RDW

Competiția Diplomelor

Competiţia Diplomelor
text: Vlad THIERY

Concursul European Architectural Medals for the Best Diploma Projects (EAM BDP) a fost organizat de Universitatea de Arhitectură şi Urbanism „Ion Mincu” (UAUIM) împreună cu Asociaţia Europeană pentru Educaţia de Arhitectură (EAAE) şi Consiliul European al Arhitecţilor (ACE) pe parcursul a trei ediţii (2015-2017). Obiectivele concursului au fost promovarea standardelor de calitate în rândul şcolilor de arhitectură europene, creşterea nivelului de conştientizare a provocărilor ce îi vizează pe viitorii arhitecţi şi nevoia de a le răspunde profesionist, dezbateri pe tema educaţiei de arhitectură. Iniţiativa concursului a aparţinut profesorului Emil Barbu Popescu, preşedintele UAUIM.

Competiţia EAM BDP a recunoscut meritele celor mai bune proiecte înscrise, prin acordarea trofeului Best Diploma Project şi a trei premii vizând problematici semnificative pentru proiectarea de arhitectură:
conştientizarea problematicii sociale şi de mediu – premiul ACE Prize for Societal Impact;
abilitatea în rezolvarea problemelor – premiul EAAE Prize for Intensity and Courage in Problem Solving;
inovare şi originalitate – premiul UAUIM Prize for the Artistic Quality.
Juriile celor trei ediţii au acordat şi o serie de menţiuni. După jurizare, toate proiectele participante au fost publicate pe site-ul competiţiei – eam.uauim.ro.

La prima ediţie a concursului, în 2015, au fost înscrise 84 de proiecte de diplomă în arhitectură din 22 de ţări – o participare consistentă pentru o competiţie debutantă.
Juriul a fost alcătuit din:

 • arh. Luciano LAZZARI, preşedinte ACE şi preşedintele juriului;
 • prof. arh. Karl Otto ELLEFSEN, preşedinte EAAE;
 • prof. dr. arh. Zeno BOGDĂNESCU, rector UAUIM;
 • arh. Wolf PRIX (Coop Himmelb(l)au);
 • arh. Leo VAN BROECK (Bogdan & Van Broeck).

Trofeul European Architectural Medal for the Best Diploma Projects a fost acordat proiectului Alp Ark, autor Laurenţiu Tiberiu Stancu de la Institutul de Arhitectură şi Urbanism, Universitatea din Liechtenstein, îndrumat de arh. dipl. Eth Conradin Clavuot şi ing. dipl. Robert Mair.
Proiectul vizează modul în care arhitectura contemporană se poate încadra în mediul natural şi construit alpin şi poate contribui la o dezvoltare durabilă a acestuia. Tema este o casă a meseriilor tradiţionale, menită să păstreze vii meșteşugurile şi modul de viaţă din regiunea bavareză a Alpilor.
Proiectul lucrează cu o serie de referinţe la modul de viaţă şi construcţiile tradiţionale din Alpi. Acestea sunt rezultatul sintezei şi abstractizării unei serii de elemente relevate de o temeinică cercetare, ce merge de la activităţile umane la construcţii.
Din această cercetare rezultă un sistem structural arhetipal, generator de spaţiu şi imagine arhitecturală. Modulul structural şi organizarea planimetrică permit realizarea în etape a construcţiilor şi obţinerea unor spaţii flexibile şi uşor de adaptat pentru diferite activităţi.
Proiectul implică folosirea spaţiului, structurii, luminii şi materialelor prin interpretarea inovativă a elementelor tradiţionale şi arhetipale. Clădirea devine astfel „o arcă ce transportă/conţine tradiţia zonei Alpilor, o metaforă a Imago Mundi şi a arcei biblice”.

ACE Prize for Societal Impact a fost acordat proiectului Lost & Found – Housing at Veterinærhøgskolen, autori Enya Aamo Aspen şi Rikke Christine Nyrud de la Şcoala de Arhitectură şi Design din Oslo, Norvegia. Diploma a fost îndrumată de Johanne Borthne, Vilhelm Christensen şi Bente Kleven.
Proiectul se constituie ca un răspuns la provocările oraşului contemporan: creştere, conservarea patrimoniului şi calitatea locuirii.

