RDW

Anuala de Arhitectură București 2011 – Premiul secțiunii proiecte de diplome: Școală de munte, Transfăgărășan – arh. Ana Daniela Tănase

Situl proiectului se află în apropierea drumului Transfăgărășan, singurul drum care stră­bate Munții Făgăraș, făcând legătura între cen­trul și sudul țării. Transfăgărășanul, în sine, este un element special în geografia României, ce permite accesul în zone naturale foarte spectaculoase, astfel generând un peisaj construit ce se îmbină armonios cu natura pură.

Propunerea de diplomă speculează o posibilitate de conectare a zonei de pe versantul sudic al Munților Făgăraș, aflată în curs de dezvoltare, și zona nordică puternic dezvoltată turistic. Astfel locul ales se află la limita de accesibilitate în zona sudică, unde zona capătă un puternic caracter natural, aflat la începutul rezervației Golul Alpin Moldoveanu – Capra.

Clădirea se înscrie în peisajul natural, pre­luând dinamica locului și reinterpretând-o, astfel modul de parcurgere al muntelui în zig-zag devine un element generator al spațiului. Limita între natural și construit devine difuză, intervenția apărând ca o completare a peisajului. Totuși se poate percepe o diferențiere între natural și artificial, deși se folosește aceeași topologie. Forma apare ca o depliere a terenului, ce rezultă într-o serie de spații fluide ce fac posibilă o comunicare nemijlocită a interiorului cu exteriorul.

Clădirea se mulează pe topografia sitului pre­luând mișcarea terenului. Dinamica exte­ri­oară se regăsește și în interior, unde spațiile se succed de-a lungul unui traseu. Perspectivele asupra naturii exterioare nu sunt statice, ta­blouri, imagini surprinse în puncte-cheie, ci se succed dinamic odată cu parcurgerea spa­țiului. Propunerea nu este o delimitare clară a unui spațiu interior, ci mai degrabă o limită permeabilă, care prin configurarea ei pe teren face mereu simțită prezență naturii chiar și în interior.

Comments are closed.

Powered by Jasper Roberts - Blog