Detalii de proiect

Auditorium Pallady

FIȘA DE PROIECT Autor proiect: arh. Floriana MIHĂESCU și echipa F.M. Design cu arh. Cristina MIHUȚ, arh. Constantin MIHĂESCU, arh. Cristian MIHĂESCU, arh. Dana BOȘTINĂ, arh. Arthur TINTU Structură: ing. Paul Ioan (Profesional Construct Proiectare srl) Investitor (Client): Camera Notarilor Publici București și Uniunea Națională a Notarilor Publici din România Adresa: Bdul Theodor Pallady 40G, sector 3, București Antreprenor general: S.C. Consstar srl Data de începere a execuției: 2008 Data de terminare a execuției: 2011 Suprafață construită la sol: 1.425 m2 Suprafață desfășurată: 12.000 m2 Suprafață utilă: 10.485 m2 POT =40% CUT 3,0 Regim de înălțime: S+Demisol+P+5 Etaje Sistem constructiv: Structură din beton armat (stâlpi, grinzi, planșee, diafragme perimetrale) la subsol, demisol, parter, etaj 1 și etaj 2. La etajele 3, 4 și 5 structura este din beton armat (diafragme perimetrale și planșee) și structură metalică (stâlpi interiori și grinzi) pentru a permite o deschidere de 22,80 m a sălii de conferințe. Fațade ventilate, placate cu bond și fațadă cortină. Compartimentări interioare rigips, plafoane rigips rezistente la foc, fonoizolatoare sau absorbante fonic. Tratamente acustice aplicate la sala de conferințe Buenos Aires de 750 de locuri și la sala multifuncțională Roma de 180 de locuri, conform studiului acustic și cel de izolații fonice („Enter Studio”, arh. Radu Pană, și „Sonobel”, ing. Mariana Stan, și Soluții arhitecturale și detalii „F.M. Design”, arh. Floriana MIHĂESCU). Materiale placaj acustic: Gustafs Suedia. Materiale pentru finisaj: marmură, granit, placaj lemn, vopsitorii decorative, tapet. Funcțiuni pe etaje: Subsol – Arhivă; Demisol – Centru de date; Parter - Foaiere; Etaj 1 – Sala Buenos Aires; Etaj 2 - Sala Buenos Aires, Cafeterie, Ceainărie și Foaiere; Etaj 3 – Etaj tehnic și camere cazare; Etaj 4 – Sala Roma și trei săli de conferință; Etaj 5 – Foaier și camere cazare. Project Sheet Project author: arch. Floriana MIHĂESCU and F.M. Design team together with arch. Cristina MIHUȚ, arch. Constantin MIHĂESCU, arch. Cristian MIHĂESCU, arch. Dana BOȘTINĂ, arch. Arthur TINTU Structure: ing. Paul Ioan (Profesional Construct Proiectare company) Investor (Client): Bucharest Chamber of Public Notaries and The National Union of Romanian Public Notaries Address: 40G, Theodor Pallady Blv., 3rd sector, Bucharest General Antrepreneur: Consstar Company Start date of execution: 2008 Termination date: 2011 Built surface from the ground: 1.425 m2 Developed surface: 12.000 m2 Useful area: 10.485 m2 POT =40% CUT 3,0 Scheme height: Basement + Semi-basement + Grundfloor + 5 Floors System Design: - reinforced concrete structure (columns, beams, floors, perimeter diaphragms) in the basement, semi-basement, ground floor, 1st floor and 2nd floor; - the structure is made of reinforced concrete on the 3rd, 4th and 5th floor (perimeter and floor diaphragms) and metal structure (interior columns and beams) due to the 22.80 m opening above the conference room. Ventilated facades with bond and front curtain. Interior wallboard partitions, fireproof wallboard ceilings, noise insulating or sound absorbing. Acoustic treatments applied to “Buenos Aires” conference room of 750 seats and “Rome” multipurpose hall of 180 seats according to both the study of sound and noise insulation („Enter Studio”, arch. Radu Pană, „Sonobel”, engineer Mariana Stan, and Architectural solutions and details from „FM Design”, arch. Mihăescu Floriana). Plywood acoustic materials: Gustafs Sweden. Finishing materials: marble, granite, plywood, decorative painting, wallpaper. Floor functions: Basement – Archive Semi-basement – Data center Ground floor – Lobbies 1st floor – Buenos Aires Hall 2nd floor – Buenos Aires Hall, Cafeteria, Tea room and Lobbies 3rd floor – Technical floor and accommodation rooms 4th floor – Rome Hall and three conference rooms 5th floor – Lobby and accommodation rooms [gallery link="file" include="3078, 3077, 3076"] Parter - Foaier [gallery link="file" include="3081, 3080, 3079"] Etaj 1 - Sala Buenos Aires [gallery link="file" include="3084, 3083, 3082"] Etaj 2 - Sala Buenos Aires [gallery link="file" include="3086, 3085"] Etajul 4 - Sala Roma [gallery link="file" columns="4" include="3090, 3089, 3088, 3087"] Etajul 5 - Foaier și camere [gallery link="file" columns="4" include="3094, 3093, 3092, 3091"]