Dosar tematic

Competiția Diplomelor

Competiția Diplomelor

text: Vlad THIERY

Concursul European Architectural Medals for the Best Diploma Projects (EAM BDP) a fost organizat de Universitatea de Arhitectură și Urbanism „Ion Mincu” (UAUIM) împreună cu Asociația Europeană pentru Educația de Arhitectură (EAAE) și Consiliul European al Arhitecților (ACE) pe parcursul a trei ediții (2015-2017). Obiectivele concursului au fost promovarea standardelor de calitate în rândul școlilor de arhitectură europene, creșterea nivelului de conștientizare a provocărilor ce îi vizează pe viitorii arhitecți și nevoia de a le răspunde profesionist, dezbateri pe tema educației de arhitectură. Inițiativa concursului a aparținut profesorului Emil Barbu Popescu, președintele UAUIM.

Competiția EAM BDP a recunoscut meritele celor mai bune proiecte înscrise, prin acordarea trofeului Best Diploma Project și a trei premii vizând problematici semnificative pentru proiectarea de arhitectură:

conștientizarea problematicii sociale și de mediu - premiul ACE Prize for Societal Impact;

abilitatea în rezolvarea problemelor - premiul EAAE Prize for Intensity and Courage in Problem Solving;

inovare și originalitate - premiul UAUIM Prize for the Artistic Quality.

Juriile celor trei ediții au acordat și o serie de mențiuni. După jurizare, toate proiectele participante au fost publicate pe site-ul competiției - eam.uauim.ro.

La prima ediție a concursului, în 2015, au fost înscrise 84 de proiecte de diplomă în arhitectură din 22 de țări - o participare consistentă pentru o competiție debutantă.

Juriul a fost alcătuit din:

Trofeul European Architectural Medal for the Best Diploma Projects a fost acordat proiectului Alp Ark, autor Laurențiu Tiberiu Stancu de la Institutul de Arhitectură și Urbanism, Universitatea din Liechtenstein, îndrumat de arh. dipl. Eth Conradin Clavuot și ing. dipl. Robert Mair.

Proiectul vizează modul în care arhitectura contemporană se poate încadra în mediul natural și construit alpin și poate contribui la o dezvoltare durabilă a acestuia. Tema este o casă a meseriilor tradiționale, menită să păstreze vii meșteșugurile și modul de viață din regiunea bavareză a Alpilor.

Proiectul lucrează cu o serie de referințe la modul de viață și construcțiile tradiționale din Alpi. Acestea sunt rezultatul sintezei și abstractizării unei serii de elemente relevate de o temeinică cercetare, ce merge de la activitățile umane la construcții.

Din această cercetare rezultă un sistem structural arhetipal, generator de spațiu și imagine arhitecturală. Modulul structural și organizarea planimetrică permit realizarea în etape a construcțiilor și obținerea unor spații flexibile și ușor de adaptat pentru diferite activități.

Proiectul implică folosirea spațiului, structurii, luminii și materialelor prin interpretarea inovativă a elementelor tradiționale și arhetipale. Clădirea devine astfel „o arcă ce transportă/conține tradiția zonei Alpilor, o metaforă a Imago Mundi și a arcei biblice”.

ACE Prize for Societal Impact a fost acordat proiectului Lost & Found - Housing at Veterinærhøgskolen, autori Enya Aamo Aspen și Rikke Christine Nyrud de la Școala de Arhitectură și Design din Oslo, Norvegia. Diploma a fost îndrumată de Johanne Borthne, Vilhelm Christensen și Bente Kleven.

Proiectul se constituie ca un răspuns la provocările orașului contemporan: creștere, conservarea patrimoniului și calitatea locuirii.

Propunerea vizează o serie de conversii și construirea de locuințe pe situl dezafectat al Școlii de Medicină Veterinară din Oslo. Prin dezvoltarea unei metode de cartare extensivă și lectură atentă a clădirilor și a spațiilor exterioare existente, identitatea locului este interpretată și calitățile sale accentuate, generând astfel un nou cartier în care istoria, atmosfera, materialitatea, structura și secvențele spațiale sunt valorile de bază.

Distincția EAAE Prize for Innovation (Problem Solving) a fost acordată proiectului Entangled City: Reconciling Cultural Dissonance, autori Eoghan Horgan și Kieran Cremin de la Centrul de Educație în Arhitectură din Cork, Irlanda, îndrumat de Jason O’Shaughnessy și Eve Olney.

Observând disonanța între trecutul orașului Praga și industria turistică din prezent, autorii privesc această situație nu ca pe o problemă, ci ca pe o oportunitate pentru o intervenție inedită. Astfel, peisajul urban este abordat prin intermediul unui nou layer ce introduce o serie de „hibrizi” derivați atât din surse contemporane, cât și din trecutul îndepărtat. Proiectul se concentrează asupra narațiunilor contextuale a cinci situri distincte: un teatru, o biserică, un cronograf, o spițerie și un observator, fiecare din acestea reconciliind istoria cu o determinare adusă de turistul contemporan, în încercarea obținerii unei simbioze între turiști și localnici.