Propunerea vizează o serie de conversii şi construirea de locuinţe pe situl dezafectat al Şcolii de Medicină Veterinară din Oslo. Prin dezvoltarea unei metode de cartare extensivă şi lectură atentă a clădirilor şi a spaţiilor exterioare existente, identitatea locului este interpretată şi calităţile sale accentuate, generând astfel un nou cartier în care istoria, atmosfera, materialitatea, structura şi secvenţele spaţiale sunt valorile de bază.

Distincţia EAAE Prize for Innovation (Problem Solving) a fost acordată proiectului Entangled City: Reconciling Cultural Dissonance, autori Eoghan Horgan şi Kieran Cremin de la Centrul de Educaţie în Arhitectură din Cork, Irlanda, îndrumat de Jason O’Shaughnessy şi Eve Olney.
Observând disonanţa între trecutul oraşului Praga şi industria turistică din prezent, autorii privesc această situaţie nu ca pe o problemă, ci ca pe o oportunitate pentru o intervenţie inedită. Astfel, peisajul urban este abordat prin intermediul unui nou layer ce introduce o serie de „hibrizi” derivaţi atât din surse contemporane, cât şi din trecutul îndepărtat. Proiectul se concentrează asupra naraţiunilor contextuale a cinci situri distincte: un teatru, o biserică, un cronograf, o spiţerie şi un observator, fiecare din acestea reconciliind istoria cu o determinare adusă de turistul contemporan, în încercarea obţinerii unei simbioze între turişti şi localnici.

UAUIM Prize for Artistic Quality a fost câştigat de diploma Projects as landscape renovation and interpretation of the past, autori Giuseppe Tupputi, Pietro Capozzi, Giuseppe Galliani, Nina Ivanovic, Maysha Mussonghora şi Rosa Piepoli de la Politehnica din Bari, Italia, îndrumători prof. arh. Carlo Moccia, prof. arh. Paolo Perfido şi prof. arh. Giacomo Martines.

Autorii consideră insula San Nicola in Tremiti ca o „natură construită”, arhitectura sa contopindu-se perfect în peisaj. Intervenţiile propuse vizează două părţi ale insulei. Primul proiect se focusează asupra dezvoltării satului de pe platou şi a relaţiei dintre structura sa şi topografie, în timp ce a doua intervenţie se ocupă de complexul abaţiei, o adevărată „insulă în cadrul insulei”. Este propusă o logie care se află în relaţie cu spaţiul interior al claustrului şi cu peisajul exterior, un element valoros ce trăieşte din această dublă conexiune.

Michael Lewis

În ediţia din 2016, au fost înscrise 120 de proiecte de diplomă din 29 de ţări.
Juriul a fost alcătuit din:

 • arh. Luciano LAZZARI, preşedinte ACE şi preşedintele juriului;
 • prof. arh. Karl Otto ELLEFSEN, preşedinte EAAE;
 • prof. dr. arh. Marian MOICEANU, rector UAUIM;
 • arh. Saša RANDIĆ (Randić and Associates);
 • arh. Bryan AVERY (Avery Associates Architects).

Trofeul European Architectural Medal for the Best Diploma Projects a fost acordat proiectului [Re]-Constructing Porto: The Massarellos School of Construction, autor Michael Lewis de la Universitatea din Bath, UK, îndrumat de Alex Wright şi Anne Claxton.
Pornind de la constatarea că fondul construit al oraşului Porto se află într-o stare avansată de degradare, proiectul propune constituirea unui mediu de studiu complex în domeniul reabilitării clădirilor. Astfel, Şcoala de construcţii Massarellos va aduce laolaltă învăţământul, cercetarea academică precum şi iniţiativele start-up, într-o întreprindere ce depăşeşte graniţa dintre pregătirea academică şi realitatea antreprenorială, un „hub holistic al cunoştinţelor în domeniul construcţiilor”, cum îl numesc autorii.

Clădirea propusă preia tipologia volumetrică a depozitelor din zona în care este amplasată şi îmbină tehnici constructive tradiţionale şi moderne. Parterul, ce se deschide printr-un portic care reactivează frontul la apă şi facilitează interacţiunea publicului cu activităţile din şcoală, conţine spaţiile semipublice (cafenea, sală de conferinţe) precum şi atelierele şi laboratoarele. Etajul, din lemn şi metal, găzduieşte spaţiile de lucru pentru iniţiativele start-up. Proiectul realizează legătura între diferitele niveluri ale oraşului printr-o pasarelă şi un turn cu ascensor – reper pentru ansamblu.

