RDW

Auditorium Pallady

FIŞA DE PROIECT

Autor proiect: arh. Floriana MIHĂESCU şi echipa F.M. Design cu arh. Cristina MIHUŢ, arh. Constantin MIHĂESCU,

arh. Cristian MIHĂESCU, arh. Dana BOŞTINĂ, arh. Arthur TINTU

Structură: ing. Paul Ioan (Profesional Construct Proiectare srl)

Investitor (Client): Camera Notarilor Publici Bucureşti şi Uniunea Naţională a Notarilor Publici din România

Adresa: Bdul Theodor Pallady 40G, sector 3, Bucureşti

Antreprenor general: S.C. Consstar srl

Data de începere a execuţiei: 2008

Data de terminare a execuţiei: 2011

Suprafață construită la sol: 1.425 m2

Suprafață desfăşurată: 12.000 m2

Suprafaţă utilă: 10.485 m2

POT =40%

CUT 3,0

Regim de înălţime: S+Demisol+P+5 Etaje

Sistem constructiv: Structură din beton armat (stâlpi, grinzi, planşee, diafragme perimetrale) la subsol, demisol, parter, etaj 1 şi etaj 2. La etajele 3, 4 şi 5 structura este din beton armat (diafragme perimetrale şi planşee) şi structură metalică (stâlpi interiori şi grinzi) pentru a permite o deschidere de 22,80 m a sălii de conferinţe. Faţade ventilate, placate cu bond şi faţadă cortină. Compartimentări interioare rigips, plafoane rigips rezistente la foc, fonoizolatoare sau absorbante fonic.

Tratamente acustice aplicate la sala de conferinţe Buenos Aires de 750 de locuri şi la sala multifuncţională Roma de 180 de locuri, conform studiului acustic şi cel de izolaţii fonice („Enter Studio”, arh. Radu Pană, şi „Sonobel”, ing. Mariana Stan, și Soluţii arhitecturale şi detalii „F.M. Design”, arh. Floriana MIHĂESCU). Materiale placaj acustic: Gustafs Suedia.

Materiale pentru finisaj: marmură, granit, placaj lemn, vopsitorii decorative, tapet.

Funcțiuni pe etaje: Subsol – Arhivă; Demisol – Centru de date; Parter – Foaiere; Etaj 1 – Sala Buenos Aires;

Etaj 2 – Sala Buenos Aires, Cafeterie, Ceainărie și Foaiere; Etaj 3 – Etaj tehnic și camere cazare;

Etaj 4 – Sala Roma şi trei săli de conferinţă; Etaj 5 – Foaier şi camere cazare.

 

Project Sheet

Project author: arch. Floriana MIHĂESCU and F.M. Design team together with arch. Cristina MIHUŢ, arch. Constantin MIHĂESCU, arch. Cristian MIHĂESCU, arch. Dana BOŞTINĂ, arch. Arthur TINTU

Structure: ing. Paul Ioan (Profesional Construct Proiectare company)

Investor (Client): Bucharest Chamber of Public Notaries and The National Union of Romanian Public Notaries

Address: 40G, Theodor Pallady Blv., 3rd sector, Bucharest

General Antrepreneur: Consstar Company

Start date of execution: 2008

Termination date: 2011

Built surface from the ground: 1.425 m2

Developed surface: 12.000 m2

Useful area: 10.485 m2

POT =40%

CUT 3,0

Scheme height: Basement + Semi-basement + Grundfloor + 5 Floors

System Design:

– reinforced concrete structure (columns, beams, floors, perimeter diaphragms) in the basement, semi-basement, ground floor, 1st floor and 2nd floor;

– the structure is made of reinforced concrete on the 3rd, 4th and 5th floor (perimeter and floor diaphragms) and metal structure (interior columns and beams) due to the 22.80 m opening above the conference room.

Ventilated facades with bond and front curtain. Interior wallboard partitions, fireproof wallboard ceilings, noise insulating or sound absorbing.

Acoustic treatments applied to “Buenos Aires” conference room of 750 seats and “Rome” multipurpose hall of 180 seats according to both the study of sound and noise insulation („Enter Studio”, arch. Radu Pană, „Sonobel”, engineer Mariana Stan, and Architectural solutions and details from „FM Design”, arch. Mihăescu Floriana). Plywood acoustic materials: Gustafs Sweden.

Finishing materials: marble, granite, plywood, decorative painting, wallpaper.

Floor functions:

Basement – Archive

Semi-basement – Data center

Ground floor – Lobbies

1st floor – Buenos Aires Hall

2nd floor – Buenos Aires Hall, Cafeteria, Tea room and Lobbies

3rd floor – Technical floor and accommodation rooms

4th floor – Rome Hall and three conference rooms

5th floor – Lobby and accommodation rooms

Parter – Foaier

Etaj 1 – Sala Buenos Aires

Etaj 2 – Sala Buenos Aires

Etajul 4 – Sala Roma

Etajul 5 – Foaier şi camere

Comments
4 Responses to “Auditorium Pallady”
 1. Dan Agent spune:

  excelenta lucrare. felicitari autorilor. ma bucur ca incept sa fie realizate proiecte de o asemenea calitate.

 2. horia spune:

  imi place foarte mult,felicitari si la mai mare

 3. familia Mainea spune:

  Felicitari echipei FM Design si mai ales doamnei arh. Floriana Mihaescu care a dat viata acestui proiect de calitate superioare.
  De aici din Canada sintem mandrii sa vedem ca se pot face lucrari la standarde internationale si in Romania.
  Bravo si la cit mai multe proiecte!

 4. Manuela Segal spune:

  A fost o onoare sa colaborez, la acest proiect, cu echipa FM Design … dna.arhitect Floriana Mihaescu secondata de proaspata mamica – dna. arhitect Cristina Mihut, au dat viata unui proiect exceptional, de o complexitate sporita …felicitari inca odata atat firmei de arhitectura cat si antreprenorului general, Consstar Company .

Powered by Jasper Roberts - Blog