RDW

Realități transparente

Beijing, contraste urbane

Transparent realities

Care ar putea fi metoda mai expresivă şi mai adecvată pentru a descrie structura organică şi multi-stratificată a mega-oraşelor contemporane decât tehnica colage-ului – punând accent pe contrastul dintre diferitele realităţi coexistente?Aceasta este şi metoda pe care WAI – un grup de reflecţie în domeniul arhitecturii fondat la Bruxelles în 2008 şi care a deschis o filială în Beijing în 2009 (www.waithinktank.com) – ar pune-o în practică pentru a vizualiza ideile sale analitice şi critice legate de situaţiile urbane contemporane. Întrebând „What About It?”, mottoul lui Nathalie Frankowski şi Cruz Garcia ar fi: „A interoga înainte de a judeca, a gândi înainte de a afirma, a analiza înainte de a trage concluzii”.

Jan Felix Clostermann a cofondat Sparch în 2009, şi în momentul de faţă este directorul filialei din Beijing, cu o experienţă extinsă în proiecte urbane şi de clădiri multifuncţionale atât în Europa, cât şi în China.

Răspunsul lor la întrebări legate de mega-oraşele contemporane ne va ajuta în identificarea actua­lelor relaţii urbane.

K.CS.: Care ar fi argumentul pentru apariţia dife­ri­telor realităţi în interiorul clădirilor, în China? Motivul este unul contextual, cultural sau politic?

WAI: China reprezintă un sol fertil pentru proli­ferarea arhitecturii contemporane. Oraşele se află într-o schimbare şi dezvoltare constantă. În această remarcabilă revenire, apar proiecte de diferite tipuri, de la clădiri având semnătura unor mari arhitecţi până la dezvoltări aparent anonime. Relaţia dintre interior şi exterior depinde de tipul de proiect şi de natura proprietăţilor.

Dacă ne uităm la scara substanţială a proiecte­lor – dezvoltate mai ales de clienţi privaţi – ele sunt imaginate ca adevărate oraşe la o scară mai mică. De multe ori regăsim o întreagă realitate urbană în interiorul acestor mega-construcţii. În consecinţă, relaţia interior/exterior se transformă într-o inter­conexiune complexă bazată pe proprietăţi multi-stratificate.

În plus, în timp ce aceste clădiri promovează un amestec intens al diferitelor funcţiuni, activită­ţile periferice ale acestora le reflectă sau le con­trastează pe cele interioare. De exemplu, în unele cazuri, activităţile urbane din jurul proiectelor devin extensiile celor interioare ale construcţiilor.

Citiți textul integral în nr 4 / 2011 al Revistei Arhitectura.
What could be a more expressive way of describing the organic, multi-layered structure of current mega-cities, than the collage technique, showing the complex mixture of different coexisting realities?This is a tool that WAI – an architecture think tank founded in Brussels in 2008 and set up practice in Beijing in 2009 (www.waithinktank.com) – would choose in order to visualize their analytical and critical views about contemporary urban situations. By asking „What About It?”, the motto of Nathalie Frankowski and Cruz Garcia is: „To question before judging, to think before affirming, to analyze before concluding”.

Jan Felix Clostermann co-founded Sparch in 2009, and he is currently the director and head of the Beijing office, with an extensive experience in mixed-use and urban projects both in Europe and China.

I asked them to answer a few questions in order to understand the current urban relationships in Chinese mega-cities.

K.CS.: Is it a contextual/cultural/political reason that buildings in China try to present a different reality almost totally disconnected from the existing urban context?

WAI: China is a fertile soil for the proliferation of contemporary architecture. The cities are con­stantly changing, growing. In this remarkable upturn, different types of projects arise, from sig­­nature buildings to apparently authorless de­ve­lopments. The relationship interior/exterior de­pends on the kind of project and the kind of ownership.

If we look at the substantial scale of the projects, mostly developed by private clients, they are envisioned as small versions of genuine cities. It is common to find a whole urban reality contained inside these mega-buildings. Consequently, the relationship interior/exterior transmutes into a more complex multi-layered property related interrelation.

Moreover, while these buildings promote an in­tense mixture of uses in their interiors, their out­door activities can either echo or totally contrast with the indoor ones. For instance, in some cases you can see the urban activities around the pro­jects extending outside the programs of the building.

Read the full text in the print magazine.

Absolventă UAUIM (2010), în momentul de față Kamilla CSEGZI lucrează ca arhitect la biroul internațional de arhitectură SPARCH în Beijing (China). În timpul facultății – printr-o bursă Socrates – a avut ocazia să urmeze un an de studiu în Paris, ceea ce la sfârșit a condus la o stagiatură în biroul de arhitectură Ateliers Jean Nouvel.

Comments are closed.

Powered by Jasper Roberts - Blog