RDW

Rezultatele Concursului „Amenajarea spatiului suprateran Parcaj Universitate: proiect tehnic”

Locul I (proiectul care va fi implementat) a fost câștigat de o echipa din Italia, condusă de arhitecta Ambra Fabi. Costul realizării proiectului a fost estimat de proiectanți la 500.000 de euro.

Concursul internațional de soluţii pentru „amenajarea spaţiului suprateran Parcaj Universitate” şi-a desemnat câştigătorii. Aceștia au fost aleși din 52 de proiecte înscrise în competiție. Doar 35 au fost admise de juriu. 13 proiecte au fost respinse, iar 4 descalificate. Jurizarea a avut loc în perioada 31 octombrie-3 noiembrie a.c.

Concursul a fost organizat de Primăria Municipiului Bucureşti împreună cu Ordinul Arhitecţilor din România, după începerea (în 2010) lucrărilor de construire a parcajului subteran de la Piața Universității, la solicitarea Filialei București a Ordinului Arhitecților. Motivul: proiectul aces­tui parcaj subteran a fost întocmit cu derogări de la prevederile Planului de Urbanism Zonal aprobat de Consiliul General al Municipiului Bucureşti

Competiția a venit sub formă de pocedură de achiziţie publică, urmată de negociere (fără publicarea unui anunţ de participare) cu câştigătorul desemnat de juriu, care conduce la atribuirea contractului de servicii de proiectare.

Primăria Municipiului Bucureşti a pus la dispoziţie fondul total de premii de 200.000 lei şi finanţarea serviciilor de proiectare de maximum 500.000 lei (inclusiv TVA). Coorganizatorul, Ordinul Arhitecţilor din România (OAR) şi Filiala Bucureşti a OAR, asigură organizarea concursului cu fonduri acordate de Uniunea Arhitecţilor din România şi de sponsorul unic al concursului.

Juriul a fost alcătuit din 7 titulari: Arh. Luigi Snozzi (Elveţia), dr. arh. Luis F. P. Conceição (Portugalia), arh.

Angelo Rovenţa (Austria), dr. arh. Zeno Bogdănescu (România), dr. arh. Nicolae Lascu (România), arh. Eugen Pănescu (România) şi arh. Gheorghe Pătraşcu, Primăria Municipiului Bucureşti. De asemenea, au existat si doi supleanţi: arh. Nemeş Karoly și arh. Diana Olteanu.

Proiectul câștigător (60.000 RON) este realizat de arhițectii Simona Dirvariu, Ambra Fabi, Carole Lenoble.

Din aprecierile juriului:

„Respectând cu rigurozitate tema concursului, soluţia propune o piaţă unitară în centrul căreia e proiectată o insulă exclusiv pietonală, înconjurată de spaţii care oferă posibilitatea circulaţiei carosabile. Această insulă este delimitată de o serie de corpuri de iluminat, iar în interiorul acesteia sunt amplasate cele patru statui. Astfel, se dă o importanţă maximă statuilor, subliniind memoria locului. Juriul a remarcat faptul că a fost singurul proiect prezent în concurs care, cu amenajări elegante, fără emfază, oferă o amprentă clară a contemporaneităţii, nesubordonată volumetriei de ansamblu a sfârşitului de secol XIX. Juriul a remarcat forţa ideii, simplitatea şi economicitatea realizării, care permit realizarea imediată, dar şi posibilitatea unor adaptări ulterioare la necesităţi care pot apărea în viitor. Iluminarea propusă este corespunzătoare, mobilierul urban este neostentativ, nu este opresiv prin număr şi concepţie.”

Recomandări:

„Pentru definirea mai clară a spaţiului pieţei, se recomandă suplimentarea elementelor vegetale, în spiritul proiectului, în special prin vegetaţie de talie înaltă, cu precădere în vecinătatea Palatului Şuţu, în concordanţă cu plantaţia din curtea palatului. Se recomandă studierea materialului de pavare a insulei cu statui, care să asigure preţiozitatea spaţiului.”

 

Pe locul II s-a clasat proiectul realizat de o echipa din România – arh. Radu Drăgan (Drăgan Architecture), arh. Sandu Hangan, peisagist Denis Targowla, ing. iluminat Nathalie Cede, Martina Bordini (Light Cibles). Premiul a fost în valoare de 45.000 RON.

 

Din aprecierile juriului:

„Este singurul proiect care propune o etapă ulterioară – o piaţă unitară, integral pietonală. Juriul a considerat judicioasă succesiunea celor două faze propuse în proiect, considerând că şi prima fază corespunde imperativelor temei concursului. Proiectul prevede pentru viitor, în directă corelare cu proiectarea şi realizarea staţiei de metrou Universitatea, subtraversarea circulaţiei auto de pe Bulevardul Elisabeta pe întreaga lungime a pieţei. Este propusă cu această ocazie modificarea accesului în parcajul subteran. Spaţiul pieţei este bine delimitat de plantaţie în părţile sale de Est şi de Vest. Juriul a constatat că statuia lui Mihai Viteazul a fost deplasată faţă de amplasamentul său iniţial, fapt care a fost amendat prin punctajul acordat proiectului.”

 

Pe locul III (35.000 RON) s-a clasat firma 4B Consultanță Arhitectura. Coautori: ing. Eugen Ionescu, ing. Viorel Bulzan, ing. Doina Boariu, ing. Dragoş Marcu.

Din aprecierile juriului:

„Proiectul face parte din categoria majoritară a proiectelor care propun păstrarea situaţiei existente a arterei care traversează piaţa, ce separă zona pietonală de cea de trafic. S-au apreciat soluţiile diferite pentru amenajarea pieţei, prin care se raportează într-o manieră precisă diferitelor situaţii.”

 

 

Comments are closed.

Powered by Jasper Roberts - Blog