ACE Prize for Societal Impact a fost câştigat de diploma BERLIN PALIMPSEST – Repurposing Urban Fragments for Community Agency, autor Rachel Tan de la Mackintosh School of Architecture, Glasgow School of Art, UK, îndrumat de Robert Mantho.
Berlinul este privit ca un palimpsest, prin moştenirea trecutului său ce este prezentă în textura urbană şi socială a oraşului. Cercetarea, ce se înscrie în ţinta municipalităţii, de a reduce nivelul emisiilor de dioxid de carbon până în 2050, vizează o strategie urbană dezvoltată prin cercetarea biotopurilor urbane, în acest caz a reţelei de fabrici de gheaţă dezafectate din oraş.
Arhitectura devine un catalizator la nivelul comunităţii, un instrument de transformare a mediului fizic şi al interacţiunii sociale prin reactivarea frontului către râul Spree şi punerea în valoare a patrimoniului construit existent, folosit ca instrument al transformării, o „moştenire vie” în folosul locuitorilor oraşului.

EAAE Prize for Innovation (Problem Solving) a fost acordat proiectului A Symbiotic Relation of Cooperative Social Housing and Dispersed Tourism in Havana Vieja. Development model and architectural prototypes, autor Iwo Borkowicz de la Facultatea de Architectură – KU Leuven, Belgia, îndrumător Kris Scheerlink.

Proiectul oferă o soluţie la lipsa de locuinţe cu care se confruntă Havana şi la dezvoltarea viitoare a turismului, prin asigurarea unui model sustenabil pentru oraş şi pentru locuitori.

Propunerea dezvoltă o tipologie de locuire socială şi de cazare pentru turişti ce va genera un algoritm sustenabil financiar şi spaţial în cadrul urban existent. Astfel, se dezvoltă un instrument viabil ce poate administra impactul social şi urban al turismului de masă.

UAUIM Prize for Artistic Quality a fost acordat proiectului Chandigarh: Stone, Steel, Timber. Kindergarden in a Natural Environment, autor Alejandro Martínez del Río de la Şcoala Tehnică Superioară de Arhitectură, Universitatea Politehnică din València, Spania, îndrumători Jorge Torres Cueco, Clara Mejia Vallejo şi Salvador Sanchis Gisbert.
Proiectul este un demers ce rezolvă, cu atenţie, atât pentru detaliile constructive, cât şi pentru aspectele ergonomice, programul de arhitectură (o grădiniţă), încadrarea în peisaj şi adaptarea clădirii la condiţiile de climă din zona musonilor. Rezolvarea programului de arhitectură într-un sistem de pavilioane legate de o punte ce constituie axul principal al compoziţiei dă naştere unor spaţii exterioare care comunică cu parcul şi permit o simbioză între mediul construit şi cel natural, ilustrată cu multă sensibilitate în desen.
Proiectul este rezolvat în detaliu, piesele de explicitare a sistemului constructiv, a ventilării spaţiilor şi a colectării apelor pluviale sau a elementelor de confort şi siguranţă pentru utilizatori au o pondere importantă şi sunt un exemplu de design inovativ.

În ediţia din 2017, au fost înscrise 156 de proiecte de diplomă în arhitectură din 29 de ţări.
Juriul a fost alcătuit din:

 • arh. Luciano LAZZARI, preşedinte ACE şi preşedintele juriului;
 • prof. arh. Karl Otto ELLEFSEN, preşedinte EAAE;
 • prof. dr. arh. Marian MOICEANU, rector UAUIM;
 • arh. Boris Koružnjak;
 • arh. Rudolf Wienands (Wienands-Plan GmbH).
Andreas Prokopiou

