RDW

Experiențele mele. Concurs de soluții

Experiențele mele
CONCURS DE SOLUŢII
Amenajarea spaţiului suprateran – Parcaj Universitate, Bucureşti

text: Adrian SPIRESCU

Echipa: arhitectură – Adrian Spirescu, Mihaela Pelteacu, Cosmin Popa, Ruxandra Iordan, Raluca Cojocaru;
Peisagistică: Nicolas Triboi

Proiectul propune păstrarea esenţei spaţiului urban existent şi afirmarea sa după cele două direcţii în cruce – N-S şi E-V – care definesc geometria fostei biserici a Mănăstirii Sf. Sava, considerată element generator. Soluţia de amenajare urmăreşte transformarea celor două axe de compoziţie în direcţii de mişcare în spațiu. Acest lucru se realizează prin multiplicarea şi oscilaţia limitelor acestui ansamblu definit de straturi istorice succesive. Propunerea noastră abordează cele două direcții majore ale pieței și urmărește să accentueze traversabilitatea spațiului public prin filtrarea imaginilor, crearea de noi spații și articularea lor, sublinierea unor axe importante de vizibilitate. Se propune ca ambele axe să fie susținute cu arbori plantați la nivelul pavimentului, ce integrează configurația spațială a statuilor și fronturilor existente. Soluția propune paviment unitar, extins peste zona carosabilă a Bulevardului Regina Elisabeta şi „vibrat” în zona amprentelor arheologice prin inserţia unor suprafeţe de material diferit.

1a. Echipamentele şi elementele tehnice ale parcajului subteran au fost asumate şi asimilate în ideea generală de amenajare.
1b. Descrierea soluţiei

Statuile: Rămân în poziţiile aşezate pe pavimentul general al pieţei.

Pavimentul: Suprafaţa pieţei este finisată cu dale andezit, inclusiv zona carosabilului, în trei culori: gri-deschis, gri-mediu şi gri-închis. Racordarea pieţei la carosabilul adiacent se va face prin rampe de obstacolare (din Str. Academiei şi din giratoriul din Piaţa Universităţii) care vor condiţiona reducerea deplasării maşinilor, cu efect favorabil conceptului nostru, de a recrea un spaţiu urban cultural.

Vegetaţia: Vegetaţia este compusă din arbori de talie înaltă şi medie, plantaţi în pavajul pieţei (direct – într-un strat vegetal în spaţiul dintre frontul de clădiri existent şi parcajul subteran, în sistem jardinieră – cu înălţimea de pământ vegetal de cca 1,00 m. Pe o suprafaţă de 60 cm x 60 cm decupată în paviment, protecţia arborilor se face cu pietriş stabilizat cu răşină poliuretanică permeabilă la apă, de dimensiuni 3-6 cm, culoare gri deschis. Pe zona pietonală din faţa clădirii Universităţii, pe aliniamentele curbe şi pe fronturile străzii Toma Caragiu, plantaţia se păstrează şi se completează cu esenţe „istorice” de talie înaltă, cca 10-15 m – stejar, arţar, tei. Pe axul compoziţional E-V, se vor dispune arbori de talie medie (magnolii, pomi fructiferi fără fruct – pruni, meri etc.). În str. Toma Caragiu, arborii de aliniament sunt dublaţi de şiruri de pomi de talie şi esenţe identice celor amplasaţi pe axul E-V şi în afara limitei parcajului subteran.

Iluminat: Soluţiile de iluminat vizează: 1) transformarea fronturilor pieţei în mari corpuri de iluminat urban, prin amplasarea unor corpuri de iluminat pe faţade şi la baza clădirilor; 2) iluminatul uniform al statuilor; 3) stâlpi de iluminat stradal, două rânduri dispuse paralele cu axul E-V în lungul Bulevardului Regina Elisabeta; 4) iluminat de balizaj la limita suprafeţei carosabile; 5) iluminat în pardoseală de-a lungul axului N-S; 6) iluminat prevăzut în elementele de mobilier; 7) transformarea în element de iluminat a volumului ascensorului.

Mobilierul urban este conceput în forme simple, din materiale naturale: a) Bănci în zona de articulare a exedrelor cu str. Toma Caragiu, din structură metalică şi dale din piatră; b) Informaţii cultural-istorice inscripţionate pe suprafeţe metalice; c) Parapet mobil la rampa de acces ocazional, din grilaj metal brunat; d) Finisaj piatră naturală, similar suprafeţei orizontale a pieţei, la parapetul rampelor de acces auto principal, parapetul scării, volumele prismatice ale camerelor de aer ale ventilaţiilor, volumele jardinieră; g) 4 spaţii acoperite pentru pasagerii transportului în comun sunt realizate din structură de metal brunat şi panouri din sticlă securizată clară, cu bănci din piatră naturală cu dublă orientare;

Marcarea la sol a vestigiilor Academiei Domneşti se realizează prin inserţia în paviment a unor suprafeţe de nisip stabilizat, finisate cu piatră naturală similară suprafeţei orizontale.

Comments are closed.

Powered by Jasper Roberts - Blog