Dosar tematic

„Cum ar arăta profesia de arhitect dacă, fără jertfă, ar fi stat zidul Meșterului Manole?”

Dosar tematic

arh. Szablonz GUTTMANN

îl recomandă pe arh. MACALIK Arnold

„Cum ar arăta profesia de arhitect dacă,

fără jertfă, ar fi stat zidul Meșterului Manole?”

Ne așezăm la un ceai și, în secunda doi, îmi povestește dezinvolt: „În casele copilăriei, cămara era locul meu preferat. Apropo: prin ele se ajungea și la pod, unde, de asemenea, petreceam timp cu duiumul. Tu îți mai amintești? - fascicule concentrate de lumină, contraste, căldură sau sunetul picăturilor de ploaie, mirosuri aparte și omniprezenta peliculă de praf, sutele de poze istorice ale bunicilor și melodii siropoase de chanson dintr-un gramofon neobosit. O lume de neatins pentru că mereu erai despărțit de ea, tactil, prin pelicula de praf de pe deget”.

Fără site și carte de vizită, imersat în grupări de arhitecți cu cele mai exigente abordări, prezent în arhitectura contemporană autohtonă cu lucrări mărunte sau de scară amplă, Macalik dezvoltă teme de arhitectură media, telecom, birouri, sacral, locuire, restaurări de patrimoniu, reabilitare urbană. El este un „personaj” a cărui provocare principală este căutarea și care, la rândul sau, este căutat de cele mai variate provocări. Lipsit de un mentor în perioada de afirmare, a rămas un autodidact prin prietenii, bricolaj, lecturi, muzică și natură.

MACALIK Arnold (n. 1972) -detalii

1996 - Absolvent Institutul de Arhitectură „Ion Mincu” București - diplomă sub îndrumare Sanda Voiculescu

1996-2018 - membru fondator și președinte Asociația Amaryllis

Din 1999 - Asociat al biroului de arhitectură Atelier FKM

2013 - fondator atelier MOSSFERN - birou de proiectare

2014 - director Arthoc

PREMII

2007 - Premiul Arxitext Design - Sediu social, Pustiana

2009 - Premiul III - Concurs Restaurarea, extinderea și remodelarea „Hanului Gabroveni”.

Finalist - Concurs Zonă pietonală, strada Eroilor, Piața Unirii, Cluj - BNA

2012 - Premiul I - Restaurarea Catedralei de la Alba Iulia

BATRA 2013 - Premiul I - Restaurare și reablitare generală Ansamblu Vulturul Negru, Oradea

BATRA 2013 - Premiul I, Casa Hajdo - Odorheiu Secuiesc

BNA 2018 - Premiul I, Secțiunea Rural - Capela Sf. Ana - Siculeni

Premiul I - Concurs Internațional Amenajare Urbană str. Kogălniceanu Cluj

LUCRARI

Restaurarea castelului de la Ilia - casa natală a principelui Gabriel Bethlen

2000 - Biserica reformată Buza

2003 - Centrul de Cercetare și Observare Biologică, Senetea

2004 - Reabilitare castel Karolyi, Carei

2004-2007 - Restaurare la Catedrala Sf. Mihail Alba Iulia

2004-2006 - Restaurarea la mănăstirea paulină Teiuș

2005 - Reabilitare - casa natală Matei Corvin - Cluj

2007 - Restaurare la palatul episcopal romano-catolic Alba Iulia

2010 - Sediul central Universitatea Sapientia Cluj

2011-2013 - Reabilitare imobil neobrâncovenesc - Cluj

2011-2012 - Restaurare cor și sanctuar, Catedrala Sf. Mihail Alba Iulia

2011-2016 - Reabilitare palatul Vulturul negru, Oradea

2010 - Reabilitarea casa Duna - Rimetea

2010-2013 - DIGI Media Center - București, Bdul Panduri nr. 71

2010-2016 - Clădiri de birou sediile regionale ale companiei rcs&rds

2015-2016 - Reabilitare și restaurare palat Groszmann - Arad

2016 - Sediul central Banca Transilvania - Cluj

2018 - Reconversie clădire de învățământ - sediul Primăriei Siculeni

2019 - Amenajarea urbană Kogălnicanu, intervenție pe 9 străzi în centrul istoric al orașului

2019 - Construire mănăstire paulină - Băile Harghita

Este legat prin cele mai bogate relaționări de LOC prin caracterul bilingv al atelierelor de arhitectură la care a participat, prin copii, prin moșteniri, responsabilități și viziuni. În activitatea grupărilor din care face parte se arată esențial factura vie a naturii intrinseci, comportamentul angelin al mediului, poetica temelor și a obiectelor abordate, toate acestea menținând o febră aparte ce mereu se arată în devenire.

„Este actul zidirii unul care se arată în afara limitelor vieții pământești?”

„Poate fi acesta motivul pentru care sunt fermecați pe viață toți cei realmente atinși?”

„Dacă fără jertfă ar fi stat zidul Meșterului Manole sau cel al lui Kőműves Kelemen, atunci cum ar arăta astăzi profesia de arhitect?”

Sunt acestea doar câteva teme obsedante al lui Macalik Arnold, cel care leagănă în suflet arhitectura tăgăduind existența timpului și a spațiului.

Personalitatea lui ilustrează clar că originile sunt definitorii și stau la baza relaționării noastre la creatură (oarecum și în sensul de eliberare, precum și cel de limitare a acestei relaționări). În acest sens îl consider un favorizat de soartă, beneficiind încă de la o vârstă fragedă de șansa asimilării, deopotrivă, a mediului rural și a celui urban și trăind, astfel, o bogăție a percepțiilor prin care toată lumea i se reflectă ca un întreg unitar. Sper să-i rămână alături această stare pe întreg parcursul devenirii.

SUMARUL REVISTEI ARHITECTURA, NR.2-3/2019

BNA 2018 600 Pentru Viitor