RDW

Anuala de Arhitectură București 2011 – Premiul secțiunii arhitectură, categoria locuințe: Extindere, supraetajare și remodelare locuință – arh. Rovana Moga, arh. Juan Carlos Negretti B.

Tema de proiectare a constat în schimbarea radicală a aspectului casei, aspect depăşit din punct de vedere fizic, cât şi moral, precum şi o extindere şi o supraetajare a ei. Am realizat aceasta prin recompartimentarea garajului, prin lărgirea lui înspre stradă şi în crearea unei nişe care să servească drept spălătorie şi uscătorie şi prin extinderea spre curte, în direcţia sud-estică a clădirii existente, extindere prin care s-au adăugat casei încă două încăperi, o cameră de serviciu şi grupul sani­tar afe­rent; Supraetajarea constă în crearea la etaj a unui spaţiu de loisir, orientat înspre curte, şi a unui spaţiu de depozitare de tip dressing. În soluţia de supraetajare s-a adoptat varianta unei structuri uşoare, metalice, care să evite încărcări excesive pe fundaţii, închisă cu panouri uşoare, cu pereţii interiori de compartimentare din gips-carton. De asemenea, s-a dorit reformularea serei aferente livingului într-un limbaj contemporan.

Propunerea noastră a fost de refacere a exteriorului existent prin refinisarea cu vop­sitorie de exterior a casei, în alb, şi prin placararea parţială cu sistem venti­lat cu acoperire vizibilă cu lemn, tăierea streşinilor (reformulând astfel acoperişul), îngroparea burlanelor, remodelarea bovin­doului şi a serei, aducând casa existentă în acelaşi limbaj arhitectural cu partea nouă. În ceea ce priveşte modificarea îm­prejmuirii, aceasta a fost complet înlocu­ită cu o împrejmuire care, la intersecţia străzilor, lasă casa să „respire”, oferind în rest intimitatea dorită.

Suprafaţa obţinută prin extindere şi supraetajare este de aproximativ 80 mp.

Comments are closed.

Powered by Jasper Roberts - Blog