Trofeul European Architectural Medal for the Best Diploma Projects a fost acordat proiectului Negotiating the edge, autor Andreas Prokopiou de la Universitatea din Nicosia, Departmentul de Arhitectură, Cipru, îndrumători Maria Hadjisoteriou, Angela Petrou, Yiorgos Hadjichristou şi Markella Menikou.
Proiectul îşi propune să gestioneze zona de securitate ce împarte oraşul Nicosia în urma conflictului interetnic din anul 1974. Pornind de la cercetarea relaţiei dintre marginile zonei şi mediul urban, proiectul îşi propune generarea unui sistem menit să răspundă nevoilor oraşului în oricare din viitoarele scenarii posibile. Astfel, sistemul poate funcţiona ca o graniţă strictă sau ca o limită permeabilă, în funcţie de nevoile viitoare. Acest concept se transpune în proiectul de arhitectură printr-o serie de structuri ce pot expanda sau pot restrânge limitele zonei de securitate, într-o negociere continuă între locuitorii oraşului şi autoritatea Naţiunilor Unite.
ACE Prize for Societal Impact a fost acordat proiectului Node, autor Jonas Albæk Christensen de la Facultatea de Arhitectură şi Design, NTNU – Universitatea Norvegiană de Ştiinte şi Tehnologie, Norvegia, îndrumători Siri Bakken şi Gro Rødne.

 

Ţinând cont de cererea crescută pentru transport public în Oslo şi de intenţia municipalităţii de a extinde reţeaua metroului cu un nou tronson în centrul oraşului, proiectul propune realizarea unui hub de transport ce va lega noua staţie de metrou din Olaf Ryes Plass cu linia de tramvai din apropiere.
Proiectul se integrează în cadrul construit existent, şi asigură funcţionalitatea şi fluiditatea spaţiilor precum şi accesul către vecinătăţi. Nu în ultimul rând creează un reper printr-o imagine expresivă şi unificatoare, prezentă atât la nivelul străzii, cât şi al staţiei subterane.

EAAE Prize for Innovation (Problem Solving) a fost câştigat de diploma Biological Research Platform_Bicaz Lake, autor Andreea Irimia de la Universitatea de Arhitectură şi Urbanism „Ion Mincu” Bucureşti, îndrumător arh. Octavian Neculai.

Proiectul propune reconfigurarea staţiei de cercetare de la Lacul Bicaz şi transformarea sa într-un program complex, ce are ca scop atât cercetarea ştiinţifică a mediului natural, cât şi dezvoltarea unor activităţi educaţionale şi de loisir destinate publicului larg, pentru conştientizarea problemelor de mediu şi a posibilelor soluţii.
Baza de cercetare va fi o construcţie plutitoare pentru a avea un impact cât mai redus asupra sitului. Pe malul opus va fi realizată, în acelaşi sistem, structura ce va găzdui turiştii. Silueta volumelor propuse este neutră pentru a realiza o bună integrare în peisaj, dar îşi dovedeşte complexitatea prin rezolvările la nivel de detaliu.

UAUIM Prize for Artistic Quality a fost acordat proiectului Sizigia, autor Irene Campo de la Universitatea Politehnică din Madrid, Spania, îndrumător Carlos García Fernández.
Proiectul priveşte fascinat transformările pe care mareele le provoacă în estuarul Pontevedra. Acestea devin baza pe care se construieşte o arhitectură în dialog cu apa, atmosfera şi timpul. Speculând acest context, proiectul propune un spaţiu public în mijlocul estuarului. Partea aflată sub nivelul maxim la flux este realizată din ziduri de beton, care formează o serie de bazine ce reţin apa. Construcţiile aflate deasupra nivelului maxim al mareei sunt realizate din lemn. Cele trei turnuri de apă propuse întregesc compoziţia şi se constituie ca dominante verticale şi repere în peisajul marin în timp ce permit o nouă perspectivă asupra ansamblului şi a peisajului prin platformele publice de belvedere. Arhitectura, o prezenţă inedită în acest mediu marin, devine un instrument (poetic) de observare directă a sa, de creare a unor percepţii noi, neaşteptate.

Echipa de organizare:

 • prof. dr. arh. Emil Barbu POPESCU – fondator şi manager al competiţiei
 • conf. dr. arh. Françoise PAMFIL – curator
 • conf. dr. arh. Andra PANAIT – coordonare web site
 • arh. Valentin UNGUREANU – web site şi platformă de înregistrare on-line
 • asistent universitar dr. arh. Delia PRISECARU – secretar al competiţiei
 • lector dr. arh. Vlad THIERY – coordonator expoziţie, design grafic
 • asistent universitar dr. arh. Silviu PREDA – asistent expoziţie

Comments are closed.

Powered by Jasper Roberts - Blog