UAUIM Prize for Artistic Quality a fost câștigat de diploma Projects as landscape renovation and interpretation of the past, autori Giuseppe Tupputi, Pietro Capozzi, Giuseppe Galliani, Nina Ivanovic, Maysha Mussonghora și Rosa Piepoli de la Politehnica din Bari, Italia, îndrumători prof. arh. Carlo Moccia, prof. arh. Paolo Perfido și prof. arh. Giacomo Martines.

Autorii consideră insula San Nicola in Tremiti ca o „natură construită”, arhitectura sa contopindu-se perfect în peisaj. Intervențiile propuse vizează două părți ale insulei. Primul proiect se focusează asupra dezvoltării satului de pe platou și a relației dintre structura sa și topografie, în timp ce a doua intervenție se ocupă de complexul abației, o adevărată „insulă în cadrul insulei”. Este propusă o logie care se află în relație cu spațiul interior al claustrului și cu peisajul exterior, un element valoros ce trăiește din această dublă conexiune.

Michael Lewis

În ediția din 2016, au fost înscrise 120 de proiecte de diplomă din 29 de țări.

Juriul a fost alcătuit din:

Trofeul European Architectural Medal for the Best Diploma Projects a fost acordat proiectului [Re]-Constructing Porto: The Massarellos School of Construction, autor Michael Lewis de la Universitatea din Bath, UK, îndrumat de Alex Wright și Anne Claxton.

Pornind de la constatarea că fondul construit al orașului Porto se află într-o stare avansată de degradare, proiectul propune constituirea unui mediu de studiu complex în domeniul reabilitării clădirilor. Astfel, Școala de construcții Massarellos va aduce laolaltă învățământul, cercetarea academică precum și inițiativele start-up, într-o întreprindere ce depășește granița dintre pregătirea academică și realitatea antreprenorială, un „hub holistic al cunoștințelor în domeniul construcțiilor”, cum îl numesc autorii.

Clădirea propusă preia tipologia volumetrică a depozitelor din zona în care este amplasată și îmbină tehnici constructive tradiționale și moderne. Parterul, ce se deschide printr-un portic care reactivează frontul la apă și facilitează interacțiunea publicului cu activitățile din școală, conține spațiile semipublice (cafenea, sală de conferințe) precum și atelierele și laboratoarele. Etajul, din lemn și metal, găzduiește spațiile de lucru pentru inițiativele start-up. Proiectul realizează legătura între diferitele niveluri ale orașului printr-o pasarelă și un turn cu ascensor - reper pentru ansamblu.

ACE Prize for Societal Impact a fost câștigat de diploma BERLIN PALIMPSEST - Repurposing Urban Fragments for Community Agency, autor Rachel Tan de la Mackintosh School of Architecture, Glasgow School of Art, UK, îndrumat de Robert Mantho.

Berlinul este privit ca un palimpsest, prin moștenirea trecutului său ce este prezentă în textura urbană și socială a orașului. Cercetarea, ce se înscrie în ținta municipalității, de a reduce nivelul emisiilor de dioxid de carbon până în 2050, vizează o strategie urbană dezvoltată prin cercetarea biotopurilor urbane, în acest caz a rețelei de fabrici de gheață dezafectate din oraș.

Arhitectura devine un catalizator la nivelul comunității, un instrument de transformare a mediului fizic și al interacțiunii sociale prin reactivarea frontului către râul Spree și punerea în valoare a patrimoniului construit existent, folosit ca instrument al transformării, o „moștenire vie” în folosul locuitorilor orașului.

EAAE Prize for Innovation (Problem Solving) a fost acordat proiectului A Symbiotic Relation of Cooperative Social Housing and Dispersed Tourism in Havana Vieja. Development model and architectural prototypes, autor Iwo Borkowicz de la Facultatea de Architectură - KU Leuven, Belgia, îndrumător Kris Scheerlink.

Proiectul oferă o soluție la lipsa de locuințe cu care se confruntă Havana și la dezvoltarea viitoare a turismului, prin asigurarea unui model sustenabil pentru oraș și pentru locuitori.

Propunerea dezvoltă o tipologie de locuire socială și de cazare pentru turiști ce va genera un algoritm sustenabil financiar și spațial în cadrul urban existent. Astfel, se dezvoltă un instrument viabil ce poate administra impactul social și urban al turismului de masă.

UAUIM Prize for Artistic Quality a fost acordat proiectului Chandigarh: Stone, Steel, Timber. Kindergarden in a Natural Environment, autor Alejandro Martínez del Río de la Școala Tehnică Superioară de Arhitectură, Universitatea Politehnică din València, Spania, îndrumători Jorge Torres Cueco, Clara Mejia Vallejo și Salvador Sanchis Gisbert.

