Dosar tematic

Case pasive. Multi-Comfort Standard. NZEB

Dosar tematic

Conf. Dr. Arh. Dorina TĂRBUJARU îl recomandă pe

Arh. Sergiu PETREA

Case pasive. Multi-Comfort Standard. NZEB

L-am cunoscut pe Sergiu Petrea cu ceva timp în urmă, pe vremea când mai funcționa Colegiul de Arhitectură și Urbanism „Ion Mincu”, în cadrul activității didactice de la proiectare. Ulterior ne-am reîntâlnit la diferite evenimente extracurriculare pe care le organizam, dintre care aș aminti simpozioanele de la Romexpo în cadrul Târgului Internațional ExpoEnergiE, diverse conferințe la UAUIM. In urmă cu câțiva ani, în calitate de faculty advisor al echipei EFdeN Signature, i-am solicitat sprijinul în cosilierea studenților care participau la competiția universitară Solar Decathlon Middle East din Dubai, sprijin pe care ni l-a acordat constant.

Arhitectul Sergiu Petrea este fondator al unuia dintre cele mai interesante birouri tinere de arhitectură - TECTO Arhitectură, lucru susținut nu doar de varietatea proiectelor întreprinse și a tipologiilor abordate, dar și de orientarea acestora către depășirea limitelor obișnuitului sau a obiectivelor convenționale în mediul construit local. Este evidentă nu doar preocuparea pentru calitatea arhitecturii pe care o propune spre construire, ci și pentru inovație și dezvoltare de principii care să consolideze practica arhitecturală orientată către sustenabilitate. Ghidate de principii contemporane, de o atenție evidentă pentru eficiență și funcționalitate, dar și de intenția de a-și captiva și inspira utilizatorii, proiectele pe care le gestionează în cadrul biroului își negociază statutul între construcții pragmatice și subiecte experimentale.

Evoluția arhitecturii promovată de birou subliniază caracterul de cercetare al proiectelor realizate în alte medii în care este implicat – academic, de cercetare, de activism public - și care jonglează cu aplicabilitatea practică a unor concepte teoretice, construind argumente prin care să demonstreze rolul legitim al materialelor și tehnologiilor durabile în contextul local. Fiecare proiect realizat se transformă în motivare pentru a duce mai departe principiile de coexistență și susținere mutuală între sustenabilitate, estetică și substanță arhitecturală. Tocmai de aceea aceste elemente coordonatoare sunt regăsite atât în proiecte de mici dimensiuni, cât și în cele mai ample, fie că e vorba de contexte urbane restrictive sau de amplasamente industriale. Consecvența asumată în raportarea responsabilă față de mediu, față de beneficiari și, nu în ultimul rând, față de profesie conduce biroul către un progres susținut și din ce în ce mai vizibil, aducând în dezbaterea de profil o arhitectură dinamică și sănătoasă, apreciată printr-o serie de premii naționale și internaționale.

Sergiu PETREA (n.1979)

2004 - Absolvent al Facultății de Arhitectură din cadrul Universității Tehnice Gheorghe Asachi, Iași

2004 - fondator, partener S.C. TECTO Arhitectură

2005 - Studii aprofundate de arhitectură: Proiectare Avansată

2011 - Doctorat în arhitectură cu lucrarea „Arhitectura în condiții de urgență”

Șef lucrări - UAUIM București - Facultatea de Arhitectură, Departamentul Sinteza de Proiectare

Vicepreședinte ARDLD - Asociația Română pentru Dezvoltare Locală Durabilă

PREMII

2012 - Premiul special SIKA - Sustainable Carpathian Lodge la Bienala de Arhitectură București

- Locul II - Concursul național: Atelieru’ de lemn - Casa Olarului

2015 - Premiu pentru inovație la Anuala de Arhitectură București

2016 - Locul I - Concursul național pentru Școala germană din București

2017 - Premiul publicului - International Biennale of Architecture MBA Krakow - Lights in Krakow

- Finalist la Romanian Building Awards 2017 și Romanian Green Building Awards - Clădirea de birouri multi-comfort din CLT

2018 - Premiul II - Energy and Temperate Climate Awards, Green Awards Solutions

- Premiul I - „Arhitectura verde și energii alternative” la Bienala Națională de Arhitectură

- Locul II - Prima clădire de birouri multi-comfort din CLT la International Rigips Trophy

2019 - Finalist la Romanian Building Awards - Școala germană din București

Într-un proces perpetuu de rafinare, proiectarea realizată de Sergiu Petrea e caracterizată de meticulozitate și de o concentrare pe găsirea de soluții sensibile la mediu, coerente din punct de vedere arhitectural, social și simbolic. Arhitectul nu (își) impune un stil formal, indiferent de context, ci mai curând ideea de a răspunde sitului și circumstanțelor, păstrându-și adeziunea la principiile sustenabilității și durabilității unui gest aproape permanent, cum este arhitectura. De aceea abordarea biroului TECTO Arhitectură este bazată pe strategii la nivel de ansamblu, ușor de însușit la diverse scări prin materializarea în detalii constructive ce potențează natura locului și care fac subiectul preocupării continue a echipei, din faza de concept până la urmărirea comportării în timp.

Principala sa dorință, pe care o urmărește cu consecvență, este ca biroul TECTO Arhitectură să devină un exemplu clar și promițător că noutatea poate fi încărcată de sens și de impact pozitiv, atât direct asupra mediului construit, cât și asupra modului în care arhitectura locală se racordează la performanțele impuse de contemporaneitate.

SUMARUL REVISTEI ARHITECTURA, NR.2-3/2019

BNA 2018 600 Pentru Viitor