Ex libris

Case tradiționale din Mărginimea Sibiului. Îndrumar practic de restaurare și întreținere

Lucrarea îi are drept autori pe conf. dr. arh. Liviu Gligor și ing. Daniela Coman, din Sibiu. Lucrarea, apărută luna aceasta la Editura sibiană Honterus, face obiectul unui proiect cultural finanțat de UAR în sesiunea 2011, Case uitate din Mărginimea Sibiului – partea a II-a. Publicația se constituie într-o pledoarie pentru conservarea imo­bilelor și a tehnicilor de construit tradiționale din sate și cuprinde capitole precum: „Despre valoarea caselor tradiționale și de ce merită ele păstrate”, „Cum pot fi refolosite casa tradițională și anexele gospodărești”, „Care sunt stricăciunile care apar mai des la o casă tradițională și cum pot fi ele remediate ușor și ieftin” etc. Exemplul concret de restaurare prezentat în final se referă la o casă din comuna Poplaca, prezentând fotografii comparative de „înainte” și „după” restaurare și oferind explicații privind lucrările executate. Îndrumarul este distribuit gratuit, în primul rând locatarilor care au case tradiționale de lemn tipice Mărginimii Sibiului, dar și primăriilor locale. Casele au fost identificate printr-o acțiune de inventariere derulată de Direcția Județeană de Cultură și Patrimoniu Național Sibiu – partener în acest proiect. Obiectivul final al proiectului este de a încuraja proprietarii acestor case să le folosească, ajutându-i să le repare și să le întrețină în mod corect. Îndrumarul poate fi citit și on-line, pe pagina de internet: http://www.proiecte-culturale.ro/Indrumar-de-restaurare.aspx.