Proiectul este un demers ce rezolvă, cu atenție, atât pentru detaliile constructive, cât și pentru aspectele ergonomice, programul de arhitectură (o grădiniță), încadrarea în peisaj și adaptarea clădirii la condițiile de climă din zona musonilor. Rezolvarea programului de arhitectură într-un sistem de pavilioane legate de o punte ce constituie axul principal al compoziției dă naștere unor spații exterioare care comunică cu parcul și permit o simbioză între mediul construit și cel natural, ilustrată cu multă sensibilitate în desen.

Proiectul este rezolvat în detaliu, piesele de explicitare a sistemului constructiv, a ventilării spațiilor și a colectării apelor pluviale sau a elementelor de confort și siguranță pentru utilizatori au o pondere importantă și sunt un exemplu de design inovativ.

În ediția din 2017, au fost înscrise 156 de proiecte de diplomă în arhitectură din 29 de țări.

Juriul a fost alcătuit din:

Andreas Prokopiou

Trofeul European Architectural Medal for the Best Diploma Projects a fost acordat proiectului Negotiating the edge, autor Andreas Prokopiou de la Universitatea din Nicosia, Departmentul de Arhitectură, Cipru, îndrumători Maria Hadjisoteriou, Angela Petrou, Yiorgos Hadjichristou și Markella Menikou.

Proiectul își propune să gestioneze zona de securitate ce împarte orașul Nicosia în urma conflictului interetnic din anul 1974. Pornind de la cercetarea relației dintre marginile zonei și mediul urban, proiectul își propune generarea unui sistem menit să răspundă nevoilor orașului în oricare din viitoarele scenarii posibile. Astfel, sistemul poate funcționa ca o graniță strictă sau ca o limită permeabilă, în funcție de nevoile viitoare. Acest concept se transpune în proiectul de arhitectură printr-o serie de structuri ce pot expanda sau pot restrânge limitele zonei de securitate, într-o negociere continuă între locuitorii orașului și autoritatea Națiunilor Unite.

ACE Prize for Societal Impact a fost acordat proiectului Node, autor Jonas Albæk Christensen de la Facultatea de Arhitectură și Design, NTNU - Universitatea Norvegiană de Știinte și Tehnologie, Norvegia, îndrumători Siri Bakken și Gro Rødne.

Ținând cont de cererea crescută pentru transport public în Oslo și de intenția municipalității de a extinde rețeaua metroului cu un nou tronson în centrul orașului, proiectul propune realizarea unui hub de transport ce va lega noua stație de metrou din Olaf Ryes Plass cu linia de tramvai din apropiere.

Proiectul se integrează în cadrul construit existent, și asigură funcționalitatea și fluiditatea spațiilor precum și accesul către vecinătăți. Nu în ultimul rând creează un reper printr-o imagine expresivă și unificatoare, prezentă atât la nivelul străzii, cât și al stației subterane.

EAAE Prize for Innovation (Problem Solving) a fost câștigat de diploma Biological Research Platform_Bicaz Lake, autor Andreea Irimia de la Universitatea de Arhitectură și Urbanism „Ion Mincu” București, îndrumător arh. Octavian Neculai.

Proiectul propune reconfigurarea stației de cercetare de la Lacul Bicaz și transformarea sa într-un program complex, ce are ca scop atât cercetarea științifică a mediului natural, cât și dezvoltarea unor activități educaționale și de loisir destinate publicului larg, pentru conștientizarea problemelor de mediu și a posibilelor soluții.

Baza de cercetare va fi o construcție plutitoare pentru a avea un impact cât mai redus asupra sitului. Pe malul opus va fi realizată, în același sistem, structura ce va găzdui turiștii. Silueta volumelor propuse este neutră pentru a realiza o bună integrare în peisaj, dar își dovedește complexitatea prin rezolvările la nivel de detaliu.

UAUIM Prize for Artistic Quality a fost acordat proiectului Sizigia, autor Irene Campo de la Universitatea Politehnică din Madrid, Spania, îndrumător Carlos García Fernández.

Proiectul privește fascinat transformările pe care mareele le provoacă în estuarul Pontevedra. Acestea devin baza pe care se construiește o arhitectură în dialog cu apa, atmosfera și timpul. Speculând acest context, proiectul propune un spațiu public în mijlocul estuarului. Partea aflată sub nivelul maxim la flux este realizată din ziduri de beton, care formează o serie de bazine ce rețin apa. Construcțiile aflate deasupra nivelului maxim al mareei sunt realizate din lemn. Cele trei turnuri de apă propuse întregesc compoziția și se constituie ca dominante verticale și repere în peisajul marin în timp ce permit o nouă perspectivă asupra ansamblului și a peisajului prin platformele publice de belvedere. Arhitectura, o prezență inedită în acest mediu marin, devine un instrument (poetic) de observare directă a sa, de creare a unor percepții noi, neașteptate.

Echipa de organizare:

SUMARUL REVISTEI ARHITECTURA, NR.5-6/ 2019

CONCURS