RDW

TRANSPARENŢĂ, TRANS-APARENŢĂ…

TRANSPARENCE, TRANS-APPEARANCE….

Transparenţă, trans-aparenţă… dincolo de apa­renţă. Dar ce ar putea fi dincolo de ceea ce apare? Dar dincolo de aparenţă(e)? Remarcăm, mai întâi, diferenţa semantică dintre expresia neutră, ceea ce apare şi cuvintele aparenţă(e), aparent, folosite cu o conotaţie specială, uneori, negativă. Spunem, de pildă, referindu-ne la un obiect oarecare, un animal sau o persoană: „trenul apare”, „pisica a apărut”, „Ion trebuie să apară”. Când folosim, însă, cuvintele „aparenţă(e)” „aparent”, devenim mai circumspecţi şi precauţi. Spunem: „e doar o aparenţă”, „aparenţele înşală”, „aparent e mai bun” etc. Oricum, aceste nuanţe semantice colorează bogata paletă a fenomenelor, relaţiilor şi proceselor din natură şi societate. Termenul „transparenţă”, la rândul său, denominează, la propriu, o anumită calitate a unor obiecte, aceea de a fi transparente, iar la figurat, cu referire la unele persoane, texte, acţiuni, calitatea de a fi inteligibile, clare, evidente.

 

Citiți textul integral în nr 4 / 2011 al Revistei Arhitectura.
Transparence, trans-appearance… beyond appea­rance. But what could be beyond that which appears? But beyond appearance(s)? Let us note, first, the semantic difference between the neutral expression that which appears and the words appearance(s), apparently, used with a special, at times negative, connotation. For instance, when we refer to some object, an animal or a person, we say: „the train appears”, „the cat has appeared”, „Ion must appear”. However, when we use words such as „appearance” „apparently”, we become more cautious. We say: „it is just an appearance”, „appearances are deceitful”, „apparently it’s better” etc. At any rate, these semantic shades color the rich gamut of phenomena, relations and processes occuring in nature and society. The term „transparence”, in its turn, literally denotes the capacity of certain objects of being transparent, and figuratively, with respect to some persons, texts and actions, their capacity of being intelligible, clear, and obvious.

 

Read the full text in the print magazine.

Anton Carpinschi este Profesor de filo­sofie şi ştiinţe poli­tice la Universitatea „Al.I. Cuza” din Iaşi. Profesor invitat la Universitatea de Ştiinţe Sociale din Toulouse, Insti­tutul de Studii Sociale din Haga, Uni­versităţile din Liège, Konstanz, Rovaniemi, Lille, Chişinău, Bucureşti, Cluj. Preşedintele Comisiei de polito­logie, jurnalism şi ştiinţele comunicării din cadrul CNEAA (1993-2006). A participat, în ianuarie 1990, la înfiinţarea Facultăţii de Filosofie, de la Universitatea „Al.I. Cuza” din Iaşi. A iniţiat Departamentele de Sociologie-Politologie (1990) şi Ştiinţe Politice (1997).

Comments

comments

Comments are closed.

Powered by Jasper Roberts - Blog