca întreaga entitate să fie în simbioză cu identitatea corporaţiei.

Elementele fundamentale de identitate de brand sunt, de fapt, declanşatori ai unor poveşti. Poveştile bineînţeles că trebuie să fie despre nişte valori, nişte beneficii corecte în raport cu promisiunea care se face publicului-ţintă.

Dar cel puţin în egală măsură poveştile trebuie să le dea oamenilor un lucru care poate fi transplantat în vieţile lor: sens. Cred că lucrările pe care le prezentăm aici au, pe lângă valorile proprii, nişte poveşti cu un sens comun: speranţa şi creşterea.

Citiți textul integral în nr 1/2012 al revistei Arhitectura.
Both in architecture and brand identity process the success is achieved if the two are inhabited in a comfortable and representative way by the beneficiary. In this view, a best practice for both cases is the snail: could you imagine it deserting its house and denying its shell?
Brand identity has to be inhabited like a house. It has to be assumed by its owner until it becomes part of him – an entity that lives in symbiosis with the brand identity.

The fundamental brand identity elements are story triggers. These stories are to speak about certain values and benefits which are correct in relation with the promise made to the target.

But, in the same time, the stories have to give people one thing that can be transplanted into their lives: meaning. The three pieces of work presented below share together with their certain values three stories with a common meaning: hope and growing.

Read the full text in the print magazine.

 

 

Comments are closed.

Powered by Jasper Roberts - Blog