Concursuri

Rezultatele Concursului „Amenajarea spatiului suprateran Parcaj Universitate: proiect tehnic”

Locul I (proiectul care va fi implementat) a fost câștigat de o echipa din Italia, condusă de arhitecta Ambra Fabi. Costul realizării proiectului a fost estimat de proiectanți la 500.000 de euro. Concursul internațional de soluții pentru „amenajarea spațiului suprateran Parcaj Universitate” și-a desemnat câștigătorii. Aceștia au fost aleși din 52 de proiecte înscrise în competiție. Doar 35 au fost admise de juriu. 13 proiecte au fost respinse, iar 4 descalificate. Jurizarea a avut loc în perioada 31 octombrie-3 noiembrie a.c. Concursul a fost organizat de Primăria Municipiului București împreună cu Ordinul Arhitecților din România, după începerea (în 2010) lucrărilor de construire a parcajului subteran de la Piața Universității, la solicitarea Filialei București a Ordinului Arhitecților. Motivul: proiectul aces­tui parcaj subteran a fost întocmit cu derogări de la prevederile Planului de Urbanism Zonal aprobat de Consiliul General al Municipiului București Competiția a venit sub formă de pocedură de achiziție publică, urmată de negociere (fără publicarea unui anunț de participare) cu câștigătorul desemnat de juriu, care conduce la atribuirea contractului de servicii de proiectare. Primăria Municipiului București a pus la dispoziție fondul total de premii de 200.000 lei și finanțarea serviciilor de proiectare de maximum 500.000 lei (inclusiv TVA). Coorganizatorul, Ordinul Arhitecților din România (OAR) și Filiala București a OAR, asigură organizarea concursului cu fonduri acordate de Uniunea Arhitecților din România și de sponsorul unic al concursului. Juriul a fost alcătuit din 7 titulari: Arh. Luigi Snozzi (Elveția), dr. arh. Luis F. P. Conceição (Portugalia), arh. Angelo Rovența (Austria), dr. arh. Zeno Bogdănescu (România), dr. arh. Nicolae Lascu (România), arh. Eugen Pănescu (România) și arh. Gheorghe Pătrașcu, Primăria Municipiului București. De asemenea, au existat si doi supleanți: arh. Nemeș Karoly și arh. Diana Olteanu. Proiectul câștigător (60.000 RON) este realizat de arhițectii Simona Dirvariu, Ambra Fabi, Carole Lenoble. [gallery link="file" columns="4" include="3026, 3025, 3024, 3023"] Din aprecierile juriului: „Respectând cu rigurozitate tema concursului, soluția propune o piață unitară în centrul căreia e proiectată o insulă exclusiv pietonală, înconjurată de spații care oferă posibilitatea circulației carosabile. Această insulă este delimitată de o serie de corpuri de iluminat, iar în interiorul acesteia sunt amplasate cele patru statui. Astfel, se dă o importanță maximă statuilor, subliniind memoria locului. Juriul a remarcat faptul că a fost singurul proiect prezent în concurs care, cu amenajări elegante, fără emfază, oferă o amprentă clară a contemporaneității, nesubordonată volumetriei de ansamblu a sfârșitului de secol XIX. Juriul a remarcat forța ideii, simplitatea și economicitatea realizării, care permit realizarea imediată, dar și posibilitatea unor adaptări ulterioare la necesități care pot apărea în viitor. Iluminarea propusă este corespunzătoare, mobilierul urban este neostentativ, nu este opresiv prin număr și concepție.” Recomandări: „Pentru definirea mai clară a spațiului pieței, se recomandă suplimentarea elementelor vegetale, în spiritul proiectului, în special prin vegetație de talie înaltă, cu precădere în vecinătatea Palatului Șuțu, în concordanță cu plantația din curtea palatului. Se recomandă studierea materialului de pavare a insulei cu statui, care să asigure prețiozitatea spațiului.” Pe locul II s-a clasat proiectul realizat de o echipa din România - arh. Radu Drăgan (Drăgan Architecture), arh. Sandu Hangan, peisagist Denis Targowla, ing. iluminat Nathalie Cede, Martina Bordini (Light Cibles). Premiul a fost în valoare de 45.000 RON. [gallery link="file" columns="4" include="3029, 3028, 3027"] Din aprecierile juriului: „Este singurul proiect care propune o etapă ulterioară – o piață unitară, integral pietonală. Juriul a considerat judicioasă succesiunea celor două faze propuse în proiect, considerând că și prima fază corespunde imperativelor temei concursului. Proiectul prevede pentru viitor, în directă corelare cu proiectarea și realizarea stației de metrou Universitatea, subtraversarea circulației auto de pe Bulevardul Elisabeta pe întreaga lungime a pieței. Este propusă cu această ocazie modificarea accesului în parcajul subteran. Spațiul pieței este bine delimitat de plantație în părțile sale de Est și de Vest. Juriul a constatat că statuia lui Mihai Viteazul a fost deplasată față de amplasamentul său inițial, fapt care a fost amendat prin punctajul acordat proiectului.” Pe locul III (35.000 RON) s-a clasat firma 4B Consultanță Arhitectura. Coautori: ing. Eugen Ionescu, ing. Viorel Bulzan, ing. Doina Boariu, ing. Dragoș Marcu. [gallery link="file" columns="4" include="3033, 3032, 3031, 3030"] Din aprecierile juriului: „Proiectul face parte din categoria majoritară a proiectelor care propun păstrarea situației existente a arterei care traversează piața, ce separă zona pietonală de cea de trafic. S-au apreciat soluțiile diferite pentru amenajarea pieței, prin care se raportează într-o manieră precisă diferitelor situații.”