Arhiva foto UAR

Concursul pentru sistematizarea Pieței Casei Centrale a Armatei din București

text: Irina Oana CĂLINESCU

Într-un articol scris de conf. arh. G. Petrașcu în revista Arhitectura nr. 4 din anul 1955, „NOTE ÎN LEGĂTURĂ CU CONCURSUL PENTRU SISTEMATIZAREA PIEȚEI CASEI CENTRALE A ARMATEI DIN BUCUREȘTI”, aflăm că a fost organizat de Uniunea Arhitecților din RPR și de Sfatul Popular al Capitalei, în toamna anului 1954 și a avut 20 de proiecte jurizate.

Tema concursului a fost amenajarea arhitecturală a spațiului situat la intersecția Calea Victoriei cu Bdul 6 Martie (actual Regina Elisabeta). Spațiul de studiat se extindea spre străzile Academiei, Doamnei, Matei Millo, prioritatea majoră fiind scoaterea în evidență a Casei Centrale a Armatei și a teraselor acesteia.

Nu este scopul nostru de a aprecia dacă a fost un concurs de succes, din articolul sus-citat bănuim însă că el a fost unul care a suscitat controverse, soluțiile propuse fiind tributare condițiilor existente, dar și temei proiectului în sine. Opinia autorului despre proiectele prezentate a fost susținută de o glumă: „Am spune că de astă dată parcă urbaniștii nu sunt destul de arhitecți și arhitecții destul de urbaniști”. Nu facem aprecieri legate de soluțiile prezentate în sine, dar nu putem să nu remarcăm, cu oarecare admirație, modul de redactare al acestora și aspectul grafic foarte elaborat al fiecărei piese desenate.

Planșele sunt redactate în tuș sau creion, rodul unui volum imens de muncă realizat cu pasiune, răbdare și migală. Chiar dacă arhitecții nu au avut la îndemână computer și softuri specializate, ilustrarea ideilor fiecărui concurent se remarcă drept un frumos exemplu de prezentare.

Pentru cei interesați, în Arhiva Uniunii Arhitecților - colecția de negative pe plăci de sticlă - se găsesc câteva imagini, înregistrate de fotograful Uniunii, domnul Corvin Stasek, în anul 1961; ele aparțin unei serii mai mari de reproduceri după planșele de la concursul de arhitectură pentru sistematizarea Pieței Casei Centrale a Armatei, serie din care, în anul inventarierii, se mai găseau în arhive doar 10 plăci.

Dintre toate desenele/planșele reproduse în articolul din revista Arhitectura, în arhivă s-au mai păstrat doar câteva, sunt înregistrate 10 repere (nr. de inventar 1242-1251), ele au dimensiuni de 9 x 12 cm, emulsie și suport AGFA, cromatică alb-negru.

Ele sunt inventariate abia în anul 1961, când presupunem că s-a început o reorganizare a arhivei foto-documentare a Uniunii Arhitecților.

SUMARUL REVISTEI ARHITECTURA, NR.5-6/ 2019

CONCURS