RDW

Lucrări de conservare a fațadelor la o clădire de la începutul secolului XX

Frontispiciu

Conservation Works for the Façades of an Early 20th Century Building

În articolul dintr-un număr precedent – „Materiale şi tehnologii uitate: tencuielile de var” – făceam o scurtă prezentare a materialelor, tehnologiilor de exe­cuţie şi a câtorva principii generale de lucrări pentru conservarea faţadelor de la sfârşitul secolului al XIX-lea şi începutul secolului al XX-lea realizate cu tencuieli. În articolul de faţă voi prezenta un studiu de caz: conservarea faţadelor unei clădiri de la 19051, realizate cu tencuieli.

În momentul începerii lucrărilor, faţadele prezentau degradări ale decoraţiilor şi tencuielii. Zone din profilatura cornişei şi o parte din consolele aflate imediat sub ea dispăruseră sau ameninţau să cadă. Infiltraţiile de apă şi păsările ce-şi făcuseră cuiburi în zonele distruse accelerau procesul de degradare. Căderea decoraţiilor reprezenta un pericol real pentru trecători.

În prima fază s-a montat schela pe întreaga supra­faţă a faţadelor, asigurându-se accesul pentru lu­­crări şi protecţia împotriva căderii fragmentelor de decoraţie. Faţada a fost curăţată mecanic, înlătu­rându-se straturile de finisaj (majoritatea pe bază de ciment) din intervenţiile anterioare. Ultimul strat de finisaj găsit, probabil cel originar, de culoare gal­ben-ocru, era un tinci pe bază de var. Zona parterului fu­sese finisată, probabil, într-o intervenţie mai recentă, cu o peliculă ce prezenta elasticitate şi o foarte mare aderenţă la stratul de bază. Acest finisaj avea un caracter parazit și nociv. Curăţarea mecanică nu a fost posibilă în aceste condiţii, drept care s-a recurs la curăţarea chimică.

Decoraţiile ce nu prezentau o bună fixare şi amenin­ţau să se desprindă au fost demontate. Pe baza lor au fost desenate şi confecţionate matriţele pentru realizarea decoraţiilor dispărute.

 

Citiți textul integral în nr 4 / 2011 al Revistei Arhitectura.

1 Este anul trecut pe frontispiciu
In the article published in the previous issue, „Forgotten Materials and Technologies: Lime Plaster”, I made a brief presentation of the materials, building technologies and some general principles for the crafts techniques regarding the conservation of plaster architecture from the end of the 19th century and the beginning of the 20th century on façades. In the present article I am going to present the works performed for the conservation of the plaster façades of a 1905 building.

When the works started the façades evinced a certain degree of decay of the plaster and decorations. Some parts of the cornice and some of the corbels underneath were missing and others were about to fall down. The water leaks and the birds nesting in the damaged parts were accelerating the decay process. The falling of the decorations was a real threat for the pedestrians.

As a first step a scaffold was mounted on the entire surface of the façades to provide access for the construction workers and to protect against the falling of the decorations. The façade was cleaned mechanically and the old paint layers (most of them cement-based) were removed. The last layer uncovered, which was probably the original one, having an ochre yellow shade, was a lime-based finishing layer. The ground floor area had been finished apparently recently in a coat of paint with some elasticity and strong adhesion to the base layer. This finishing layer had a parasite, harmful nature. The mechanical cleaning was not possible due to this fact; consequently, the cleaning was done chemically.

The decorations which were not well fastened and could fall were taken off. Starting from them, the moulds for making the missing decorations were designed and made.

Read the full text in the print magazine.
1 This is the year on the frontispice

Proiectare: arh. Vlad Thiery

Consultanţă: conf. dr. arh. Mihai Opreanu, expert restaurator atestat de Ministerul Culturii

Cătălin Vasilescu, artist plastic, consultant tencuieli de var

Antreprenor: S.C. ZECE S.R.L., ing. Ştefan Lincă

Vlad Thiery este arhitect, absolvent al Facultăţii de Ar­hitectură şi Urbanism din cadrul Universităţii de Arhitectură şi Urbanism „Ion Mincu” Bucureşti, membru OAR Bucureşti ca arhi­tect cu drept de semnătură din 2001, asistent universitar la Universitatea de Arhitectură şi Urba­nism „Ion Mincu” din 2001.

 

 

Comments are closed.

Powered by Jasper Roberts - Blog